Życie w Szwajcarii

O Szwajcarii

Życie w Szwajcarii

Szwajcaria jest krajem konkurencyjnym i zawdzięcza swój dobrobyt sektorowi przemysłowemu z technologią na najwyższym poziomie, chemiczno-farmaceutycznemu, a także sektorowi usług, który charakteryzuje się wysoko rozwiniętym sektorem bankowym i ubezpieczeniowym.

Ustrój polityczny

Szwajcaria jest państwem federalnym składającym się z suwerennych państw członkowskich, lub kantonów. Wieczna Konfederacja została zawarta przez trzy kantony Uri, Schwyz i Unterwalden w 1291 roku. Ten rok uważa się za narodziny Szwajcarii. Berne jest administracyjną stolicą Konfederacji Szwajcarskiej.

Według Konstytucji Federalnej, suwerenność, a tym samym najwyższa władza polityczna należy do wyborców w Szwajcarii. Wybierają oni parlament, który z kolei wybiera siedmiu członków rządu, Rady Federalnej. Organem ustawodawczym jest Zgromadzenie Federalne, składające się z dwóch izb o takich samych uprawnieniach: Rady Państw (46 przedstawicieli kantonów) i Krajowej Rady (200 członków rozdzielonych w zależności od siły partii).

Każdy z 26 kantonów ma własną konstytucję, parlament, rząd i sądy. Podział kompetencji między rządem federalnym a kantonalnymu jest regulowany przez Konstytucję Federalną. Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej (UE), ale jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). W 1992 r. szwajcarski elektorat odrzucił przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Szwajcaria ma jednak wynegocjowane porozumienia z UE, które weszły w życie w połowie 2002 roku.

Populacja

Szwajcaria jest wielokulturowym krajem nie tylko dlatego, że ma kilka języków oficjalnych, ale również ze względu na wielowiekowe tradycje i specyfikę lokalnej ludności w wielu dolinach.

Pod koniec 2008 liczba mieszkańców Szwajcarii wyniosła ponad 7,7 mln osób, ponad 20% z nich było obywatelami innych państw. Ponadto ponad 200 000 osób dojeżdżaja do pracy do Szwajcarii. Zyją one głównie w regionach przygranicznych do Szwajcarii. Wysoki odsetek cudzoziemców wystepuje głównie w dużych miastach. W Genewie, Zurychu i Bernie spotkać można obywateli z ponad stu różnych krajów.

Istnieją cztery języki urzędowe: niemiecki, francuski, włoski i retoromański. Około 70% mieszkańców posługuje się jednym z wielu dialektów szwajcarsko-niemieckich (przede wszystkim w północnej Szwajcarii, ale także w części środkowej i wschodniej). 20% ludności mówi po francusku i żyje w zachodniej Szwajcarii, zwanej "Romandie". Ludności w Ticino po południowej stronie Alp mówi po włosku, z czego część mieszkańców używa tam włoskich dialektów. Retoromański jest używany w niektórych dolinach Gryzonii. W Szwajcarii integracja społecznej odbywa się przede wszystkim w pracy. Szwajcarzy mają reputację osób pracowitych, sumiennych i punktualnych.

Waluta

Szwajcaria nie należy do strefy euro. Posługuje się frankiem szwajcarskim (CHF).

Banknoty są dostępne w nominałach:

10, 20, 50, 100, 200 i 1000 CHF

Monety:

5, 10, 20 oraz 50 centów, jaki i 1, 2 lub 5 franków szwajcarskich

Poza frankami szwajcarskimi, euro co raz częściej jest akceptowane w sklepach. Wiele z nich nawet umieszcza ceny w frankach i w euro

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: