Private ziekteverzekering

Private ziekenzorg in Italië

Private ziekteverzekering

Als je gaat wonen naar Italië heeft je familie recht op gesubsidieerde of gratis medische behandeling door de Servizio Sanitario Nazionale.

Niettemin hebben vele inwoners een private ziekteverzekering (assicurazione sulla salute) dat het deel van de medische factuur betaalt dat niet vergoed wordt door de sociale zekerheid. Zorg dat je zo'n verzekering hebt als je geen recht hebt op uitkeringen van de openbare ziekenzorg. Dit is verplicht voor niet-EU-inwoners bij hun aanvraag naar een visum of verblijfsvergunning.

Vermijd bedrijven die het recht voorzien om enerzijds de polis te annuleren wanneer je een ernstige ziekte hebt of wanneer je een bepaalde leeftijd bereikt (dit wordt weergegeven als età massima assicurabile in polissen) aangezien je moeilijk een alternatieve dekking zal vinden. Het is ook niet aangeraden om een contract van 1 jaar te nemen aangezien de onderneming kan weigeren om het te hernieuwen. De dag van vandaag hebben polissen vaak een termijn (vb. 5 jaar) binnen dewelke de verzekeringsmaatschappij je niet kan uitsluiten van dekking (rinuncia alle diritto di recessione), ook al heb je een ernstige ziekte die de maatschappij veel geld kost.

Wanneer je een polis neemt moet je gewoonlijk een maximum grens kiezen op vorderingen, tenzij het al geregeld is. Zorg er voor dat ze niet te laag is en dat het alle familieleden omvat. Hoe hoger je dekking, hoe hoger de premies zijn uiteraard.

Bedrijven hebben gewoonlijk een 'nucleaire' familiale polis (polizza per nucleo familiare) die grote kortingen biedt. De meeste polissen omvatten facultatieve dekking voor inkomstenverlies (polizza di indennità giornaliera) als je invalide bent voor een tijdje na een ziekte of ongeluk. Het is de moeite waard om hierover eens na te denken, vooral als je zelfstandig bent.

Als je al een private ziekteverzekering hebt in een ander land, kan je het mogelijk verlengen om Italië in te sluiten. Indien je verblijf in Italië beperkt is kan je gedekt worden door een wederkerige overeenkomst tussen je thuisland en Italië. Als je al beschikt over een private ziekteverzekering kan je de kosten uitsparen door over te stappen naar een ander bedrijf zonder dat je enige voordelen verliest (je kan er zelfs winnen).

Zorg er voor dat je geen belangrijke voordelen kwijt speelt bij het veranderen van verzekeringsmaatschappij, vb. bestaande medische voordelen zullen gewoonlijk niet gedekt worden door een nieuwe verzekeraar. Wanneer je van werkgever verandert of je verlaat Italië, zorg er voor dat je je ziekteverzekering blijft behouden. Als je familie gedekt wordt door gezondheidszorg van het bedrijf, loopt de verzekering af na je laatste wettelijke werkdag. Wanneer je verandert van verzekeringsmaatschappij kan je beter je oude onderneming verwittigen indien je nog schulden hebt.

Italiaanse bedrijven

De meeste gezondsheidspolissen die Italiaanse verzekeringsmaatschappijen bieden zijn aanvullende polissen voor Italianen die gedekt worden door de nationale gezonheidsdienst. Zij zijn echter niet bedoeld voor buitenlanders die niet gedekt zijn en die op zoek zijn naar een veelomvattende gezondheidspolis. De meerderheid van de Italiaanse gezondheidspolissen bieden zowel geen dokterskosten of kosten voor medicatie, buiten degene die verschaft worden in het ziekenhuis of die buitensporig zijn (aftrekbaar), vb. ongeveer 80 euro voor elke ziekte, die de kost van de behandeling kan overschrijden. Niettemin betalen de meesten 100% van de specialistenkosten en ziekenhuisbehandeling in de beste Italiaanse ziekenhuizen.

Private polissen variëren aanzienlijk volgens prijs maar in het algemeen kosten ze 1300 euro à 2000 euro per jaar voor een familie van 4, hoewel ze hoger zijn voor de ouderen. Vele bedrijven, pensioen groepen en andere organisaties bieden lage groepstarieven aan.

De grootste verzekeraars in Italië omvatten het Nationale Verzekeringsinstituut (Instituto Nazionale delle Assicurazioni/INA). Vroeger werd deze organisatie door de staat beheerd en nu is deze geprivatiseerd, Europa Assistance, Filo Diretto, Pronto Assistance en Sanicard. Kijk en vergelijk de polissen aangezien ze aanzienlijk variëren – van interessant naar slecht!

Hou er ook rekening mee dat Italiaanse verzekeringsmaatschappijen (zoals in vele landen) met tegenzin schadevergoedingen betalen. (Een reden waarom ze niet aandringen op medisch toezicht is dat ze zo kunnen weigeren om een vergoeding te betalen omdat je hen niet gezegd had dat je een verkoudheid had 3 jaar geleden.) Zorg dat je alle vroegere ziekten, hospitalisatie, huidige aandoeningen en behandelingen vermeld wanneer je de vragenlijst invult.

Buitenlandse bedrijven

Er zijn een aantal buitenlandse ziekteverzekeringsmaatschappijen met agenten of kantoren in Italië, inclusief Baltica (Denemarken), BUPA International, Exeter Friendly Society, PPP International, Columbus Healthcare en Internationale ziekteverzekering (Denemarken). Deze bedrijven bieden speciale polissen voor expats en omvatten gewoonlijk repatriëring naar je thuisland en internationale dekking.

Als je niet gedekt bent door de Italiaanse sociale zekerheid en je hebt nood aan een veelomvattende private ziekteverzekering om een verblijfsvergunning te bekomen, moet je er voor zorgen dat je gezondheidspolis aanvaard wordt door de regering. De belangrijkste voordelen van een buitenlandse gezondheidsverzekering zijn dat de behandeling onbeperkt is en dat je om het even welke dokter, specialist, kliniek of ziekenhuis in Italië of in het buitenland kan kiezen.

Polissen kunnen een dekking voor permanente invaliditeit omvatten van ongeveer 150000 euro voor fulltime werknemers. Deze omvatten gewoonlijk repatriëring en beperkte dekking wereldwijd (ook Noord-Amerika). Het kan zijn dat de polis ook betaalt voor repatriëring van het lijk in je thuisland.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: