Basisonderwijs in Portugal

Toelating, vakken en graderingssysteem

Basisonderwijs in Portugal

Tot en met het vijftiende levensjaar krijgen kinderen algemeen en verplicht onderwijs over veel verschillende onderwerpen.

De vakken zijn: Engels (Inglês), Geschiedenis (História), aardrijkskunde (Geografia), Portugees (Língua Portuguesa), Frans (Francês), natuurwetenschappen (Ciências Naturais), natuurkunde en scheikunde (Físico-Química), lichamelijke opvoeding (Educação Física), informatie n communicatie technologie (Tecnologias de Informação e Comunicação), drama (Teatro), dans (Dança), design (Educação Visual), ontwerp technologie/houtwerk Design (Educação Tecnológica).

Het basis onderwijs (ensino básico) is verdeeld in drie levels:

Eerste cyclus (1º Ciclo): duurt vier jaar voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

Tweede Cyclus (2º Ciclo) duurt twee jaar voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

Derde Cyclus (3º Ciclo) duurt drie jaar voor kinderen van 12 tot 15 jaar.

Toelating tot basisonderwijs

Het wordt ouders verzocht om hun kinderen in te schrijven bij een school die het dichts in de buurt is bij hun huis of werk. Als de verjaardag van het kind voor 15 september valt voor zijn/haar 6e verjaardag, moet je hem/haar inschrijven in dat schooljaar in het basisonderwijs.

Als de verjaardag van het kind na 15 september valt, is inschrijving optioneel als er plaats is. Je moet een speciale petitie aan de school maken tijdens de registratieperiode (dat valt binnen january tot en met eind mei).

Om je kind in te schrijven heb je het volgende nodig:

  • ID kaart van het kind of een certificaat van de ambassade van het land van origine.
  • Een compleet ingevuld registratieformulier met een paspoortfoto. Dit formulier kun je krijgen bij je gewenste school.
  • Bewijs dat het kind al de nodige vaccinaties heeft gehad en alle zien en horen tests. (Om deze tests te doen moet het kind geregistreerd zijn bij een gezondheidscentrum (Centro de saúde).

De eerste cyclus van het basisonderwijs wordt op een andere institutie geven dan de tweede en derde cycle. Als het kind doorgaat naar de tweede cyclus moet je de inschrijvingsprocedure weer doorgaan bij een andere school, een school voor de tweede en derde cyclus.

Evaluatieprocess en graderingssysteem

Leerlingen worden geëvalueerd aan het einde van elk jaar en cyclus. Kinderen die 'slagen' worden toegelaten voor het volgende jaar. Als een kind niet slaagt moet hij/zij het jaar over doen.

In het Portugese educatiesysteem wordt een graderingssysteem van 1-5 gebruikt.

  • 5 is het hoogst mogelijk (ongeveer 8.5-10 volgens het Nederlandse systeem),
  • 4 (6.5-8.5),
  • 3 betekent gemiddelde prestaties (5.5-6.5),
  • 2 (3.5-5.5),
  • 1 is het laagst mogelijk (0-3.5).

Leerlingen slagen met een 3 of hoger.

Aan het einde van de derde cyclus (ensino básico) krijgen de leerlingen een diploma/certificaat. Dit diploma is nodig om toegelaten te worden tot het voortgezet onderwijs.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: