Ziektekostenverzekering voor inwoners

Sociale zekerheid in Griekenland

Ziektekostenverzekering voor inwoners

Indien je bijdrage levert aan de Griekse sociale zekerheid, hebben jij en je familie recht op gratis of gesubsidieerde medische en tandheelkundige behandeling.

Bijstand omvat doorgaans specialistische zorg, ziekenhuisopname, laboratoriumdiensten, korting op medicijnen en geneesmiddelen, basis tandheelkundige zorg, zwangerschapszorg, apparaten en transport (viervijfde van de kosten wordt betaald door IKA). De overgrote meerderheid van de Griekse bevolking wordt gedekt door de Idrima Kinonikon Asfalisseon (IKA), de Griekse volksgezondheidsregeling, inclusief gepensioneerde EER inwoners (met een verblijfsvergunning) die een staatspensioen ontvangen.

Indien je geen recht hebt op bijstand van de volksgezondheid door bij te dragen aan de Griekse sociale zekerheid of een staatspensioen ontvangt van een ander EU land, dien je doorgaans een privé ziektekostenverzekering te hebben en dien je wanneer je aanvraag doet voor je verblijfsvergunning bewijs te leveren van je verzekering. Indien je een EU inwoner bent met pensioneringsleeftijd maar geen pensioen ontvangt, kun je indien je kunt aantonen dat je een privé ziektekostenverzekering niet kunt betalen, recht hebben op bijstand van de volksgezondheid.

Iemand die twee volledige jaren voorafgaand aan het aankomen in Griekenland regelmatig contributies heeft betaald aan de sociale zekerheid in een ander EU land, heeft vanaf de datum van hun laatste contributie recht op volksgezondheidsdekking voor een gelimiteerde periode. Het sociale zekerheidsformulier E-106 of de Europese Gezondheidskaart ( European Health Card) dient verkregen te worden van de sociale zekerheidsinstanties in je thuisland en dient te worden getoond aan de lokale provinciale kantoren van de IKA in Griekenland. Hetzelfde geldt voor gepensioneerden en diegenen die invaliditeitsuitkeringen ontvangen. Zij dienen een E-121 formulier te ontvangen of het EHC formulier van de sociale zekerheidsinstanties in hun thuisland. Gepensioneerden die in Griekenland wonen en een staatspensioen ontvangen van een ander EU land hebben recht op gratis gezondheidsbijstand van de overheid.

Je zult geregistreerd worden als lid van IKA en je zult een sociale zekerheidskaart ontvangen, een lijst met lokale medische huisartsen en ziekenhuizen, en algemene informatie over diensten en kosten. Indien je invaliditeitspensioen ontvangt of een andere sociale zekerheidsuitkering vanwege slechte gezondheid, dien je te bevestigen hoe het leven in Griekenland deze uitkeringen zal beïnvloeden.

In sommige landen zijn er wederkerige overeenkomsten betreffende invaliditeitsrechten, maar je moet aantonen dat deze op jou van toepassing zijn. Inwoners van EU landen kunnen betalingen in hun thuisland verrichten welke hen recht geeft gebruik te maken van volksgezondheidsdiensten in Griekenland en andere EU landen.

Meer informatie over de Griekse sociale zekerheid kan worden verkregen bij IKA (Tel. 520-055 564, www.ika.gr.en ).

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: