Het sociale zekerheidsstelsel in Frankrijk

Bijdragen en voordelen voor de eigen bazen

Het sociale zekerheidsstelsel in Frankrijk

Sociale zekerheidsbijdragen zijn een van de grootste kosten die komen kijken bij een eigen zaak in Frankrijk. Of u uw eigen baas bent of u heeft uw eigen zaak met medewerkers: u moet er zeker van zijn dat u genoeg budget heeft voor deze zaken, met name voor het begin. Bijdragen zijn gebonden aan de datum waarop u uw zaak opent en u kunt een hoge boete krijgen als u niet meteen begint met betalen.

Een van de weinige fijne dingen aan sociale zekerheidsbijdragen in Frankrijk is dat een grote hoeveelheid van de bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn en dat zekerheidsuitkeringen geen belasting verrekenen, behalve de ziekte-uitkeringen. Het grootste nadeel van uw eigen baas zijn is dat u niet betaald wordt als u ziek bent of kans maakt op uitkeringen vanwege ziekte of een ongeluk. Het is daarentegen wel mogelijk om een soort werkloosheidsverzekering te kopen wat zich omzet naar een pensioenregeling als u het niet opgebruikt hebt tegen de tijd dat u met pensioen gaat. Sommige mensen hebben geprobeerd om het betalen van de bijdragen te omzeilen door een vereniging te vormen en zichzelf een salaris te betalen. Maar een vereniging hebben ontzegt u van sociale lasten en werknemers van een vereniging moeten exact dezelfde sociale lasten betalen als alle andere werknemers.

De meeste eigen bazen en zelfstandigen moeten zich registreren voor sociale zekerheidsbijdragen bij de Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF). U bent dan automatisch geregistreerd voor de relevante fondsen (caisses) voor familie toeslagen en pensioenen waar u dan ook rekeningen van zult ontvangen. Schrijvers en tolken betalen verlaagde bijdragen als zij geregistreerd zijn bij één van de twee organisaties die hun bijdragen beheren: de Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (Agessa) of de Maison des Artists.

Registreren voor sociale zekerheid

Wanneer u uzelf registreert voor sociale zekerheid moet u dit doen door de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken: uw volledige naam, adres, geboorteland, datum en plaats van geboorte. Ook moet u uw paspoort laten zien en, indien toepasselijk, uw: cartes de séjour, de geboorteakten van uw nabestaanden en een huwelijksakte. Ook heeft u het bewijs van verblijf kunnen aantonen zoals een huurovereenkomst of een elektriciteitsrekening.

Sociale zekerheidsbijdragen in Frankrijk

Als een werkgever moet u de nodige formaliteiten voltooien om er zeker van te zijn dat uw werknemers de juiste verzekering krijgen. U moet uw intenties jegens uw werknemers aangeven aan URSSAF tot een week voordat de werknemer begint door een document unique d'embauche in te vullen. Dit document dient als registratie voor alle relevante sociale zekerheidsbijdragen fondsen.

Sociale zekerheidsbijdragen (cotisations sociale of charges sociales) voor de eigen bazen en degene met hun eigen bedrijf zijn berekend als een percentage van het belastbaar inkomen plus de totale 'optionele sociale voordelen'. Hier kunnen de volgende zaken bij inbegrepen zijn: pensioen plannen, ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en aanvullende ziektekostenverzekeringen. Als u de manager van een zaak bent wordt aangenomen dat uw bijdragen uit uw eigen zak komen. Bijdragen moeten betaald worden aan de relevante fondsen die ieder hun eigen schema volgen.

If you’re the manager of a business, your contributions are assumed to be paid out of your own pocket. Contributions are paid to the relevant fund or funds, each of which has its own payment schedule.

Verplichte sociale zekerheidsbijdragen voor de eigen bazen vallen onder 3 algemene categorieën: ziektekostenverzekering, kinderbijslag en pensioenen. Verder moet u bijdrages leveren aan het CRDS en CSG. Bovenop de eerstgenoemde verplichte socialezekerheidsbijdragen moet u de volgende bijdragen ook leveren (als u ze kan betalen!)

  • Ongevallen en arbeidsongeschiktheidsverzekering – eigen verzekering (prévoyance) voor de eigen bazen waarbij bepalingen voor het betalen inbegrepen zitten om een bedrijf draaiende te houden wanneer de eigenaar niet in staat is dit zelf te doen.
  • Aanvullende ziektekostenverzekering - bekend als mutuelle, maar feitelijk een assurance complémentaire maladie dekt deze verzekering het gedeelte van medische rekeningen die niet vergoed worden door de staat ziektekostenverzekering.
  • Werkloosheidsverzekering -  een soort privé werkloosheidsverzekering is beschikbaar voor degenen die niet verzekerd worden door de staat ziektekostenverzekering, ASSEDIC. Deze verzekering betaald een dagelijkse compensatie wanneer de eigenaar geen werk heeft en het bedrijf dus failliet gaat.

Het is mogelijk dat u 'eisen' om bijdragen te betalen aan organisaties waar u niet bij aangesloten bent. Controleer altijd of het betalen ervan moet of mag voordat u betaald en als u er niet zeker van bent, heb het er dan over met uw boekhouder. Gedurende de eerste twee jaar van uw bedrijf baseren de fondsen hun kosten op het veronderstelde salaris van rond de €6.000,- van het eerste jaar en €9.000,- van het tweede jaar. Aan het einde van het eerste jaar, nadat u uw werkelijke inkomen hebt aangegeven, berekenen de fondsen de juiste hoeveelheden die u moet betalen en passen de voorlopige betalingen aan voor het komende jaar.

Sociale zekerheidsbijdragen voor uw werknemers

Als u full-timers aanneemt moet u de sociale zekerheidsbijdragen ook afsluiten voor uw werknemers. Als u iemand aanneemt die voor u gaat werken moet u er zeker van zijn dat hij/zij de juiste verzekering heeft of geregistreerd staat als eigen baas en daarom de sociale zekerheidsbijdragen zelf betaald. De berekeningen hiervoor zijn ZEER gecompliceerd en het is het beste als u dit samen met uw boekhouder doet zodat u weet wat en wanneer u moet betalen. Voor meer informatie over sociale zekerheidsbijdragen kunt u contact opnemen met Caisse Nationale d'Assurances Maladie des Travailleurs Salariés (www.ameli.fr). Ook kunt u meer informatie vinden op het internet, zoals op www.service-public.fr .

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: