Sociale zekerheid

Voordelen voor werknemers in Spanje

Sociale zekerheid

Als je geregistreerd staat bij de Spaanse sociale dienst heb je recht op dezelfde voordelen als een Spaanse burger.  

In geval van ziekte 

In Spanje wordt je loon gewoon doorbetaald als je ziek bent. Om doorbetaald te krijgen in geval van ziekte moet je wel ingeschreven staan bij de sociale dienst. 

Als werknemer krijg je alleen de eerste drie ziektedagen niet doorbetaald. Na deze eerste drie dagen is de werkgever verantwoordelijk voor het betalen tot aan 15 ziektedagen. Tenzij het een werkgerelateerde ziekte is gaat hierna de verantwoordelijkheid over naar de sociale dienst.

Eventuele pogingen van een werkgever om het contract te verbreken tijdens een geldig ziektebed van een werknemer zal worden gezien als een onredelijk ontslag. De werknemer heeft in zo een geval recht op een betaling die gelijk staat aan 45 werkdagen per gewerkt jaar.     

Zwangerschapsverlof 

Zwangerschapsverlof in Spanje bestaat uit 16 weken betaald verlof, waarvan 6 weken na de geboorte opgenomen moeten worden. Moeders hebben ook de keus een jaar onbetaald zwangerschapsverlof op te nemen nadat het kind geboren is. 

Nieuwe vaders hebben recht op 15 dagen betaald vaderschapsverlof. Twee van de 15 dagen bestaan uit de geboortedag en de dag erna. De overige 13 dagen kunnen op elk punt van de zwangerschap opgenomen worden. 

Pensioen 

Er zijn twee soorten AOW in Spanje: premie -en premievrije.

De premiepensioenen zijn in Spanje het tweede hoogste van Europa en zijn gemiddeld ongeveer 81% van het laatstverdiende salaris van de gepensioneerde. Het gemiddelde maandelijkse bedrag van een pensioen met premie in Spanje is €906 per maand .

Premievrije pensioenen zijn er voor huishoudens met een laag inkomen en voor invalide mensen. Zij krijgen 14 betalingen van € 357,70 per jaar .

De AOW leeftijd in Spanje is momenteel 65 jaar, maar zal in de toekomst geleidelijk omhoog gaan naar 67 in 2027. Tijdens de arbeidsverhouding sparen werknemers 4,7% van hun inkomen voor hun pensioenfonds terwijl werkgevers een bedrag gelijk aan 23,6 % van het salaris van de werknemers betalen.

Werkloosheidsuitkering

Net als bij de pensioenen, zijn er twee soorten werkloosheidsuitkeringen: met premie en zonder premie.

Bij werkloosheidsuitkeringen met premie dragen zowel de werkgever als de werknemer bij aan het fonds. Het maandelijkse bedrag, mocht u ooit de werkloosheidsuitkering nodig hebben,  hangt  af van het gemiddelde salaris en duur van uw voormalige baan. Om in aanmerking te komen voor een WW- uitkering, moet u ten minste 360 dagen hebben gewerkt in een periode van 6 jaar. Je dient je ook aan te melden bij het arbeidsbureau als beschikbaar voor werk.

De premievrije werkloosheidsuitkering is echter inkomensafhankelijk en kan alleen worden toegepast bij mensen die geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering met premie. Dit kan zijn door een lange periode zonder werk of bij gebrek aan bijdragen.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: