Pozwolenia na stały pobyt

Zasady dla obywateli UE i reszty krajów

Pozwolenia na stały pobyt

Jeśli chcesz żyć, pracować lub studiować w Szwajcarii, prawdopodobnie będziesz potrzebować pozwolenia na stały pobyt. Rozporządzenia zależą od kraju Twojego pochodzenia i innych czynników.

Poniższa sekcja zapewni Ci przegląd rozporządzeń dla zarówno obywateli z UE, jak i reszty krajów. Informacje dla obywateli spoza UE znajdują się pod koniec sekcji.

Obywatele UE

Obustronne porozumienie w sprawie swobodnego przepływu osób między Szwajcarią a UE weszło w życie z dniem 1 czerwca 2002 r. Ułatwia ono wjazd, pobyt i zatrudnienie w Szwajcarii dla obywateli Unii Europejskiej, jak i dla obywateli z Norwegii, Islandii (członkowie EFTA) oraz - warunkowo – z Liechtensteinu.

Obywatele UE mają pełną swobodę przemieszczania się w Szwacjarii, a obywatele Szwajcarscy wewnątrz krajów Unii. Od 12 grudnia 2008r. Szwajcaria jest pełnoprawnym członkiem Shengen.

Samozatrudnienie

Twój status obywatela europejskiego, teoretycznie daje Ci prawo do osiedlenia się w Szwajcarii i założenia własnej działalności gospodarczej, pod warunkiem że robisz to przyjmując pełną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Federalnego Urzędu ds. Imigracji, Integracji i Emigracji.

Obywatele spoza Unii Europejskiej

Od czasów dwustronnej umowy między Szwajcarią a Unią Europejską o swobodnym przepływie siły roboczej, obywatele spoza UE mogą dostać pozwolenie na pracę w Szwajcarii pod warunkiem, że pracodawca wykaże brak odpowiedniego kandydata na stanowisko wśród obywateli ze Szwajcarii bądź UE.

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, zwłaszcza dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów i kadry menedżerskiej. Jeśli nie dostałeś pozwolenia na pracę, to zazwyczaj będziesz zatrudniony na podstawie pozwolenia na stały pobyt.

Rodzaje zezwoleń pobytowych dla obywateli spoza UE są bardzo podobne do zezwoleń wydawanych na obywateli UE, tyle, że są one trudniejsze do uzyskania i odnowienia.

(1) Krótkoterminowe zezwolenie na pobyt L (Kurzaufenthaltsbewilligung EG)

Jest ważne przez okres jednego roku i może być odnowione. Jest ono związane z konkretnym miejscem pracy w danej firmie i nie uzyskasz nowego zezwolenia w przypadku zmiany miejsca pracy. Po 24 miesiącach ostatecznie kończy się pozwolenie na pobyt.

(2) Zezwolenie na pobyt B (B-Permit)

B-Permit jest zazwyczaj ważne na okres jednego roku i może być odnawiane. Dal obywateli spoza UE wydawane jest tylko w szczególnych okolicznościach (np. jeśli jesteś wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zawodzie, w którym panuje obecnie niedobór wykwalifikowanych pracowników z UE lub Szwajcarii).

(3) Zezwolenie na osiedlenie C (C-Permit)

C-Pozwolenie wydawane jest na pobyt stały w Szwajcarii i może być przedłużone na czas nieokreślony. Dla obywateli spoza UE jest zwykle wydawane tylko po 10 latach pobytu w Szwajcarii. Istnieją pewne wyjątki dla małżonków obywateli szwajcarskich i kilku innych grup. C-Permit pozwala dowolnie zmieniać miejsca pracy, pracodawców i prowadzić działalność na własny rachunek

(4) Zezwolenia na przejście graniczne G (G-Permit)

Pozwolenie AG (Grenzgängerbewilligung/permis frontalier) wydawane jest dla osób zamieszkujących inne państwo, ale pracujących w Szwajcarii. Jest wielu ludzi dojeżdżających do Szwajcarii do pracy, ponieważ koszty utrzymania w krajach sąsiednich są znacznie niższe niż w Szwajcarii. W odróżnieniu od zezwoleń L, B czy C, pozwolenie AG nie uprawnia do żadnych praw mieszkaniowych w Szwajcarii. Zezwolenie AG jest corocznie odnawiane i nie może być przekształcone w pozwolenie na stały pobyt.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: