Stap 2 - De weg naar uw rendement

Het 7- stappenplan voor beleggers

Stap 2 - De weg naar uw rendement

Ik ga verder met het zevenstappenplan voor beleggers. De vorige keer hebben we in stap 1 uw rendementsdoelstelling behandeld. Via onze website www.alexspanje.com kunt u onder ‘Leren beleggen’ de column nog een keer nalezen.

Nu u zelf uw rendementsdoelstelling heeft vastgesteld (en opgeschreven), is de eerste stap gezet. Om volgens uw strategie te beleggen, is alleen het bepalen van rendement echter niet voldoende. Stel, u hebt als beoogd bruto jaarrendement 8% opgeschreven. Er zijn vele routes die naar dit rendement kunnen leiden, kijkt u bijvoorbeeld maar naar onderstaande grafiek.

Grafiek Alex Spanje

Welke lijn kiest u om tot 8% rendement te komen?

Wanneer voor u het behoud van uw vermogen centraal staat, zal het groene en misschien het rode verloop u aanspreken. Uiteraard betekent het beperken van risico ook een beperking van de maximale winst. Maar juist met de in stap 1 door u zelf geformuleerde rendementsdoelstelling kunt u bepalen of een maximaal koerspotentieel voor elke positie noodzakelijk is om uw doelstelling te halen.

Via -20% en + 20% uiteindelijk op het beoogde rendement van 8% uit te komen (gele lijn) is niet voor iedere belegger een gewenste route. Zelfs bij een gespreide portefeuille is dit verloop geen ondenkbaar scenario. Kijkt u bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van de AEX in 2011 in onderstaande grafiek.

Grafiek Alex Spanje

Veel beleggers gebruiken trackers op de AEX-index om gespreid te beleggen in de index om de risico’s van  het beleggen in individuele aandelen te vermijden. Maar ook de index kan een grillig verloop hebben. De stand van 375 punten in februari ’11 en 256 punten in september ‘11 betekent een daling van ruim 30%. Wanneer u  dat risico met uw vermogen niet wilt of kunt lopen, dan zult u dus vooraf deze koersschommelingen moeten uitsluiten.

U kunt dat doen door bijvoorbeeld uw posities te verzekeren met het kopen van put-opties, het inleggen van stop-lossorders, maar ook het verkopen van callopties heeft een dempende werking op uw risico. Uiteraard bespreek ik deze constructies later in het zevenstappenplan.

Ook moet u bij stap 2 uw beleggingshorizon vaststellen. Heeft u bijvoorbeeld een horizon van 5 jaar, of van één jaar. Bij uw beleggingsbeslissingen moet u zeker uw horizon meenemen. U ziet in de grafiek bijvoorbeeld dat het constantere verloop van de rode grafiek best tussentijds een negatief rendement kan laten zien. Dit moet wel aansluiten bij uw beleggingshorizon.

De volgende keer zal ik u bij stap 3 uitleggen welke beleggingsinstrumenten u heeft om tot uw rendementsdoelstelling te komen en uw risico’s te beperken. Zorgt u dan dat u heeft vastgesteld welke risico u bereid bent te lopen met uw vermogen en welke beleggingshorizon u heeft.

Ingediend door: Kaspar Huijsman, directeur van Alex Spanje & Portugal - www.alexspanje.com 

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: