Bedrijfs rechtsvormen in Frankrijk

Wat voor soort bedrijf wilt u beginnen?

Bedrijfs rechtsvormen in Frankrijk

De beslissing voor het type structuur of entiteit die het best bij uw bedrijf past is cruciaal. Het is belangrijk om professioneel advies te nemen wat betreft het opstellen en registreren van uw bedrijf, omdat het een dramatische invloed heeft op uw aansprakelijkheid in het geval van het aangaan van schulden of aangeklaagd worden. Dit advies versterkt ook uw fiscale positie. Er zijn ongeveer dertien verschillende soorten zakenwezen (statut) in Frankrijk. De belangrijkste daarvan zijn hieronder beschreven.

Société à Responsabilité Limitée

Een Société à Responsabilité Limitée (SARL) moet tussen 2 en 50 aandeelhouders en een directeur (gérant) hebben, die meestal een betaald salaris heeft. Eventuele verliezen van de helft of meer van de genoemde kapitaal moet formeel bevestigd worden door een bijzondere vergadering van aandeelhouders en de resolutie, die geregistreerd is bij de Registre National du Commerce et des Sociétés en dan verschijnt de informatie op uw Kbis.De hoeveelheid van uw kapitaal waar u mee wilt beginnen, moet opgenomen worden in alle officiële documenten, zoals briefpapier, facturen en orders. De gedelegeerd bestuurder van een SARL kan in loondienst zijn van het bedrijf (maar komt niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering, tenzij hij een particuliere verzekering koopt). Een SARL kan, onder bepaalde omstandigheden, kiezen om vennootschapsbelasting te betalen (impôts sur les sociétés) in plaats van de netto-opbrengst toevoegen aan de persoonlijke inkomstenbelasting verklaring van de gérants (d.w.z. impôts sur le revenu).

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

Een Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) is een soort SARL die gevormd wordt door een eenmanszaak en heeft slechts één aandeelhouder; anders werkt het als een SARL. Hoewel het door één persoon bediend wordt, is een EURL geen entreprise individuelle. De eigenaar-beheerder van een EURL wordt beschouwd als een gérant in plaats van een  travailleur indépendant.

Société Anonyme

Een Société Anonyme (SA) moet minimaal zeven aandeelhouders hebben (er is geen maximum). Het moet  door een raad van bestuur (conseil d'administration) gerund worden en het moet ook een president directeur-generaal / PDG hebben, die ongeveer gelijk is aan een chief executive. Om een SA te beginnen moet u een minimum bedrag van €37.000 investeren. Een SA is waarschijnlijk het moeilijkste soort bedrijf om op te stellen; de registratie-eisen zijn uitgebreid (omdat een SA aandelen kan verkopen op de openbare effectenbeurs) en u moet een commissaris aux comptes hebben om uw rekeningen jaarlijks te controleren. Het grootste voordeel van een SA in vergelijking met een SARL is dat al het  gevaar beperkt is tot de omvang van de investering en alle leidinggevenden kunnen regelmatig medewerkers in loondienst van het bedrijf worden. De PDG kan ook op elk moment ontslagen worden door het bestuur.

Société par Actions Simplifiées

Een Société par Actions Simplifiées (SAS) is een eenvoudige vorm van SA (zie hierboven), met minimaal twee aandeelhouders en een minimumkapitaal van €23.000. Een SAS is niet toegestaan om aandelen in het openbaar te verhandelen. De vorm van de corporatie is veel flexibeler dan die van een SARL; bijvoorbeeld, u kunt jaarlijkse algemene vergaderingen houden via e-mail of telefoon, in SARL is dit streng verboden. Het grote nadeel van een SAS is dat u een commissaris de comptes moet hebben om uw rekeningen elk jaar te controleren; hij moet ook aanwezig zijn op uw aandeelhoudersvergaderingen voor een vergoeding, natuurlijk.

Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle

De Société par Actions Simplifiées Unipersonnele (SASU) is een meer eenvoudige versie van een SAS, die door één persoon opgezet kan worden. Het minimumkapitaal voor een SASU is €37,000, of €225,00 als u ook uw aandelen openbaar wilt verhandelen. U heeft nog steeds een commissaire aux comptes nodig, die aanwezig moet zijn bij uw AGM. Een SAS is onderworpen aan vennootschapsbelasting (impôts sur les sociétés) en de leider (dirigeant) wordt gezien als een werknemer van het bedrijf en betaald dus standaard sociale zekerheidsbijdragen voor een werknemer (met uitzondering van de werkloosheidsverzekering).

Société Civile Professionnelle

Een Société Civile Professionnelle (SCP) wordt gelimiteerd door bepaalde beroepen, zoals medisch personeel (doktoren, zusters, fysiotherapeuten, etc.), advocaten, sommige gebieden van expertise (agrarisch, bosbouw, etc.) die adviesdiensten bieden (commissaires aux comptes), en industriële eigendom adviesgevers. De precieze eisen worden gesteld door de verschillende beroepen.

Société d’Exercice Libérale

Er zijn verschillende soorten Société d'Exercice Libérale (SEL) die imiteren wat de SARL, SAS, SA en SCA doen voor specifieke beroepen waarbij beoefenaars toestemming hebben om hun praktijk te includeren, zoals architecten, tandartsen en boekhouders.

Société Civile

Een Société Cevile (SC) is een niet-commerciële partnerschap, normaliter gevormd door leden van de professions libérales, zoals boeren en zij die betrokken zijn bij zogenoemde "intellectuele activiteiten", zoals auteurs, onderzoekers en sommige types van consultanten. Een SC kan kiezen of ze vennootschapsbelasting betalen of niet, als ze kiezen om dat niet te doen, dan moet elke aandeelhouder zijn/haar gedeelte van het partnerschaps' winst of verlies op zijn/haar eigen belastingaangifte.

Société en Nom Collectif

Een Société en Nom Collectif (SNC) is een algemeen partnerschap. Er is geen eis aan een bepaalde hoeveelheid vermogen, maar er moeten wel minstens twee partners/aandeelhouders zijn. Winst en verlies worden doorgegeven naar de partners, want zij zijn degene die aansprakelijk zijn voor onbeperkte schulden. Alle partners worden gezien als handelaren (commerçants). Alle veranderingen in partner aandelen moeten eenstemmig goedgekeurd worden en alle beslissingen moeten collectief en gedocumenteerd gemaakt worden (door de bewaarde notulen). Sociale zekerheidsbijdragen zijn gebaseerd op de totale omzet van elke partner.

Franchises

U moet een bedrijf opstarten (in de branche die het beste bij uw omstandigheden past), en dan in contact komen met de handelaren die de producten levert, de diensten, het logo, de marketing services, advertenties etc. Deze persoon kan u helpen uw bedrijf te runnen. Het contract maakt duidelijk welk bedrijf wat doet en hoe deze betaald worden. Na het akkoord tussen handelaar en bedrijf worden er afspraken gemaakt over wat u gaat verkopen en hoe u het gaat verkopen. Contracten lopen normaliter voor meerdere jaren, meestal 5 of 10. Normaliter is er een extra bedrag wat er betaald moet worden voordat u een franchise mag starten bij een bedrijf. Franchise zaken kunnen failliet gaan. De handelaren van de originele zaak kunnen de zaak van u ontnemen als u regels uit het contract breekt of als u niet (meer) aan hun standaard voldoet. Een respectabele franchise eigenaar is normaliter lid van Fédération Française de la Franchise (www.franchise-fff.com ).

Partnerschappen

Net zoals een franchise, een partnerschap (partenariat) geeft u aanspraak op een gevestigd merk, maar bij een partnerschap bent u meer onafhankelijk. U kunt bijvoorbeeld producten verkopen die niet alleen bij uw partner merk hoort, zolang ze wel in het assortiment blijven. U bent niet verplicht om strikte procedures te volgen, maar u kunt wel uw voordeel uit de kennis en ervaring van uw partners halen. Hierdoor kunt u uw bedrijf aanpassen naar hun richtlijnen en uw persoonlijke voorkeuren, en naar de behoeften van uw winkelend publiek. Net zoals bij een franchise is er een bedrag wat betaald moet worden voordat u zich mag aansluiten als partner, maar het is een lager bedrag dan bij een franchise. Beslissingen die gemaakt worden omtrent de zaken worden normaliter op een democratische manier gemaakt in plaats van dat ze aan u opgelegd worden zoals bij een franchise. Een partnerschap contract is soortgelijk aan een franchise contract, maar het is meer gevarieerd van zaak tot zaak.

Bureau de Liaison

A bureau de liaison (‘liaison kantoor’) of représentation (‘representatief kantoor) is simpel gezegd een 'etalage' gemaakt door een buitenlands bedrijf. Het wordt gezien als niet-commercieel en mag daarom alleen maar informatie verstrijken, informatie verzamelen en het mag gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Omdat het niet-commercieel is, hoeft een bureau de liaison geen belasting of VAT te betalen in Frankrijk. Om een bureau de liaison te openen moet u een Franse inwoner inhuren en uzelf registreren bij URSSAF om een SIREN te kunnen bemachtigen. U moet er zeker van zijn dat het bedrijf waar u het bureau de liasion opent, op geen enkele manier deel uitmaakt van commerciële activiteiten.

Agentschap

Een agentschap kantoor (succursale) van een groter bedrijf is technisch gezien niet een bedrijfssoort, en de agentschap moet zich registreren als een geaccepteerd Frans bedrijfssoort. Net zoals een bureau de liaison, een agentschap is een legaal onderdeel van het buitenlandse bedrijf en het heeft geen eigen bezittingen en lasten, maar het is onafhankelijk. Het kan mee doen aan adverteren en aanbestedende namens het moederbedrijf (société mère) en moet daarom mogelijk wel belasting betalen. Een agentschap moet geregistreerd worden bij de plaatselijke Greffe Du Tribunal de Commerce binnen twee weken na de aanvang van activiteiten. Een SIREN krijgen is meer gecompliceerd voor een agentschap dan voor een bureau de liaison.

Dochteronderneming

Een dochteronderneming (filiale) is een onafhankelijk Frans bedrijf en moet zich ook zo opstellen. Door gebruik te maken van de standaard bedrijfs entiteiten, ongeacht de invloed van het moederbedrijf, blijft een dochteronderneming onafhankelijk.

Location Gérance

Location Gérance slaat op bedrijfseigenaren die niet langer de interesse hebben om hun bedrijf zelf voort te zetten, maar er nog wel geld aan willen verdienen. Bij een Location Gérance gaat de eigenaar van het bedrijf (wat een eigen bedrijf kan zijn, een EURL, of een SASU) het bedrijf 'verhuren' en zal die persoon het bedrijf runnen. Als huurder zijnde (locataire-gérant) moet u gekwalificeerd zijn om het bedrijf te runnen zonder de basis van het bedrijf te veranderen. U moet uzelf dan registreren bij de Registre National du Commerce et des Sociétés (www.euridile.inpi.fr ). Het akkoord voor de huurperiode kan gelimiteerd zijn of met een open datum, maar normaliter is het een jaar contract. Een location gérance geeft u de kans om te kijken of het bij u past om een bedrijf te runnen voordat u er een daadwerkelijk koopt.

Verenigingen

De wet van 1901 slaat op verenigingen die non-profit zijn, en er zijn vele beperkingen met betrekking tot de acties die een vereniging kan ondernemen. Breed gezien moet een vereniging vooral draaien om socialiteit, cultuur en mensen informeren zonder hier winst uit te halen. Het mag wel fondsen accepteren wanneer het geld alleen gebruikt gaat worden voor de verbetering van de vereniging. Een vereniging moet minstens twee oprichters hebben. Het mag mensen aannemen, ook de oprichters, maar er zijn grenzen met betrekking tot het geven van salaris. Er zijn ook grenzen gesteld aan hoeveel een vereniging mag betalen aan een ambtenaar. Werknemers van de vereniging zijn onderworpen aan de algemene regeling voor de sociale zekerheid. Een vereniging is meestal niet een geschikte manier om een bedrijf op te starten en zeker niet wanneer u er geld aan wilt verdienen. Er zijn zware boetes voor ondernemers die toch geld verdienen aan een vereniging.

Dit artikel is een uittreksel van Making a living in France.

Klik hier voor een kopie. 

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: