Bedrijfsbelasting in Frankrijk

Welke belastingen moet u betalen?

Bedrijfsbelasting in Frankrijk

Het Franse belastingen systeem is buitensporig ingewikkeld. Tenzij uw belastingzaken simpel zijn, is het verstandig om een boekhouder aan te nemen (expert comptable) om uw belastingzaken voor u te doen zodat u er zeker van bent dat het juist gedaan wordt. Een lijst van geregistreerde boekhouders kunt u verkrijgen bij Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables. 

Inkomstenbelasting in Frankrijk

Over het algemeen is de inkomstenbelasting voor iedereen hetzelfde, of u nou werknemer of werkgever bent of als u uw eigen zaak hebt. Dit is beter bekend als persoonlijk of "fysieke persoon" inkomstenbelasting. Als al uw bezittingen in totaal meer waard zijn dan €732.000,-, komt u wellicht ook in aanmerking voor welvaart belasting (impôt de la solidarité sur la fortune/ISF). Dat klinkt als een nadeel, maar als u eenmaal dit stadium heeft bereikt betekent het dat u succesvol bent! De Franse inkomstenbelasting ligt lager dan het gemiddelde van Europese landen, vooral voor grote families. Inkomstenbelasting genereert maar ongeveer 20% van het overheidsinkomen. Opeenvolgende overheden verminderen de laatste tien jaar de hoogte van de inkomstenbelasting

Als u een klein bedrijf heeft of begint en uw omzet is laag kan het in uw voordeel werken om als micro-enterprise verder te gaan. Micro-enterprise betekent niet 'mini bedrijf', maar het is een specifiek belastingregime dat gebruikt kan worden door bedrijven waarvan hun omzet onder bepaalde limieten valt. Inkomstenbelasting wordt berekend over het arbeidsinkomen (impôt sur le revenu) en het onverdiend inkomen (impôt des revenus de capitaux). Bepaalde soorten van inkomsten vallen buiten de inkomstenbelasting, zoals inkomsten die komen van een aanvullende verzekering, inkomsten die komen van een tijdelijke ongelukken, ongevallen en ziekten verzekeringspolis en vergoedingen voor verplichte cursussen. Sociale zekerheidsbijdragen zijn niet belastbaar (uitzondering hier is het niet-aftrekbare deel van de CSG/CRDS) en worden afgetrokken van het bruto inkomen.  

Werknemers in loondienst, inclusief werknemers, komen in aanmerking voor twee algemene inhoudingen van het brutosalaris: een 10% toelage (déduction forfaitaire) voor 'professionele' of 'denkbeeldige' uitgaven, en een verdere algemene aftrek (abattement général) van 20%. De eigen bazen kwalificeren zich voor geen van beide wat betekent dat zij veel meer inkomstenbelasting moeten betalen dan werkgevers. Maar, zoals wel vaker in Frankrijk, er is een manier om dit probleem te omzeilen. Als u uw eigen baas bent, kunt u een 20% vermindering krijgen op uw belastbaar inkomen als u lid wordt van het centre de gestion. Voor meer informatie over het belastbaar inkomen in Frankrijk kunt u de website van de regering  raadplegen (alleen in het Frans).

Zakelijke belastingen

Of u nou uw eigen baas bent of een bedrijf heeft opgestart, u bent aansprakelijk voor zakelijke belastingen, maar er zijn 2 soorten situaties:

  • U bent eigen baas - u betaald persoonlijke inkomstenbelasting (zie hierboven) over al uw inkomsten.
  • U heeft een eigen bedrijf - u betaald geen persoonlijke inkomstenbelasting, maar in plaats daarvan betaalt u bedrijfs- of vennootschapsbelasting (impôt sur la société/IS), de contribution sociale de solidarité; als u werknemers aanneemt moet u ook taxe d'apprentissage betalen en een bijdrage aan formation professionnelle leveren.

Vennootschapsbelasting in Frankrijk

Vennootschapsbelasting (impôt sur la société/IS) is de meest voorkomende soort belasting voor de meeste bedrijven in Frankrijk. In werkelijkheid, in plaats van dat de eigenaar van het bedrijf zijn/haar inkomen aangeeft op zijn/haar eigen belastingaangifte (zoals dat gaat bij de eigen bazen), wordt het bedrijf inkomstenbelasting aangerekend als een 'onpersoonlijk account'. De belasting wordt geheven naar twee tarieven: 15,45% over de eerste #38.120,- van het belastbaar inkomen (winst) en 34,33% over de rest.

Zoals bij inkomstenbelasting en VAT zijn er verschillende vennootschapsbelasting regimes (régimes) die aangeduid kunnen worden met verschillende namen. U heeft bijvoorbeeld de keuzen tussen régime simplifié (d'imposition) waar bepaalde getallen (kosten) 'aangenomen' worden en de verklaring en betalingsprocedures vereenvoudigd worden (meestal in het voordeel van de kleinere bedrijven) en tussen régime réel (normal) waarbij u uw werkelijke cijfers aangeeft waarover u belasting moet betalen. Voor welke u ook kiest, u krijgt uw IS formulieren aan het begin van maart en moet die uiterlijk voor 30 april weer terug sturen. U moet uw bedrijfsresultaten van het voorgaande jaar aangeven en beginnen met betalen voor het nieuwe jaar, de kosten zijn gebaseerd op uw aangegeven resultaten.

Contribution Economique Territoriale (CET)

Geïntroduceerd in januari in 2010 verving de CET de Taxe Professionnelle. De CET is een lokale belasting geïmplementeerd door de departementale en regionale concilies. Het is bedoeld om bedrijven mee te laten betalen aan lokale diensten en ook aan de Kamer van Koophandel (Chambres de Commerce). Maar, nieuwe bedrijven in hun eerste operationele jaar hoeven geen belasting te betalen en in hun tweede haar hoeven ze maar 50% van de totale belastingspremie te betalen.

CET bestaat uit 2 delen:

  • De Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), die gebaseerd is op de belastbare waarde van het eigendom van de zaak
  • De Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), wat gebaseerd is op de toegevoegde waarde van elk jaar van het bedrijf - ongeveer de rijkdom die dat jaar  gecreëerd is, en dit wordt gebruikt om de aansprakelijkheid jegens VAT te berekenen.

De twee delen (CFE en CVAE) samen maken de CET. Lokale eenheden hebben een minimale hoogte van de tarieven opgesteld. Het doel van die tarieven is om bedrijven te ondersteunen die geen onroerend goed hebben.

Er zijn wel uitzonderingen voor het CET:

  • Ambachtslieden die alleen werken/in een familiezaak
  • Eigenaren van chambres d'hôtes, van wie hun bedrijfseigendommen onderdeel zijn van hun privé eigendommen.
  • Bedrijven gelegen in ontwikkelingsgebieden
  • Bedrijven gebaseerd op vrijetijdsbesteding die seizoensgebonden zijn (activités saisonnières).

De CET kan jaarlijks in december betaald worden of u kunt ervoor kiezen het per maand te betalen.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: