Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Z czego żyć gdy straci się pracę

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

 

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest w Niemczech obowiązkowe. Składka wynosi 6.5% płacy brutto do pewnej granicy i jest równo dzielona między pracownika i pracodawcę.

Ubezpieczenie wypłacane jest jeśli pracowałeś (i płaciłeś składki) przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (chociaż wkrótce zostanie on najprawdopodobniej skrócony do dwóch lat. Aby otrzymać taki zasiłek, należy się zgłosić do pobliskiego biura pracy ( Arbeitsamt). Trzeba to zrobić jak najszybciej po utracie pracy, jako że jest on wypłacany od momentu zgłoszenia bezrobocia, a za opóźnienia grożą kary.

Zasiłek wynosi 60% ostatniej pensji netto i jest wpłacany bezpośrednio na twoje konto bankowe. Jeśli masz dzieci, procent ten wzrasta do 67%. Długość czasu wypłacania zasiłku zależy od przepracowanych lat oraz wieku. Dla osób poniżej 45 lat zasiłek wypłacany jest tylko przez rok.

W trakcie otrzymywania zasiłku, trzeba się regularnie zgłaszać do Arbeitsamt, również by udowodnić, że szuka się pracy.

Trzeba pamiętać, że przepisy dotyczące ubezpieczenia na wypadek bezrobocia wciąż się zmieniają jako że rząd stara się kontrolować wydatki. Niestety, nie zawsze są to zmiany na korzyść bezrobotnego!

Bundesanstalt für Arbeit (niemieckie federalne biuro zatrudnienia) walczy z bezrobociem i przedstawia wiele programów ułatwiających powrót na rynek pracy. Więcej informacji można znaleźć na stronach www.arbeitsamt.de , www.bmgs.bund.de  i www.bmwa.bund.de .

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: