Ubezpieczenie emerytalne

Wstęp do niemieckiego systemu emerytalnego

Ubezpieczenie emerytalne

 

Rentenversicherung (ubezpieczenie emerytalne) jest odpowiedzialne za wypłacanie świadczeń emerytalnych. Wszyscy pracownicy, praktykanci oraz osoby prowadzące własną działalność muszą posiadać to ubezpieczenie.

Składki na ubezpieczenie emerytalne wynoszą 19.5% pensji netto do określonego poziomu dochodu (2004) i dzielone są równo pomiędzy pracownika i pracodawcę.

Nie musisz nic wpłacać na ubezpieczenie emerytalne i od bezrobocia, składki są automatycznie odprowadzane od twoich dochodów. Wiek emerytalny to 65 lat, ale istnieje możliwość skorzystania z wcześniejszej lub późniejszej emerytury. Zostaje ona wypłacona (lub część) również wtedy, gdy decydujesz się przenieść do innego kraju, niż ten, w którym pracowałeś.

Niemiecki system emerytalny przechodzi w ostatnim dziesięcioleciu duży kryzys. Dzieje się tak, ponieważ każde pokolenie pracujące odprowadza składki z których finansowane są emerytury starszego pokolenia, dlatego bardzo ważna jest równowaga w systemie. Trudno ją jednak zachować w sytuacji rosnących oczekiwań obywateli, przedłużającego się niżu demograficznego, który powoduje, że coraz mniej ludzi musi utrzymywać coraz więcej emerytów. Wysokie bezrobocie uszczupla jeszcze zasoby systemu. Dlatego wielu ekonomistów postuluje jako swoisty balast większą imigrację młodych pracowników zagranicznych do kraju.

Głosy emerytów od dziesięcioleci powstrzymują niemieckich polityków od przeprowadzenia odpowiednich reform. Mimo, że system jest bardzo niestabilny w obecnym stanie, politycy wolą zrzucić problem na następne pokolenia. Znane powiedzenie pewnego ministra, " Die Renten sind sicher" (emerytury są zapewnione), często obecnie cytowane z cynizmem przez tych, którzy obawiają się o swoje emerytury.

Strach ten nie jest, niestety irracjonalny. Wielu ekonomistów jest zgodnych co do tego, że obecnie pracujące pokolenie otrzyma jedynie małą część pieniędzy, które wpłaca obecnie. Dlatego, by uniknąć w przyszłości życia na skromnym zasiłku, powinieneś rozważyć dodatkowy, prywatny fundusz emerytalny, by wesprzeć późniejszą, ewentualnie niską państwową emeryturę. Biura doradztwa konsumentów udzielają informacji o państwowych schematach założenia takiego prywatnego (lub "firmowego") funduszu.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Ministerstwo Zdrowia i Ubezpieczenń Społecznych - www.bmgs.bund.de ), które udziela informacji o emeryturach, częściowych emeryturach, emeryturach spowodowanych ograniczoną zdolnością do pracy (rentach), lub śmiercią ( dla wdów i sierot).

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: