Kwalificaties

Welke kwalificaties heb je nodig om in Italië te werken?

Kwalificaties

Italiaans kunnen spreken is de belangrijkste kwalificatie om in Italië te werken.

Eens je dit kan, kun je een zaak starten. Italiaanse werknemers achten belang aan studies en werkervaring, dus zorg je er best voor dat je over de mogelijke competenties beschikt.

Professionele- en handelsvaardigheden zijn noodzakelijk om in de meeste sectoren in Italië te werken en om zelfstandig te worden. Het is echter geen kwestie van een uithangbord voor je venster te plaatsen en te wachten totdat er klanten komen. Vele buitenlandse ambachtslieden en handelaars zijn verplicht om een zakelijke cursus te volgen voor ze kunnen werken in Italië.

Onder de Europese wetgeving worden de kwalificaties en ervaring in acht genomen bij professionele mensen van andere EU-lidsteden als zij hun carrière willen verderzetten in Italië.

Als de diploma's gelijk zijn aan de verplichtingen volgens de nationale wetgeving, mag een expert een zaak starten. Bij buitenlanders moeten dezelfde Italiaanse regels gevolgd worden voor het starten van een zaak als bij Italiaanse burgers. Voor een zaak op te starten moet je dan ook aanvraag doen bij het professionele orgaan.

In theorie worden de kwalificaties, die herkend zijn door handelsorganen in EU-landen, ook herkend in Italië. De herkenning varieert van land tot land en in sommige gevallen worden buitenlandse kwalificaties niet herkend door Italiaanse werkgevers of professionele organen.

Academische kwalificaties zouden ook herkend moeten worden, hoewel ze minder voorsprong hebben dan Italiaanse kwalificaties. Dit hangt af van het land en de onderwijsinstelling. Volgens een vonnis van het Europees Hof in 1992 zijn studenten verplicht om examens af te leggen in verschillende gebieden als EU-examens van gelijkaardige standaard zijn. Bij bepaalde beroepen moet je bewijzen dat je voor een tijdje (meestal 5 of 6jaar) ervaring hebt opgedaan als zelfstandige.

Om een zaak op te starten moet je een gelijkheidscertificaat (certificato di equipollenza) van het ministerie kunnen voorleggen. Dit document bewijst dat je kwaliteiten gelijk zijn aan die van de Italiaanse kwalificaties. Je moet ook het bewijs leveren dat je voldoet aan de karaktervereisten en dat je beschikt over voldoende financiële middelen. Je hebt een verblijfsvergunning nodig (certificato di residenza), een identiteitskaart en een nationaliteitsbewijs. Vervolgens wordt je binnen de 30 dagen op de hoogte gebracht indien verdere bewijzen moet kunnen leveren. In bepaalde gevallen moet je een vaardigheidstest afleggen. In uitzonderlijke gevallen moet je een cursus volgen gedurende 3 jaar.

De kwalificatieherkenning geeft je het recht om je te laten registreren en je beroep uit te oefenen. Je dient wel de regelgevingen van de Italiaanse staat te respecteren. Als je beroep niet gereguleerd is in Italië moet je de herkenning van je kwaliteiten niet aanvragen en kan je je zaak opstarten onder dezelfde voorwaarden als de Italianen. Italië (en andere Europese staten) kan bepaalde vacatures hebben inzake machtsuitoefening bijvoorbeeld, de diplomatische dienst, politie, een job bij justitie of het leger. De meeste jobs in de openbare sector (gezondheid, commerciële diensten en onderzoek voor burgerlijke motieven) zijn beschikbaar voor alle EU-burgers en er zijn amper beperkingen inzake nationaliteit. De toegangkelijkheid van jobs in de openbare sector varieert van land tot land. Contacteer de Italiaanse regering voor informatie over specifieke jobs.

Elke EU-lidstaat heeft info over jobbeschrijvingen met alle vereiste kwalificaties. Hier kan men vele soorten jobs in terugvinden en je krijgt ook hulp bij de zoektocht naar de juiste job in een ander Europees land. Men doet een vergelijking tussen de EU-kwalificaties en de erkende kwalificaties in Italië van de Italiaanse afdeling van het National Academic Recognition Information Centre (NARIC). Als je informatie wenst over gelijkaardige academische en professionele kwalificaties in Italië wenst, neem dan contact op met CIMEA, Fondazione Rui, Viale Ventuno Aprile, 36, 00162 Rome (Tel. 06-8632 1281) of Presidenza Consiglio Ministri, Ministerio Coordinamento Politiche Communitarie, Via Giardino Theodoli, 66, 00186 Rome (Tel. 06-6779 5322).

In Groot-Brittannië kan je deze informatie bekomen bij de NARIC , ECCTIS, Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Glos. GL50 1XP (Tel. 01242-260010). Informatie over de herkenning van professionele kwalificaties kan je krijgen bij het Departement van Koophandel en Industrie, DTI Enquiry Unit , 1 Victoria Street, London SW1H 0ET (Tel. 020-7215 5000). Je kan ook de wettelijke herkenning van beroepen nagaan op de website van de Europese Unie .

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: