Subsidies & Bijdragen in Frankrijk

Hoe kan ik financiële hulp krijgen?

Subsidies & Bijdragen in Frankrijk

Er zijn meer dan 250 verschillende subsidies en bijdragen ('stimulansen', hoewel deze alleen financieel zijn) beschikbaar voor individuën die een kleine onderneming of een eigen zaak willen beginnen in Frankrijk, vooral op het platteland. Hier zitten Europese subsidies bij, subsidies van de overheid, regionale ontwikkelings subsidies, herschikking  subsidies, en bijdragen van afdelingen en lokale ondernemingen.

Er zijn verschillende vormen subsidies die u helpen bij bijvoorbeeld de aankoop van gebouwen en apparatuur (of de verstrekking van goedkope bedrijfsruimte), subsidies om banen te creëren en belastingvoordelen.

De meeste gemeentelijke subsidies zijn bedoeld om steun te bieden aan kleine bedrijven die al operatief bezig zijn. Ook zijn er af en toe specifieke subsidies beschikbaar voor nieuwe bedrijven, met in het bijzonder voor personen die voor een lange periode werkloos zijn geweest. Sommige regionale gemeenten bieden subsidies aan aan nieuwe bedrijven, in het bijzonder als het werk creëert voor de lokale bevolking. De meeste subsidies zijn alleen voor het starten van een eerste bedrijf. Zelfs als je in aanmerking komt voor een subsidie en het is goedgekeurd, ga er dan niet van uit dat u het geld meteen heeft: het kan maanden of zelfs jaren duren. Hieronder volgt een lijst met subsidies en bijdragen in Frankrijk (op volgorde van reikwijdte, van Europa wijd tot lokaal):

 • Encouragement au Développement d’Entreprises Nouvelles dit nationale programma (EDEN) was initieel begonnen om te werken met jonge mensen en mensen in 'moeilijke omstandigheden' (werken op vaste contracten), maar in 2004 was het programma uitgebreid naar de doelgroep van mensen boven de 50 jaar oud die al even zonder werk zitten. Informatie over beschikbare subsidies kunt u vinden op de APCE (zie hierboven) of via uw locale centre de formalités des entreprises
 • Primes d’Aménagement du Territoire – de Franse Ministerie van uitrusting, transport en toerisme, via zijn agentschap DATAR, biedt een prime d'aménagement du territoire aan, wat een stimulans is voor bedrijven die zich in 'speciale ontwikkelingszones' willen vestigen. Deze 'speciale ontwikkelingszones' zijn geografische zones waarbij het nodig is om door te ontwikkelen, zoals stedelijke gebieden (zones de redynamisation urbaine/ZRU) en andere gebieden. De lokale kamer van koophandel (Chambre des Métiers) kan toelichten welke zones dat zijn in uw gewenste gebied, of u kunt op de kaarten van de DATAR website kijken (www.datar.gouv.fr  – klik op ‘ Aide aux entreprises’). Normaliter hebben zulke stimulansen belastingvoordelen in plaats van rechtstreekse financiering voor nieuwe bedrijven, bijvoorbeeld gedeeltelijke vrijstelling van belastingen van de eerste vijf tot zeven jaar van het bedrijf. De vrijstellingen worden minder naarmate de tijd verstrijkt, bijvoorbeeld: in het geval van de eerste vijf jaar een gedeeltelijke vrijstelling krijgen, is er 100 procent vrijstelling in de eerste twee jaar, 75 procent in het derde jaar, 50 procent in het vierde jaar en 25 procent in het vijfde jaar.
 • Fonds de Revitalisation Economique – Dit fonds is gericht aan kleine en middelmatige bedrijven (met niet meer dan vijf werknemers) die zich vestigen in ontwikkelingszones (zie hierboven). De subsidies zijn vanaf rond €3,000 en dit moet in het eerste operatieve jaar geclaimd worden. Voor meer details kunt u de lokale kamer van koophandel raadplegen.
 • Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce – Dit is een centraal gemeentelijk initiatief beheerd door de regionale Délégations au Commerce et à l’Artisanat (DRCA) en lokale kamer van koophandel om de uitbreiding van bedrijven te ondersteunen (in plaats van drogisterijen en alles wat met toerisme te maken heeft) in kleine dorpen en steden met minder dan 2,000 inwoners.
 • Dotation de Développement Rural – Dit is een nationaal plan ontwikkeld om nieuw leven te blazen in het platteland door subsidies en stimulansen aan te bieden voor de bouw van bedrijfspanden of de renovatie van bestaande panden voor zakelijk gebruik. Hoewel subsidies niet per se gemaakt worden voor bedrijven, is het het waard om uit te zoeken of er zo een plan is in uw gewenste omgeving, omdat het veel geld kan besparen.

Verdere informatie: om te kijken voor welke subsidies, bijdragen en stimulansen u in aanmerking komt, begin uw zoektocht door contact op te nemen met het lokale stadhuis of mairie, de relevante centre de formalités des entreprises en de kamer van koophandel. Voor meer informatie over subsidies kunt u contact opnemen met Invest in France (www.afii.fr ).

Financiële voordelen: de Franse overheid biedt nieuwe bedrijven meerdere financiële voordelen aan waarvan u enkele hieronder kunt lezen. Let er wel op dat ze open staan tot plotselinge veranderingen wanneer de overheid verandert of wanneer het financiële beleid veranderd. Check deze zaken goed bij het lokale belastingkantoor voordat u ervan uitgaat dat u de subsidie krijgt en deze includeert in uw berekeningen.

 • Inkomstenbelasting vermindering en vrijstellingen voor bedrijven die zich vestigen in 'speciale ontwikkelingszones';
 • Vertraagde betalingen van de eerste vier vennootschapsbelastingen voor bedrijven die zich niet vestigen in 'speciale ontwikkelingszones';
 • Vrijstelling van IFA voor de eerste 3 jaar voor bepaalde soorten bedrijven;
 • Twintig procent zakelijke of inkomstenbelasting vermindering plus €915 belastingvermindering voor bedrijven die behoren tot een centre de gestion;
 • Vermindering van belasting tot 15.45 procent op winst wat op kan lopen tot €38,120 bij speciale omstandigheden;
 • Vrijstelling van taxe professionnelle: eigendomsbelasting en andere lokale belastingen voor de eerste twee jaar;
 • Belastingvoordeel voor bedrijven die minstens 15 procent van hun omzet investeren in research en ontwikkelingen;
 • Andere financiële stimulansen voor gelimiteerde en overheidsbedrijven.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: