Szkolnictwo wyższe w Szwajcarii

Uniwersytety

Szkolnictwo wyższe w Szwajcarii

Szwajcarskie uniwersytety są uważane za jedne z najlepszych na świecie. Ich dyplomy są uznawane w większości krajów, czym przyciągają studentów z całego świata.

Szwajcaria oferuje trzy rodzaje studiów na poziomie uniwersyteckim: uniwersytety kantonalne, federalne instytuty technologiczne i wyższe szkoły zawodowe.

Różne uczelnie zwykle prowadzą zajęcia w jednym języku (poza kursami z języków obcych). Uniwersytety, na których zajęcia są prowadzone w języku niemieckim to uczelnie w Bale, Bernie, Lucerne, St Gall i Zurychu. Uniwersytety, gdzie zajęcia odbywają się w języku francuskim znajdują się w Genewie, Lozannie, Neuchâtel + Szwajcarski Federalny Instytut Technologii w Lozannie. Niektóre uniwersytety, takie jak ten w Fribourg, oferują kierunki, które są nauczane w języku francuskim i niemieckim. W Lugano naucza się w języku włoskim. Wiele uniwersytetów oferuje także wykłady w języku angielskim, zwłaszcza dla studentów studiów magisterskich.

Po reformach spowodowanych planem dotyczącym szkolnictwa wyższego z Bolonii, szwajcarskie uniwersytety oferują tytuły według modelu: licencjat (3 lata po maturze), magistrat (5 lat po maturze), doktorat (8 lat po maturze). Dzięki temu systemowi, każdy stopień uzyskany w Szwajcarii jest porównywalny i uznawany na szczeblu międzynarodowym.

Opłaty w roku akademickim wahają się między 1300 a 8000 franków szwajcarskich. Niektóre uniwersytety wymagają od zagranicznych studentów wyższych opłat niż od szwajcarskich studentów. Przed przyjazdem do Szwajcarii, być może będziesz musiał udowodnić, że jesteś w stanie finansować zarówno uniwersyteckie opłaty jak i koszty utrzymania. Posiadacze studenckiej wizy nie są dopuszczani do pracy w Szwajcarii, co powinieneś wziąć pod uwagę przy finansowaniu nauki.

Rok akademicki zaczyna się w październiku i kończy w lipcu. Dzieli się go na dwa semestry: zimowy (październik - marzec) oraz letni (kwiecień - lipiec).

Poza uniwersytetami Szwajcaria oferuje dużą ofertę instytucji zapewniających wykształcenie wyższe (prywatnych). Jednakże sprawdź, czy są one uznawane przez państwo.

Więcej informacji o studiach uniwersyteckich znajdziesz na Szwajcarskim Portalu Uniwersyteckim .

Rekrutacja na uniwersytet

Musisz mieć ukończone 18 lat, aby aplikować na szwajcarski uniwersytet. Aplikacja musi być napisana w języku, w którym zajęcia są prowadzone (niemiecki, francuski lub włoski). Potrzebna Ci będzie również mieć Szwajcarska matura lub jej odpowiednik zagraniczny.

Wnioski składa się pocztą elektroniczną, a potem dosyła się dokumenty. Powinieneś załączyć:

  • List informujący, jaka dziedzina studiów Cię interesuje.
  • Kopię świadectwa maturalnego.
  • Copies of your college or university certificates (if any)
  • Kopie świadectw ukończenia innych uczelni lub uniwersytetów (jeśli takowe posiadasz)
  • Dokładne CV.

W zależności od uczelni, możliwa jest również konieczność podjęcia egzaminu wstępnego. Sesja egzaminacyjna odbywa się dwa razy do roku, w drugiej połowie czerwca i na początku października.

Stypendia

Istnieje wiele stypendiów dla szwajcarskich studentów. Oferuje je państwo szwajcarskie, jak i poszególne kantony. Jednak te stypendia często skierowane są przede wszystkim do szwajcarskich studentów. Jeśli zamierzasz przybyć do Szwajcarii w ramach wymiany studenckiej, możesz dostać stypendium z Twojego kraju lub z programu Erasmus.

Możesz również ubiegać się o stypendium ESKAS, które może być oferowane dla doktorantów oraz artystów na kontynuację ich kształcenia na najlepszych uniwersytetach szwajcarskich. Aby uzyskać więcej informacji na temat ESKAS, sprawdź Commission fédérale des bourses pour étudiant(e)s et artistes étrangers (ESKAS)  lub zadzwoń na numer +41 (0)31 323 26 76.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: