Tewerkstellingsagentschappen

Openbaar en privé

Tewerkstellingsagentschappen

Werkzoekers kunnen zich in Italië laten registreren bij het dichtsbijzijnde tewerkstellingskantoor (ufficio di collocamento) van de regering (Sezione Circoscrizionate per l’Impiego).

Je kan je zelfs laten registreren als niet-inwonende (je evenveel hulp als de Italiaanse bevolking), maar je hebt wel een verblijfsvergunning en een registratiekaart voor werknemers nodig (libretto di lavoro). Tewerkstellingskantoren geven informatie over registratie, werkloosheidskaarten, jobs in de landbouwsector, verblijf, leercontracten, jobs bij de overheid, aanvragen voor uitkeringen en betalingen. Ook organiseren zij seminaries voor toekomstige werknemers en trainen ze adviseurs die jou kunnen helpen bij het vinden van de geschikte job. Bepaalde centra hebben toegang tot internet.

Regionale tewerkstellingskantoren worden gerund door de Minister van Arbeid en Sociale Zaken (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) en er zijn ook lokale tewerkstellingscentra (centri di iniziativa locale per l’occupazione/CILO) in steden. Zie bieden hulp en advies over werkgerelateerde problemen en zelfstandigen. Er zijn ook informatiecentra voor werklozen ( centro infomazione disoccupati) in grote steden. Deze worden gerund door grotere vakunies. Hier kan je info vinden over vacatures, het vinden van werk en de arbeidswetgeving. Bepaalde kantoren geven ook advies over sollicitatiegesprekken, het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstarten van een zaak, een zelfstandige onderneming, inkomensbelastingen en sociale zekerheid.

Jonge mensen kunnen informeren over jobs en training bij lokale infocentra (informagiovani). Deze kan men in de meeste steden terugvinden. Deze centra hebben uithangborden met vacatures voor tijdelijk- (lavoro interinale) en parttime-werk (avoro a tempo parziale or lavoro part-time) zoals: baby-sitting, kleuterleidster, tuinieren en thuiswerk. Ze hebben verschillende jobaanbiedingen (je kan ook zelf een ad plaatsen) en verspreiden foldertjes, flyers en boekjes over het vinden van werk in Italië. Bovendien bieden ze hulp aan bij het vinden van tijdelijk werk, geven ze info over cursussen en training, avondschool, studiebeurzen, inschrijving bij de unief, culturele evenementen en hobbies. Je kan je CV op hun website  posten. Bekijk de jobaanbiedingen en contacteer deze agentschappen. Men kan ook info vinden over de arbeidswetgeving, arbeidsvoorwaarden en arbeidscontracten.

De Europese tewerkstellingsdienst

Er is ook een Europese Tewerkstellingsdienst (EURES) netwerk. De leden omvatten alle Europese landen, Noorwegen en Ijsland. De lidstaten wisselen regelmatig informatie uit over vacatures en lokale EURES kantoren hebben toegang tot info over hoe je solliciteert, woningen, en de arbeidswet in elk land. Het internationaal departement van de tewerkstellingsdienst van je thuisland kan je in contact brengen met een Euro – raadgever. Deze persoon geeft advies over het werk vinden in Italië. Euroadviseurs hebben constant contacten met EURES diensten in andere lidstaten en ook hebben zij steeds toegang tot 2 databanken. De eerste databank bevat gegevens van jobaanbiedingen in alle lidstaten en de andere voorziet informatie over woningen, arbeidsvoorwaarden en de tendensen van de regionale arbeidsmarkt.

Euroadviseurs kunnen ook je persoonlijke gegevens doorsturen naar het Italiaanse centrum voor arbeid Sezione (Circoscrizionale per l’Impiego Collocamento in Agricola/SCICA) in Italië. Ondanks de hoge werkloosheid in Italië is dit de snelste en efficiëntste manier om een job te vinden, vooral van in het buitenland. Zoals verwacht geven nationale tewerkstellingsdiensten de voorkeur aan hun eigen landgenoten. De jobs worden echter niet doorgegeven aan EURES en andere nationale agentschappen. Deze website voor burgers  bevat nuttige info over EURES en EURES-gerelateerde agentschappen in verschillende Europese landen en je kan ook de website van Europa  raadplegen. Voor nadere info kan je contact opnemen met het Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale , Via Flavia, 6, 00187 Rome (Tel. 06-4788 7174).

Private rekruteringsagentschappen

Er zijn twee belangrijke soorten rekruteringsagentschappen in Italië, tijdelijke agentschappen (lavori ad interim) en agentschappen voor het opsporen van stafleden (ricerca personale).

Tijdelijke agentschappen

In tegenstelling tot andere Europese landen heeft Italië tijdelijke werknemers wettelijk verboden tot Januari 1998 door de komst van een nieuwe wet. Werknemers kunnen enkel tijdelijk in dienst genomen worden tot zolang het nodig is voor de werkgever en agentschappen moeten hierbij voldoen aan bepaalde criteria en toestemming krijgen.

Een tijdelijk contract (contratto per prestazioni di lavoro temporaneo) is een contract van bepaalde duur. Hierbij moet het agenschap een compensatie betalen aan de werknemer voor de periode dat hij werkloos is. Het agentschap dient ook de sociale zekerheidsbijdragen te betalen van de werknemers en moet ook een ongevallenverzekering hebben. Tijdelijke werkkrachten hebben ook recht op jaarlijkse feestdagen, het loon voor de 13de maand en andere vergoedingen waar vaste werknemers recht op hebben.

Om je te kunnen inschrijven bij dergelijk agentschap heb je de volgende zaken nodig: een verblijfsvergunning, een belastingscode (codice fiscale) en je registratieboek (libretto di lavoro). Je moet een formulier in het Italiaans invullen, een CV (in het Italiaans) en pasfoto indienen. Zowel het agentschap als je toekomstige werkgever zal je interviewen. Tijdelijk werk komt vooral voor in de volgende sectoren: administratie, computer en industrie. In andere sectoren is dit beperkt, hoewel je altijd kan proberen om te solliciteren en je te registreren bij agentschappen.

Wees steeds op de hoogte van hoeveel, wanneer en hoe je zal betaald worden. Door het jaarlijkse verlof in Italië en de moederschapsrust vereisen bedrijven vaak tijdelijke werkkrachten. Met een beetje geluk kan je na een tijdje vast aan de slag gaan (bedrijven werven tijdelijke werkkrachten aan voor een proefperiode om daarna een fulltime-contract aan te bieden).

Tijdelijke agentschappen die kantoren hebben in de meeste Italiaanse steden omvatten Adecco , ALI , Eurointerim , Kelly , Manpower , Sinterim  and Vedior . Je kan ook lokale agentschappen vinden in de gouden gids onder de rubriek Lavoro Interinale e Temporaneo.

Leidinggevend personeel

Headhunters komen veel voor in grote steden en worden vooral gebruikt door grote Italiaanse firma's die kaderleden, managers en experten wensen aan te werven. Agentschappen adverteren in dag- en weekbladen en handelstijdschriften. De advertenties geven meestal de naam van de klant niet weer om te vermijden dat kandidaten onmiddellijk het bedrijf aanschrijven. Ook trachten zij hun vergoeding niet kwijt te spelen.

Rekruteringsagentschappen zijn zwaar aangetast door de recessie in de jaren 90, vooral degene die te maken krijgen met stafleden en senior managers. Bovendien doen vele Italiaanse bedrijven hun eigen rekrutering. Spontaan een CV sturen is tijdsverspilling, tenzij je een uitzonderlijk gekwalificeerde kandidaat bent die veel talen spreekt, ervaring heeft en over meerdere diploma's beschikt. In vele landen zijn er ook rekruteringsagentschappen die zich specialiseren in het aanwerven van stafleden, managers en professionelen voor werkgevers in Italië.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: