Nadanie obywatelstwa

Zdobycie obywatelstwa szwajcarskiego

Nadanie obywatelstwa

Szwajcaria doradza obcokrajowcom ubieganie się o obywatelstwo szwajcarskie, kiedy się już przystosowali do społeczeństwa. Możesz złożyc zwykły wniosek o obywatelstwo, bądź starać się o jego uzyskanie ułatwioną drogą. Ludzie, którzy stracili obywatelstwo, mogą je odzyskać.

W Szwajcarii podwójne obywatelstwo jest dozwolone. Nie stracisz swojego poprzedniego obywatelstwa po uzyskaniu szwajcarskiego, chyba że w Twoim kraju podwójne obywatelstwo nie jest dopuszczane.

Wnioski o nadanie obywatelstwa należy składać do kantonu, gminy lub Federalnego Urządu ds. Migracji. Jeśli mieszkasz za granicą, wniosek należy złożyć w ambasadzie lub konsulacie .

Standardowe nadanie obywatelstwa

Aby ubiegać się o regularne nadanie obywatelstwa w Szwajcarii, musisz mieszkać w kraju przez conajmniej 12 lat. Szwajcarski rząd sprawdza, czy wnioskodawcy są zintegrowani w szwajcarskim społeczeństwie. Badanie to opiera się na sprawozdaniach kantonalnych i gminnych. Jeśli zdasz ten egzamin, Federalny Urząd ds. Migracji przyznaje zezwolenie na nadanie obywatelstwa.

Drugi etap tego proces to nadanie obywatelstwa przez gminę i kanton. Należy spełnić dodatkowe wymagania gminy i kantonu, w którym mieszkasz. Aby uzyskać więcej informacji o dodatkowych wymogach dotyczących miejsca zamieszkania, odwiedź Federalny Urząd ds. Migracji .

Uproszczone nadanie obywatelstwa

Uproszczone nadanie obywatestwa przeznaczone jest dla zagranicznych małżonków i dzieci Szwajcarów. Aby ubiegać się o uproszczone wydanie obywatelstwa, trzeba żyć w Szwajcarii przez conajmniej 5 lat i być minimum 3 lata po ślubie.

Możesz również ubiegać się o uproszczone nadanie obywatelstwa z zagranicy, jeśli jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Szwajcarii, przez okres co najmniej sześciu lat.

Przywrócenie obywatelstwa

Możesz ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa, jesli straciłeś je na skutek małżeństwa, nabycia innego obywatelstwa lub zrzeczenia się go. Generalnym wymogiem do odzyskania obywatelstwa jest wykazanie silnych związków ze Szwajcarią.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: