Wprowadzenie

Których pozwoleń potrzebujesz do życia w Szwajcarii?

Wprowadzenie

Jeśli chcesz żyć, pracować albo studiować w Szwajcarii, możesz być zobowiązany do uzyskania wizy, bądź zezwolenia na pobyt lub pracę.

Bez względu na to, który „papier" jest Ci potrzebny, przygotuj się na poświęcenie dużej ilości czasu na zgromadzenie właściwej dokumentacji i długotrwałe czekanie na odpowiedź. Ponieważ niektóre wnioski muszą być składane w Twoim kraju, rozpocznij ten proces z dużym wyprzedzeniem przed przeprowadzką do Szwajcarii.

  Dla wielu cudzoziemców szwajcarskie prawo imigracyjne jest skomplikowane i uciążliwe (nawet Szwajcarzy tak myślą!) W tej sekcji oferujemy Ci przegląd najważniejszych aspektów prawnych i procedur składania wniosków. Jest to złożony proces, nie możemy więc zapewnić szczegółowych informacji odpowiadających każdemu rozporządzeniu lub konkretnym okolicznościom osobistym. Mimo wszystko, ten przewodnik powinien pomóc Ci postawić pierwszy krok we właściwym kierunku.

  Jeśli nie jesteś zaznajomiony z polityką europejską, Szwajcaria jest jednym z kilku państw europejskich, które nie należą do Unii Europejskiej. Jednak dwustronna umowa z UE z 2002 r. znacznie zmieniła przepisy dotyczące pracy i zezwoleń na pobyt. Oznacza to, że te procedury są teraz łatwiejsze dla obywateli UE i trudniejsze dla obywateli z innych krajów.

Przybywając do Szwajcarii, będziesz prawdopodobnie musiał spełnić następujące procedury i uzyskać poniższe dokumenty:

 1. Wizy: Obywatele UE oraz niektórych innych narodowości nie potrzebują wizy na wjazd do Szwajcarii. Jeśli potrzebujesz wizy, musisz sie o nią starać we własnym kraju (wizy nigdy nie są wydawane w Szwacjarii). W swojej ojczyźnie należy starać się także o pozwolenie na stały pobyt w Szwajcarii. Więcej informacji o tym temacie znajduje się w naszej sekcji o wizach.
 2. Pozwolenia na pobyt stały: Cudzoziemcy mieszkający w Szwajcarii uzyskują zezwolenie na pobyt (Aufenthaltsbewilligung/autorisation de séjour), które jest wydawane w plastikowej osłonce z nadrukiem „zezwolenie dla cudzoziemców” (Ausländerausweis / Livret pour Etrangers). Istnieją różne rodzaje pozwoleń na pobyt, w zależności od długości pobytu, statusu obcokrajowca (np. student lub osoba podejmująca pracę) i innych uprawnień. Obywatele UE mogą szukać pracy w Szwajcarii bez zezwolenia na pobyt na okres do trzech miesięcy. Obywatele państw spoza UE muszą uzyskać wstępne pozwolenie na pobyt w kraju (Aufenthaltsbewilligung der Zusicherung / assurance d'autorisation de séjour), przed przyjazdem do Szwajcarii. Ten dokumentów zapewnia, że otrzymasz stałe pozwolenie na pobyt po przyjeździe. Musisz aplikować o pre-autoryzację przed przyjazdem do Szwajcarii i ubieganiem się o rzeczywiste zezwolenie na pobyt.
 3. Rejestracja pobytu: W ciagu 8 dni od przybycia do Szwajcarii i przed rozpoczęciem pracy, musisz zarejestrować miejsce pobytu ( anmelden/s’inscrire) w lokalnym urzędzie miejskim (Gemeinde/commune). Jest to obowiązkowe zarówno dla obcokrajowców, jak i obywateli Szwajcarii. Jeśli dostaniesz zezwolenie na pobyt, gmina przekaże Twoje dokumenty do władz kantonu, które przejmują Twój wniosek i wyślą Ci pozwolenie na pobyt.

Przygotowanie Twojej podróży:

Szwajcarzy kochają się w biurokracji, więc bądź przygotowany do okazania wielu z poniższych dokumentów. Zanim przybędziesz do kraju, zdobądź:

 • Paszport ważny na okres całego pobytu w Szwajcarii.
 • Duży zapas fotografii do dokumentów
 • W przypadku studentów, potwierdzenie przyjęcia lub złożenia aplikacji od uniwersytetu itp.
 • W przypadku pracowników, umowa o pracę bądź potwierdzenie otrzymania oferty o pracę.
 • W przypadku obywateli spoza Unii Europejskiej, pre-autoryzacja zezwolenia na stały pobyt
 • Potwierdzenie zasobów finansowych do utrzymania się w kraju
 • Wiza (ale nie turystyczna), jeśli jest wymagana
 • Oryginalne i zatwierdzone tłumaczenia Twojego aktu urodzenia, świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Akt ślubu i urodzenia wszystkich członków Twojej rodziny (jeśli mogą być wymagane)
 • Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego z ojczystego kraju.
 • Książeczka szczepień, jeśli posiadasz takową.
 • Międzynarodowe prawo jazdy

Warto zauważyć, że przepisy ulegają częstym zmianom. Jednakże, informacje o obowiązujących zasadach zawsze można uzyskać od szwajcarskiej ambasady, konsulatu, urzędów imigracyjnych i szwajcarskiego Ministerstws Spraw Zagranicznych. Informacje można również uzyskać z Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung . Jeśli Twoja sytuacja prawna jest skomplikowana, rozważ zatrudnienie prawnika lub eksperta prawnego, który specjalizuje się w sprawach imigracji i będzie reprezentować Twoje interesy.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: