Sociaal zorgstelsel

Het Zwitserse sociale zekerheidssysteem

Sociaal zorgstelsel

Wanneer je in Zwitserland gaat werken dien je onderdeel uit te maken van het sociale zorgstelsel. Dit hoofdstuk geeft je de essentiële informatie over de verschillende soorten sociale zorgverzekeringen in Zwitserland.

Tengevolge van de federale organisatie van Zwitserland met zijn divisie van verantwoordelijkheden tussen het federale en de kantonnale autoriteiten is er geen homogene nationale sociale zekerheidssysteem. De individuele gebieden voor verzekering zijn onafhankelijk betreffende hun vorm en hoe zij georganiseerd zijn en er kunnen variaties tussen verschillende kantons bestaan.

De complexiteit van het Zwitserse sociale zekerheid systeem is vaak verwarrend voor buitenlanders die in Zwitserland werken. Nochtans, zijn er sommige algemene aspecten van het Zwitserse verzekeringssysteem die wij hebben samengebracht om je een beetje te oriënteren. Nauwkeurige informatie kan verkregen worden bij het relevante verzekeringskantoor .

De pilaren van het sociale zekerheidssysteem

In Zwitserland omvat het sociale zorgstelsel ziektekostenverzekering, familie toelagen, pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ongevallen verzekeringen, de laatstgenoemde dekt werk gerelateerde ongevallen en niet- werkgerelateerde ongevallen evenals beroepsziekten.

Wie moeten er deelnemen aan het sociale zorgstelsel?

Ongeacht hun nationaliteit, dienen alle in Zwitserland wonende mensen verzekerd te zijn voor basis gezondheidszorg vanaf de dag dat ze geboren zijn of de dag dat zij officieel inwoner van Zwitserland zijn. Kijk in ons hoofdstuk over gezondheidszorgverzekeringen voor meer informatie.

Pensioenverzekeringen en ongevallenverzekeringen zijn verplicht voor iedereen boven de 20 jaar. Ook al kom je naar Zwitserland met als enige doel al je verdiende miljoenen in alle rust uit te geven, en niet te werken, dien je nog steeds een pensioenverzekering te betalen. Familietoeslagen, ongevallenverzekeringen en werkgebonden pensioenverzekeringen zijn alleen verplicht voor mensen die betaald werk verrichten.

Sociale zorg instellingen

De verschillende takken van sociale zekerheid worden geleid door het Federale Kantoor op een gedecentraliseerde manier door kantoren (compensatie fondsen) voor ouderdom en de verzekering van overlevenden en familie toelagen, beroepspensioenfonds, ongevallenverzekeringfondsen, en ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.

Contributies

Het Zwitserse sociale zekerheid systeem wordt gefinancierd door bijdragen die door die verzekerde en hun werkgevers betaald worden. Nochtans, dragen werkgevers niet bij aan de ziektekostenverzekering voor hun werknemers.

Met als uitzondering de ongevallenverzekering en de beroepspensioenen worden additionele fondsen door de kantonnale autoriteiten uit het staatsbudget bijgedragen – met betrekking tot ziekte verzekering is dit geregeld door individuele premiekortingen.

Uitkeringen aanvragen

Aanvragen tot uitkering van gelden dienen schriftelijk te worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij in kwestie – aan welke je de bijdragen betaald hebt. Voor bepaalde uitkeringen dient een doctors certificaat of medische diagnose ingediend te worden.

Het Federale Bureau voor Vluchtelingen (FOR) heeft in Mei 2003 een brochure gepubliceerd met de naam "Social insurance: sojourn in Switzerland and departure" in samenwerking met het Federale Bureau voor sociale zorg (FOSS) en het Federale Bureau voor Immigratie, Integratie en Emigratie (IMES). Deze brochure is beschikbaar in zes talen (Frans, Duits, Engels, Italiaans, Portugees en Spaans).

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: