Ubezpieczenie od wypadków

Jak jesteś ubezpieczony w miejscu pracy

Ubezpieczenie od wypadków

 

Ubezpieczenie od wypadków w miejscu pracy jest pokrywane przez twojego pracodawcę jeśli pracujesz legalnie. Niezależnie od twoich dochodów, ubezpieczenie zostaje automatycznie wypłacane jeżeli jesteś zatrudniony lub przechodzisz szkolenie.

Ubezpieczenie to obejmuje również studentów, uczniów wszystkich szkół i przedszkoli.

Jeśli jesteś biznesmenem, prowadzisz własną działalność lub pracujesz jako freelancer, nie zawsze jesteś prawnie zobligowany do posiadania ubezpieczenia. Zawsze jednak możesz wykupić sobie i współmałżonce/ współmałżonkowi, jeśli pracujecie razem, dodatkowe ubezpieczenie.

W razie wypadku lub choroby zawodowej, wypłacane ubezpieczenie zawiera:

  • Pełne pokrycie kosztów leczenia
  • Pokrycie kosztów powrotu do aktywności zawodowej (nawet ponownej nauki)
  • Pokrycie kosztów reintegracji społecznej
  • Wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu lub jego rodzinie

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: