Papierwerk voor Frankrijk

Hoe moet je een zaak registreren in Frankrijk

Papierwerk voor Frankrijk

Voordat er ook maar enige zaken transacties plaatsvinden in Frankrijk, is het belangrijk om advies te winnen om er zeker van te zijn dat u binnen de wet blijft. Hoewel het registreren van uw zaak betekent dat u belasting gaat betalen, geeft het u ook toegang tot zorgverzekeringen, pensioenrechten, kinderbijslag en voor degene met een laag inkomen ook andere inkomensafhankelijke toeslagen.

Loop niet te hard van stapel wanneer u uw zaak wilt registreren, aangezien u al begint met het betalen van sociale zekerheid, pensioen en zorgverzekering vanaf de dag van registratie. Ook voor inkomstenbelasting en BTW. Echter zou u nooit moeten willen beginnen met uw zaak voordat u geregistreerd bent, omdat er strenge straffen zijn zoals een hoge boete, inname van machines of gereedschap en zelfs deportatie en een 3 jaar lange verbanning om Frankrijk in te komen. Het centre de formalités des entreprises is een goede bron van informatie om te raadplegen wanneer u uzelf gaat registreren. Het hangt ervan af wanneer u uzelf moet registreren: het ligt aan de activiteiten die u gaat ondernemen en of u gezien wordt als werknemer van uw zaak.

Als uw zaak een handelsnaam heeft is het een goed idee om te controleren of de naam al bestaat in Frankrijk. Wanneer u een originele naam heeft doet u er goed aan om te controleren of het niet al een bestaand trademark is. Om dit snel te controleren kunt u naar www.icimarques.com  gaan. Om het in meer detail te onderzoeken moet u contact opnemen met het Institut National de la Propriété Industrielle (www.inpi.fr ). De services van INPI kosten echter geld: het kost u €38,- om een bepaald type zaak op te zoeken, het kost u €760 om door alle types zaken in Frankrijk te zoeken. Daarna kunt u uw handelsnaam registreren. Dit wordt gedaan bij de RCNS en kost minimaal €215,- (als u het alleen wilt registreren in uw bedrijfstak; het kost meer als u wilt voorkomen dat andere zaken uit andere takken dezelfde naam kunnen gebruiken). De geldigheidsduur is 10 jaar.

Formulieren voor de registratie

Registratie wordt gedaan door de lokale centres de formalités des entreprises (CFE), die uw applicatie controleren en zendt de details uit naar de relevante agentschappen (voor een kleine vergoeding). De CFE geeft u dan een M0 formulier die dient voor de oprichting van een bedrijf. Het M0 formulier vraagt u onder andere om al uw voorgenomen activiteit(en) van uw bedrijf. De overheid zal het dan toewijzen aan de financiële instellingen waar het bedrijf onder valt. Het is van essentieel belang om professioneel advies te krijgen (bijv. van een accountant) om er zo zeker van te zijn dat u weet wat de consequenties van uw keuzes van activiteiten zijn bij het invullen van het M0 formulier. U heeft 3 maanden de tijd waarin u van gedachte kunt veranderen (en mocht u van gedachte veranderen dan meldt u dit bij uw belastingkantoor). Na de periode van 3 maanden zit u vast aan uw keuzes tot het einde van het jaar van uw registratie.

De documentatie die u nodig heeft bij uw registratie:

 • Een kopie van de aankondiging van uw oprichting van uw vennootschap of een kopie van uw verzoek samen met de bevestiging van goedkeuring
 • Ten minste twee kopieën van de statuten die in het Frans moeten zijn wanneer u zich heeft ingeschreven voor een naamloze vennootschap
 • Geschreven nominatie van de directeur als dit niet al onderdeel is van de statuten
 • Een ondertekende verklaring van de directeur dat hij/zij geen strafrechtelijke veroordelingen heeft (attestation sur l'honneur de non-condamnation)
 • Een kopie van de directeur zijn identiteitskaart of paspoort
 • Carte de commerçant voor een niet-Europese inwoner
 • Bewijs van het bedrijfsadres (bijvoorbeeld een kopie van een huur or een recentelijke rekening)
 • Een verklaring van de directeur als het bedrijf zich opzet in zijn/haar eigen huis in de eerste 2 jaar en bewijs van zijn/haar woning

Wanneer de CFE uw complete dossier en M0 formulier heeft ontvangen krijgt u een bon. De bon zelf betekent niet dat u geregistreerd bent en geeft geen toestemming om uw handel te beginnen. Echter, het geeft u wel toestemming om uw accounts op te stellen die uw bedrijfsnaam dragen, om uzelf te registreren in het telefoonboek, en om het postkantoor op de hoogte te brengen van uw bedrijfsadres.

De CFE stuurt uw informatie naar de volgende organisaties:

 • Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Frankrijk's bureau van statistieken. Zij registreren uw bedrijf in het nationale register van bedrijven en zij voorzien u van uw SIREN, SIRET, en NAF code (zie 'Bedrijfs rechtsvormen in Frankrijk'
 • De belastingdienst
 • De sociale zekerheid agentschappen - URSSAF (voor familie toelagen), CAM (voor medische toelagen) en de relevante caisse de retraite (voor gepensioneerden) - die u vraagt om een bijdrage
 • Greffe du Tribunal de Commerce (is alleen voor commerciele en industriele bedrijven), die u inschrijft bij het Registre National de Commerce et des Sociétés (RNCS)
 • Het Répertoire des Métiers als u een ambachtsman bent
 • De relevante sociale veiligheid organisaties en arbeidsinspectie organisaties, als u werknemers heeft.

De registratie kosten vallen tussen de €200,- en €300,- en de verschillen zijn afhankelijk van verschillende zaken. Wanneer uw bedrijf juist geregistreerd is ontvangt u een bevestiging in de vorm van een certificaat, van de juiste autoriteiten. U heeft kopieën nodig van uw certificaat voor uw partners en u moet naar de bank gaan om een bedrijfsaccount te activeren.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: