Inkomstenbelasting vrijstelling

Hoe kan ik minder betalen?

Inkomstenbelasting vrijstelling

Voor je inkomstenbelasting moet betalen, kan je sociale zekerheidsbetalingen en bepaalde kosten van je bruto inkomen aftrekken en van de som die je moet betalen nadat je belastingbasis is vastgesteld.

Het resulterend bedrag is je belastbaar inkomen. De term ‘inkomen’ wordt algemeen gedefinieerd om inkomen van tewerkstelling en zakelijke winsten, huurinkomsten en meerwaarde te omvatten.

Er zijn 2 soorten van geoorloofde belastingkredieten: zij die afgetrokken worden bij het bereiken van een inkomen onder elk van de categorieën die hieronder worden getoond, en zij die afgetrokken worden door een referentie naar de persoonlijke uitgave of familiale omstandigheden van een belastingbetaler.

Het is essentieel om alle aftrekking te staven met kwitanties. Aftrekbare onkosten worden in mindering gebracht van het bruto inkomen. Een aantal vrijstellingen die in de belastingwet staan worden afgetrokken van deze waarde om het netto belastbaar inkomen te geven. IRS (2002) wordt berekend volgens de volgende 9 categorieën van inkomen.

A. Inkomen van tewerkstelling

Dit omvat salarissen, lonen, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden in cash en in natura, en andere vergoedingen voor werk. Aftrekking bevat 70% van het bruto inkomen tot een maximum van €2,484. Als de verplichte sociale zekerheidsbijdrage dit bedrag overschrijdt zijn ze zonder limiet aftrekbaar.

B. Inkomen van zelfstandige tewerkstelling

Dit omvat inkomen verdiend door professionelen, zoals dokters en advocaten en royalty’s verdiend door auteurs of andere eigenaars van intellectueel eigendom.

Een breed assortiment aan zakelijke onkosten kan afgetrokken worden door de winsten te berekenen van een handel of een zaak, waaronder alle onkosten die gemaakt worden en die te maken hebben met een zakelijke activiteit, behalve wanneer ze voertuigen (olie, verzekering, waardevermindering, huur) of ontspanningsonkosten betreffen, die 80% aftrekbaar zijn.

Voor professionelen, zijn sommige zaken zoals ontspanning en reisonkosten enkel aftrekbaar als ze niet meer dan 10% van het bruto inkomen overstijgen. Waardevermindering van vaste activa en voertuigen zijn 50% aftrekbaar.

C. Commerciële of industriële winsten

De regels van vennootschapsbelasting zijn van toepassing op deze categorie met de mogelijkheid om voor 5 jaar de verliezen over te dragen onder bepaalde voorwaarden. Belastingen kunnen in sommige gevallen geheven worden volgens een schatting.

D. Inkomen van landbouw/agricultuur

Idem categorie C

E. Inkomen van investeringen

Hier is geen aftrekking toegestaan voor inkomen dat van kapitaal wordt geheven.

F. Inkomen van eigendom

Inkomen van eigendom staat voor huur van activa die in bezit zijn in Portugal. Onkosten voor reparaties en onderhoud van gebouwen zijn aftrekbaar als ze ondersteund worden door documentatie.

Niet-inwoners die inkomen ontvangen van een Portugese bron, bijvoorbeeld van hun Portugese woning te verhuren, moeten hun fiscaal verantwoordelijke instructies geven om een inkomstenbelastingaangifte in hun naam in te vullen (als ze het niet zelf kunnen doen). Inkomen van huur op eigendom die in bezit is van niet-inwoners of een offshore bedrijf wordt over het algemeen belast aan een vast tarief van 25%.

Huurinkomsten van eigendom die in bezit is van offshore bedrijven: vanaf 2002 zijn alle offshore bedrijven die eigendom bezitten in Portugal onderhevig aan huurbelasting op een fictief huurinkomen, onafhankelijk van het feit of het eigendom verhuurd is of niet.

Dit inkomen wordt verondersteld om 6% te zijn van de belastbare waarde van het eigendom en de belasting wordt geheven aan 25% van deze waarde. Bijvoorbeeld, als de belastbare waarde van je eigendom €150,000 is, zal het fictieve huurinkomen €9,000 zijn en de huurbelasting zal €2,250 bedragen. Deze belasting is vergelijkbaar met een vermogensbelasting zoals die die alle niet-inwonende eigendombezitters in Spanje moeten betalen. Houd er rekening mee dat als het eigendom een reële huurinkomst heeft, het offshore bedrijf misschien niet in aanmerking komt voor aftrekbare onkosten.

Noteer echter, dat als een verhuurzaak aangegeven wordt met alle relevante kosten en het huurinkomen is lager dan het bedrag hierboven, het hogere tarief van toepassing is!

G. Meerwaarde

Vrijstellingen bevatten meerwaarde die voortvloeit uit bedrijfsobligaties of schuldbrieven die voor 1 januari van het vorige jaar zijn verkregen; eenheden in investeringsfondsen; aandelen die voor langer dan een jaar worden gehouden; de opruiming van een 1ste huis op voorwaarde dat de opbrengsten geïnvesteerd worden in een nieuw huis binnen 2 jaar na de verkoop of 1 jaar voor de verkoop; plus 50% aftrekking van de winst van de verkoop van eigendom die gebruikt wordt om in te wonen, intellectuele of industriële eigendom, een zaak of onderverhuur. Minderwaarde kan gecompenseerd worden door een meerwaarde.

H. Pensioenen

Een jaarlijks inkomen van pensioenen van minder dan €7,058 kan van het belastbaar inkomen afgetrokken worden. Het hoofdelement van een lijfrente wordt uitgesloten; als het niet mogelijk is om een onderscheid te maken tussen kapitaal en intrest, 65% van het bedrag dat ontvangen wordt is aftrekbaar.

Ander inkomen

Deze categorie bevat de verdiensten van gokken en loterijen. Er zijn geen specifieke aftrekkingen.

Vanaf 1 januari 1999, werden de meeste belastingverminderingen omgezet naar belastingvrijstellingen, hoewel verplichte pensioenbijdragen en alimentatie nog steeds kunnen afgetrokken worden zonder limiet (als zulke betalingen bewezen worden in gerechtelijke beslissingen en door kwitanties of bankoverschrijvingsformulieren). Houd er rekening mee dat alle belastingvrijstellingen correct moeten geaccrediteerd worden door officiële kwitanties. In 2002 konden belastingbetalers het volgende in rekening brengen bij hun belastingen:

 • €175.58 voor elke aparte belastingbetaler of €133.68 voor elke getrouwde belastingbetaler;
 • €96.77 voor elk kind;
 gezondheidkosten van de betaler en zijn afhankelijke, tot de limiet van €828 voor ongetrouwde belastingbetalers, tot €1,656 voor getrouwde betalers en tot €174.58 voor alle afhankelijke;
 • 30% van intrest, afbetaling van leningen voor de aankoop of verbetering van een woning in Portugal €1,536.30, of huurbetalingen tot €1,536.30;
 • 30% van onderwijskosten opgelopen door de betaler en zijn afhankelijke, tot de limiet van €828 voor ongetrouwde betalers, tot €1,656 voor getrouwde betalers en tot €174.58 voor elke afhankelijke;
 • 25% van levensverzekering en persoonlijke ongevallen premiums, gelimiteerd tot €359.13 voor getrouwde betalers en tot €179.57 voor alleenstaande betalers.
 • 25% van medische verzekering, tot een maximum van €179.57 voor alleenstaande betalers, €359.13 voor getrouwde betalers;
 • 25% van de bijdragen aan individuele plannen, gelimiteerd tot het laagste van 5% van het bruto inkomen. Deze limieten kunnen verhoogd worden voor betalers jonger dan 35 jaar;
 • 25% van donaties aan de staat of gemeentes, verhoogd tot 20%, 30% of 40% afhankelijk van het type begunstigde;
 • 25% van donaties aan religieuze instituten, scholen, musea, bibliotheken, culturele verenigingen, filantropische- en liefdadigheidsinstellingen;
 • voorschotten op persoonlijke belastingbetalingen en belastingen die vroeger al aan de bron werden afgehouden.

Elke persoonlijke inkomstenbelasting die in een ander land betaald werd zal ook van je belastingbaar inkomen worden afgetrokken. Merk echter op dat als je in het buitenland hogere belastingen betaalt dan je in Portugal zou moeten betalen, je geen teruggave krijgt van de Portugese belastingautoriteiten!

Belastingen achterhouden

Inkomen van bepaalde bronnen is onderhevig aan afhouding van de belasting aan de volgende tarieven:

 • 35%: winsten van loterijen, trekkingen en wedstrijden;
 • 25%: inkomen van aandelen; inkomen van niet-inwoners dat verdiend wordt in Portugal; pensioenen die door een niet-inwoner in Portugal ontvangen worden.
 • 20%: intrest op stortingen; inkomen van effecten; inkomen dat overeen komt met het verschil tussen de bedragen die als aflossing betaald werden, voorschot op een levensverzekering.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: