Wprowadzenie

Szwajcarski system edukacyjny

Wprowadzenie

Każdego dnia w Szwajcarii 1,5 miliona uczniów idzie do szkół, co stanowi ponad 19% populacji kraju. W zależności od kantonu, szkoły nauczają w języku niemieckim, francuskim, włoskim bądź retoromańskim.

Szwajcarska edukacja jest bezpłatna i obowiązkowa. Wszystkie dzieci mają uczęszczać do szkoły, w tym te zagraniczne. Zazwyczaj obowiązkowa edukacja zaczyna się w wieku siedmiu lat i trwa przez dziewięć lat. Wiele dzieci spędza dwa lata w przedszkolu przed rozpoczęciem szkoły.

Szwajcarska edukacja jest uznawana na całym świecie. Szwajcarscy studenci osiągają wyższe rezultaty z matematyki i badań naukowych w porównaniu z uczniami z innych krajów europejskich.

Szwajcarski system kształcenia jest w dużej mierze zdecentralizowany i zarządzany na trzech szczeblach politycznych: federalnym, kantonalnym i komunalnym. Rząd federalny nadzoruje edukację w kraju i jest odpowiedzialny za egzekwowanie uczęszczania do szkoły. Ze względu na różnorodność kultur i języków, każdy z 26 kantonów nadzoruje własny system edukacji.

Różnice między kantonami

Kantony mają dużą autonomię w odniesieniu do ich systemów szkolnictwa. Mają do wyboru strukturę systemu edukacji, nauczania i daty świąt. Konferencja Dyrektorów Kantonowych Edukacji Publicznej próbuje koordynować szkolne systemy szkolnictwa, ale jej wpływ jest ograniczony. Rząd federalny i rządy kantonowe dzielą odpowiedzialność za szkolnictwo wyższe.

Jeśli Twoje dziecko jest uczniem szwajcarskiego systemu, możesz mieć problemy z przetransferowaniem go z jednego kantony do drugiego. Kantony mogą mieć różne kalendarze szkolnictwa, programy czy metody nauczania.

Niektóre propozycje zostały dokonane w celu ujednolicenia szwajcarskiego systemu edukacji. Kantonalni dyrektorzy edukacji zaproponowali obowiązkowy system edukacujny: dwa lata przedszkola następnie dziewięć lat szkoły. Jednak tylko kilka kantonów przyjęło do tej pory te reformy.

System edukacji w Szwajcarii jest też krytykowany za to, że harmonogramy szkoły nie są wygodne dla pracujących rodziców. Jest brak opcji typu ,,przedłużony dzień'', więc rodzice muszą odebrać dzieci ze szkoły o nieygodnych porach, ewentualnie opłacić nianie, by zrobiła to za nich.

W Szwajcarii nie ma obowiązku mundurków szkolnych, jednakże ten pomysł był niedawno dyskutowany

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: