Szkoły w Szwajcarii

Szkoły podstawowe & średnie

Szkoły w Szwajcarii

W Szwajcarii kantony prowadzą własny system edukacyjny. Podejmują decyzję, które języki są nauczane w danych szkołach, ilość godzin lekcyjnych w ciągu jednego dnia i wiek rozpoczęcia nauki.

Jednakże struktura szwajcarskiego systemu edukacji jest mniej więcej taka sama we wszystkich kantonach i obejmuje trzy poziomy opisane poniżej.

Przedszkole

Edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa we wszystkich kantonach ale większość dzieci (98,5%) uczęszcza do przedszkoli (école enfantine/ jardin d'enfant/ Scuola dell'infanzia) przez dwa lata przed rozpoczęciem szkoły podstawowej. Zwykle, uczniowie są zapisywani do przedszkoli w wieku czterech lat.

W niektórych kantonach, jak np. Zurych czy Genewa, ostatni rok przedszkola jest obowiązkowy. Państowe przedszkola są darmowe.

W przedszkolu dzieci zajmują sztuka, rzemiosłem, muzyką, tańcem, grami edukacyjnymi, treningiem percepcji, umiejętności słuchania i - w ciągu ostatniego roku - podstaw pisania, czytania i matematyki. Szwajcarskie przedszkola są znane z ich twórczego sposobu nauki dzieci.

Godziny szkolne są dość nietypowe, niewygodne dla wielu pracujących rodziców. Studenci mają dwie i pół godziny zajęć w godzinach porannych. Mogą również mieć dwie godziny zajęć rano, a następnie dwie godziny po południu. Podczas obiadu najczęściej przedszkola są zamknięte, zmuszając dzieci do powrotu do domu na obiad. Może to być problem dla pracujących rodziców, którzy muszą wrócić do domu, aby zatroszczyć się o swoje dzieci.

Dla większości dzieci edukacja przedszkolna jest ich pierwszym doświadczeniem w grupie z dala od rodziców i dobrym sposobem na integrację w społeczności lokalnej. Badania wykazały, że dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola mogą mieć poważne trudności edukacyjne w stosunku do dzieci, które uczęszczały do przedszkoli.

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa (Primarschule, école primaire/ scuola primaria o elementare ) jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku 6 lat. W zależności od kantonu, szkoła podstawowa może trwać od 4 do 6 lat. Zwykle jest to jednak 5 lat.

Szkoły podstawowe są koedukacyjne, ale szkoły zwykle uczą tylko w jednym języku (niemiecki, francuski lub włoski). Dzieci zazwyczaj idą do szkoły, która uczy się w języku, jaki znają z domu. Wszystkie przedmioty prowadzone są przez jednego nauczyciela.

Możesz wysłać dziecko do szkoły publicznej lub prywatnej. Publiczne szkoły podstawowe nie pobierają opłat na czesne. Możesz być jednak musieć płacić za przybory szkolne, ubrania gimnastyczne, książki i wycieczki szkolne.

Szkoła średnia

Po szkole podstawowej, uczniowie są rozdzielani w zależności od rodzaju kariery, która chcą podjąć w przyszłości. Mogą wybierać między szkołami ogólnokształcącymi bądź zawodowymi. Uczniowie skupieni na zdobywaniu wiedzy ogólnej idą do szkoły średniej (Gymnasium or Kantonsschule), i podchodzą do egzaminu (Matura) maturalnego na końcu. Matura jest niezbędna do rozpoczęcia studiów uniwersyteckich. Kursy zawodowe prowadzą do dyplomu zawodowego.

Szkoły średnie dzieli się na gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W gimnazjum dzieci uczą się różnych przedmiotów: ich języków narodowych (niemiecki, francuski, włoski i retoromański), dwóch języków obcych (głównie angielski i niemiecki, francuski lub włoski), matematyki, nauk przyrodniczych, geografii, historii i wychowania obywatelskiego, ekonomii, sztuki, muzyki i sportu. Dzieci otrzymują również poradnictwo i przygotowanie zawodowe.

Pod koniec gimnazjum, dzieci zaczynają wybierać, co chcą robić dalej (studia bądź nauka zawodowa). Kiedy dziecko kończy gimnazjum, dalsza edukacja nie jest obowiązkowa.

W trakcie trwania szkoły ponadgimnazjalnej uczniowie przygotowujący się do studiów, wybierają spośród kilku szkół przygotowujących do matury. Dostępnych jest 6 różnych rodzajów szkół: matematyczno - fizyczna (Matematisches und Naturwissenschaftliches Gymnasium), językowa (Neusprachliches Gymnasium), językowa ukierunkowana na języki klasyczne (Altsprachliches Gymnasium), szkoła średnia ekonomiczna(Wirtschaftsgymnasium), szkoła średnia sztuki i muzyki (Musisches Gymnasium) i sportowa szkoła średnia (Sportgymnasium).

W wieku 18 bądź 19 lat uczniowie przystępują do matury. Jeśli ją zdadzą, mogą starać się o naukę na uczelni.

Uczniowie mogą również zapisać się do szkoły zawodowej (Berufslehre), żeby zdobyć wykształcenie średnie. Aby do niej należeć, zazwyczaj trzeba zdać egzamin wstępny. Pod koniec szkoły zawodowej, uczniowie często kontynuują studia w szkole technicznej (Fachhochschule) lub w szkole zawodowej (Höhere Fachschule).

Zapisy w szwajcarskich szkołach

Każde dziecko w wieku od 6 do 15 lat zarejestrowane w Szwajcarii musi być zapisane w szkole podstawowej lub średniej. Będziesz miał wybór pomiędzy różnymi szkoły, zwłaszcza jeśli mieszkasz w dużym mieście. Aby zapisać dziecko, większość kantonów wymaga następujących dokumentów:

  • Akt urodzenia lub Livret de Famille
  • Dowód ubezpieczenia zdrowotnego i od wypadków
  • Zezwolenie na pobyt

Różne kantony mają różne procedury rejestracji, więc sprawdź w departamencie edukacji Twojego kantonu procedury zapisania dziecka do szkoły.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: