Rejestracja pobytu

Kiedy i jak zarejestrować nowy adres?

Rejestracja pobytu

Jak tylko przekroczysz granicę z zamiarem osiedlenia się w Szwajcarii, w ciągu ośmiu dni powinieneś zarejestrować się w lokalnym urzędzie ( Gemeinde/commune), nawet jeśli ciągle masz tymczasowe zakwaterowanie, takie jak np. hotel.

Rejestracja pobytu jest obowiązkowa dla wszystkich osób mieszkających w Szwajcarii, wliczając cudzoziemców oraz obywateli Szwajcarii. Rejestracja odbywa się w lokalnym urzędzie społeczności (Gemeindehaus / maison communale) na wsi bądź w biurze Kreisbüro (bureau d’arrondissement) w miastach. Większe miasta mają czasem specjalny dział do rejestracji pobytu (Einwohnerkontrolle/contrôle d’habitants).
W każdym bądź razie, trzeba zarejestrować przyjazd przed rozpoczęciem pracy. Gmina będzie przekazywać dokumenty do władz kantonalnych, które rozpatrzą wniosek i wyślą zezwolenie na stały pobyt (jeśli go potrzebujesz).

Jeśli masz już oficjalną umowę o pracę, weź ze sobą następujące dokumenty:

  • obowiązujące dokumenty tożsamości (dla Ciebie i wszystkich towarzyszących Ci członków rodziny)
  • certyfikat ubezpieczenia zdrowotnego (udowodniający posiadanie polisy ubezpieczeniowej)
  • zdjęcie paszportowe (dla Ciebie i wszystkich towarzyszących Ci członków rodziny)
  • dokumenty stanu cywilnego jak: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, itd.
  • Twoją umowę o pracę.

Jeśli szukasz pracy, weź z sobą te same dokumenty, oczywiście z wyjątkiem umowy o pracę.

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące rejestracji są bardzo ściśle egzekwowane w Szwajcarii, ponieważ m.in.: bezpośrednie podatki dochodowe pobierane są w miejscu Twojej rejestracji.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: