Wstęp

Niemiecki rynek pracy dla obcokrajowców

Wstęp

 

Dla wielu obcokrajowców Niemcy posiadają wspaniałe warunki pracy. Jest tak rzeczywiście, jako że niemieccy pracownicy cieszą się jednymi z najwyższych płac na świecie, przychylną polityką państwa, a w niektórych gałęziach przemysłu godziny pracy zostały ograniczone do 35 godzin tygodniowo, przy 30 dniach wolnych od pracy rocznie.

Z drugiej jednak strony, Niemcy cierpią wysokie bezrobocie (około 12%), głównie strukturalne spowodowane ścisłą regulacją rynku pracy i zmieniającą się naturą niemieckiej ekonomii. Obecnie jest w Niemczech 5 milionów bezrobotnych, z których większość nigdy nie będzie się mogła odnaleźć na rynku pracy. Wysokie bezrobocie oznacza, że niełatwo jest znaleźć pracę, zwłaszcza obcokrajowcom nie znającym dobrze niemieckiego.

Rynek pracy w Niemczech różni się znacząco w poszczególnych regionach. Poziom bezrobocia jest dużo wyższy na wschodzie Niemiec ( z wyjątkiem Berlina i południowej części dawnego NRD). Bezrobocie jest też zwykle wyższe w regionach wiejskich niż w miastach. Tradycyjny, niemiecki przemysł ciężki jak górnictwo, budownictwo i przemysł stoczniowy cierpi wysokie bezrobocie strukturalne, podczas gdy w przemysł usługowy cieszy się dużą ilością wolnych miejsc pracy.

Szukanie pracy

Jeśli znasz biegle angielski (lub jest on twoim językiem ojczystym) nie spodziewaj się, że będzie to wielką zaletą na rynku pracy (oczywiście z wyjątkiem nauczania). Większość Niemców uczy się angielskiego w szkołach, więc na stanowiska wymagające jego znajomości, znajdzie się kilku kandydatów ( nie znaczy to oczywiście, że wszyscy Niemcy mówią świetnie po angielsku, bo tak nie jest). Inne języki niż angielski mogą okazać się atutem, jako że Niemcy są jednym z największych eksporterów na świecie. W cenie są “egzotyczne‿ języki, zwykle azjatyckie.

Jak w każdym obcym kraju, znajomość miejscowego języka jest koniecznością. Naturalnie, praca w atmosferze małej rodzinnej firmy i w międzynarodowym środowisku będzie najlepsza dla obcokrajowca. Rozważ to szukając pracy. Dla fachowców, bardzo obiecującym celem mogą okazać się niemieckie firmy z dużym kapitałem zagranicznym i międzynarodowe działy dużych firm.

Wiele zawodów jest ściśle regulowanych w Niemczech i wiele stanowisk wymaga przepisowo określonych kwalifikacji. W kraju obowiązuje system doskonalenia zawodowego dla młodych pracowników i muszą oni przejść 2/3 letni program przygotowawczy, by nabyć odpowiednie doświadczenie.

Może to uniemożliwić pracę obcokrajowcom, którzy posiadają już odpowiednie doświadczenie, ale zdobyte we własnym kraju, np. elektrycy, informatycy, itd. Jeśli masz oficjalne wykształcenie zawodowe ( jak lekarze, nauczyciele, pielęgniarki, itd.), trzeba je będzie potwierdzić u odpowiednich władz w Niemczech ( zwykle stowarzyszenie zawodowe, handlowe; cech).

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: