Pozwolenia na pracę

Jak i kiedy się o nie starać

Pozwolenia na pracę

Aby pracować w Niemczech, trzeba uzyskać pozwolenia na pobyt i pracę. Dla obywateli UE może się to okazać niekonieczne.

Aby otrzymać pozwolenie na pracę, musisz posiadać pozwolenie na pobyt. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym dziale pozwolenia na pobyt . Studenci nie potrzebują pozwoleń na pracę, ale czas ich pracy jest ściśle ograniczony do 90 dni pracy rocznie. Więcej informacji na znajdziesz w naszym dziale praca dla studenta .

Obywatele UE

Obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pracę w Niemczech, jeżeli posiadają ważny paszport lub dowód osobisty i stosują się do niemieckich praw i przepisów pracy. Trzeba się jednak postarać o pozwolenie na pobyt. Więcej informacji na znajdziesz w naszym dziale pozwolenia na pobyt .

W Niemczech obywatele UE mają równe prawa w kwestii wynagrodzenia, warunków pracy, dostępu do nieruchomości, szkoleń zawodowych, opieki społecznej i członkostwa w związkach zawodowych. Rodziny i osoby pozostające na utrzymaniu mają takie same prawa. Istnieje tylko kilka ograniczeń zatrudnienia w sektorze publicznym (np. policja) i w niektórych landach ( Länder) co do zatrudniania nauczycieli i personelu medycznego.

Obywatele spoza UE

Istnieją różne tytuły pobytu, których udziela się w przypadku zamiaru podjęcia działalności zarobkowej (zatrudnienie lub własna działalność). Który z tytułów pobytu wchodzi w grę w Państwa przypadku i jakie warunki muszą być przy tym spełnione, zależy głównie od rodzaju działalności zarobkowej, który chcecie Państwo podjąć. Rozróżnia się przy tym pomiędzy zatrudnieniem nie wymagającym wykwalifikowanego wykształcenia zawodowego, zatrudnieniem wymagającym kwalifikacji, zatrudnieniem wymagającym wysokich kwalifikacji i własną działalnością.

Zatrudnienie nie wymagające kwalifikacji

Zezwolenie na pobyt w celu podjęcia zatrudnienia nie wymagającego kwalifikacji zawodowych jest zasadniczo wykluczone. Zezwolenie takie może być wydane tylko w wyjątkowych przypadkach, jeśli jest to przewidziane przez porozumienie międzypaństwowe lub jest dopuszczone przez szczególny akt prawny.

Zatrudnienie wymagające kwalifikacji

Zatrudnienie cudzoziemców posiadających kwalifikacje zawodowe może być dozwolone dla określonych grup zawodowych. To, o jakie grupy zawodowe chodzi, jest określane przez rozporządzenie. W uzasadnionych pojedynczych przypadkach zezwolenie na pobyt można wydać także w celu podjęcia zatrudnienia wymagającego kwalifikacji, jeśli wymaga tego interes publiczny.

Zatrudnienie wymagające wysokich kwalifikacji

W szczególnych przypadkach osoby zatrudnione posiadające wysokie kwalifikacje mogą od razu otrzymać pozwolenie na osiedlenie. Warunkiem tego jest m.in. konkretna oferta pracy i zgoda Federalnej Agencji Pracy. Za osoby posiadające wysokie kwalifikacje uznawani są w szczególności naukowcy posiadający szczególną wiedzę specjalistyczną, nauczyciele lub pracownicy naukowi pełniący specjalne funkcje. Pod pojęcie to mogą podlegać również specjaliści i pracownicy na stanowiskach kierowniczych, którzy otrzymują wynagrodzenie przekraczające ustalony próg minimalny (dwukrotność podstawy wymiaru składek na ustawowe ubezpieczenie chorobowe, ok. 4000 euro).

Własna działalność

W celu wykonywania własnej działalności gospodarczej można uzyskać zezwolenie na pobyt. Warunkiem tego jest spełnienie określonych warunków mających zagwarantować, że działalność ta będzie miała pozytywne skutki dla niemieckiej gospodarki. W przypadku inwestycji o minimalnej wartości 1 miliona euro oraz stworzeniu dziesięciu miejsc pracy warunki te uznaje się z reguły za spełnione. Jeśli suma inwestycji lub liczba miejsc pracy jest niższa, spełnienie warunków sprawdza się na podstawie szans powodzenia pomysłu na działalność, wysokości włożonego kapitału, doświadczeń cudzoziemca jako przedsiębiorcy włączając w to m.in. urzędy sprawujące nadzór nad prowadzeniem działalności gospodarczej i izby zawodowe. Cudzoziemcy w wieku ponad 45 lat, którzy chcą uzyskać zezwolenie na pobyt, powinni dysponować odpowiednim zabezpieczeniem starości.

Najpierw zezwolenie na pobyt udzielane jest na maksimum trzy lata. Jeśli udało się skutecznie zrealizować planowaną działalność, to, odbiegając od zwykłych warunków, już po trzech latach można uzyskać pozwolenie na osiedlenie.

Nielegalna praca

Z uwagi na utrudnienia w otrzymaniu pozwolenia na pracę, wielu ludzi rozważa tzw. pracę na czarno. Jednak znalezienie nielegalnej pracy w Niemczech jest trudne i nie polecane. Nielegalni pracownicy są w nieustannym zagrożeniu deportacją i są często wykorzystywani przez swoich pracodawców. Nie można nawet zmusić pracodawcy, by zapłacił pracownikowi, który pracował nielegalnie.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj:

Inne komentarze

  • Daniel. Ludwigsburg, 16 Wrzesień 2008 Odpowiedz

    WLASNA DZIALALNOSC

    Totalne bzdury niewiem kto to pisal jaki kapital w otwoeraniu firmy trzeba ??? bo ja mialem 20 euro w kieszeni za otwarcie firmy zaplacilem 15euro i mialem jeszcze na fajki - i nikogo do dzisiaj nie zatrudniam .. ciekawe kto to pisal?? od 3 lat prowadze firme jedno osobowa i niejest tak jak tutaj pisze a pozwolenie na pobyt dostalem po 2 latach ... poprostu otwozylem firme i na 2 dzien juz pracowalem i tak to wyglada... jedno najwazniejsze placic podatki nie rozwalac kasy na to trzeba uwazac jesli niemcy zarabiaja to cie ciesza a jak sie stwaza problemy to zaczynaja weszyc.