Opodatkowanie

Podatek od dochodów kapitałowych (CGT)

Opodatkowanie

Przedsiębiorstwa nie mają określonego podatku od dochodów kapitałowych (CGT) na poziomie federalnym.Zyski ze sprzedaży aktywów są opodatkowane jak zwykły dochód i nie ma znaczenia, jak długo aktywa były przechowywane.

CGT może być opłacany przez osoby fizyczne od zysków osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości szwajcarskich, ale jest stosowany tylko na poziomie kantonalnym, a przepisy różnią się znacznie w poszczególnych regionalnych. Podatek ten jest znany podatek od zysków od nieruchomości. Stawka podatku zależy od długości czasu, w którym sprzedawca był właścicielem nieruchomości i kantonu, w którym się ona znajduje. Ogólną zasadą jest, że im krótszy okres eksploatacji, tym większa stawka CGT. Niektóre kantony zniosły podatek od nieruchomości, ale tam, gdzie jest on nadal nakładany, stawki wahają się między 0,8% a 3,3%.

CGT nie jest pobierany na poziomie federalnym lub kantonowym od zysku ze sprzedaży prywatnego majątku ruchomego. Dotyczy to m.in.: obrazów i papierów wartościowych. CGT nie obowiązuje również w kwestii akcji i obligacji.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: