Szkoły prywatne czy publiczne?

Do której szkoły powinieneś posłać dziecko?

Szkoły prywatne czy publiczne?

W Szwajcarii, ponad 90% dzieci uczęszcza do szkół publicznych uważanych za jedne z najlepszych na świecie. Około 20% ludności w Szwajcarii to emigranci, więc będziesz miał do wyboru szkoły dwujęzyczne, międzynarodowe, bursy, internaty i szkoły zagraniczne. Szkoły mogą być publiczne lub prywatne.

Oprócz szkół państwowych masz duży wybór pośród szkół prywatnych (Privatschulen, privées écoles) w Szwajcarii. Są one bardzo zróżnicowane pod względem ceny, programu nauczania i jakości; podobnie jak w innych krajach, prestiżowe prywatne szkoły w największych miastach są najdroższe. Niezależnie od szkoły, szkoły państwowe będą zawsze tańsze niż te prywatne.

Ze względu na dużą liczbę zagranicznej ludności znajdziesz szeroką ofertę prywatnych międzynarodowych jak i zagranicznych szkół dwujęzycznych, zwłaszcza w dużych miastach. Możesz znaleźć francuskie, angielskie, niemieckie, hiszpańskie, włoskie, holenderskie i szwedzke szkoły. Po więcej informacji na temat szkół prywatnych, sprawdź stronę Szwajcarskiej Federacji Szkół Prywatnych .

Przed złożeniem wniosku do prywatnej szkoły, należy sprawdzić jej reputację, metody nauczania, opłaty, programy nauczania, zajęcia dodatkowe, wymiany studenckie i kwalifikacje nauczycieli. Warto również odwiedzić szkołę, porozmawiać z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami (jeśli jest to możliwe) w celu zdobycia informacji o jakości szkoły.

Szkoły prywatne a publiczne

W porównaniu do szkół państwowych, prywatne szkół zapewniają przywileje takie jak mniejsze klasy, mniejsza ilość sztywnych reguł i środowisko wielokulturowe. W Szwajcarii jest jednak mniej szkół prywatnych niż w innych krajach OECD - Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jeśli dziecko jest w szkole publicznej, może być lepiej zintegrowane w społeczności lokalnej.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: