Diploma's

Waardering van internationale diploma's

Diploma's

Veel functies in Zwitserland zijn aan regels verbonden, waardoor je vaak formele diploma's nodig hebt om zo'n functie te betrekken. Buitenlandse diploma's worden in veel branches geaccepteerd, mits het niveau van de opleiding/training gelijkwaardig is aan dat van Zwitserland.

De Europese Unie gebruikt een simpel systeem voor de "erkenning" van diploma's uit de lidstaten. De inhoud en duur van de opleiding moet vergelijkbaar zijn aan die van de andere lidstaten. Zwitserland heeft dit systeem overgenomen tijdens de overeenkomst over bewegingsvrijheid van personen.

Voor sommige beroepen (doktoren/artsen, architecten), is de erkenning van diploma's bijna geheel automatisch geregeld door strikte regels binnen de branche. In alle andere gevallen zullen de Zwitserse autoriteiten de opleiding en ervaring vergelijken met de benodigdheden, en kunnen dan in sommige gevallen besluiten de diploma niet als gelijkwaardig te erkennen.

Het éérste wat je moet doen is uitvinden of het beroep dat je wilt beoefenen in Zwitserland gereguleerd is of niet. Beroepen zijn gereguleerd indien je een specifiek diploma moet hebben om het beroep uit te mogen voeren.

Is een beroep niet gereguleerd, dan hoeft erkenning voor de diploma's niet gezocht te worden - een werkvergunning is dan voldoende. Bijvoorbeeld, iedereen kan als een kantoormedewerker of als bakker aan de slag in Zwitserland. Het is aan de werkgever om te beslissen of hij je wilt aannemen met of zonder de juiste training/opleiding.

Éérste contact voor EU burgers

Het éérste punt van contact in Zwitserland voor sollicitanten uit de EU/EFTA landen is het Nationaal Contact Bureau in het Federale gebouw voor Professionele opleiding en Technologie. Zij verstrekken informatie over de gereguleerde beroepen en stuurt mensen door naar de autoriteiten die over de goedkeuring gaan.

Het systeem van diploma erkenning in de EU (Zwitserland/EU/EFTA landen) is gebaseerd op 3 soorten groeperingen:

  • Sector groep : Medicijnen en paramedische beroepen en architecten.
  • Algemene groep: Hoofdzakelijk beroepen die een universitaire opleiding vereisen.
  • Overgaande groep: Hoofdzakelijk industriële beroepen, handel, service en manuele arbeid

"Automatische" erkenning van diploma's

Er zij regels binnen de Sector groep die de automatische erkenning van diploma's garandeert voor zeven beroepen. Deze gelden voor doktoren, tandartsen, dierenartsen, apothekers, verpleegkundig personeel, vroedvrouwen en architecten. Automatische erkenning is echter alleen van toepassing op de basis training. Zelfs al is de erkenning min of meer gegarandeerd, dien je toch goedkeuring aan te vragen door je diploma's in te leveren voor erkenning, indien je in Zwitserland een van deze 7 beroepen wilt uitvoeren.

Checklijst voor de aanvraag

Het Nationaal Contact Bureau in het Federale gebouw voor Professionele opleiding en Technologie zal je doorsturen naar de autoriteit in kwestie om de erkenning van je diploma te bepalen.

Voor je aanvraag dien je alle belangrijke documenten vertaald naar één van Zwitserland haar officiële talen, en eventueel gecertificeerd, te hebben. Lever alleen kopieën van de originele documenten in, nooit de originele documenten zelf. De exacte vereisten hangen af van je beroep en opleidingen, maar waarschijnlijk zul je alle of bijna alle documenten nodig hebben die hieronder vermeld staan:

  • aanvraagformulier – volledig ingevuld
  • kopie van je paspoort of ID kaart
  • diploma
  • bewijs van je werkervaring
  • bewijs van financiële middelen
  • een karakterschets, gezondheidsverklaring, verklaring van goed gedrag.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: