Struktury biznesu w Szwajcarii

Rodzaje firm działających w biznesie

Struktury biznesu w Szwajcarii

W Szwajcarii spółki / firmy dzielą się na 4 rodzaje.

Małe i prywatne firmy zazwyczaj wybierają prywatną działalność gospodarczą. Jest to prosta struktura biznesowa, a właściciel ma całkowitą władzę nad firmą. Negatywnym aspektem z kolei jest ryzyko wynikające z całkowitej odpowiedzialności, jaką pojedynczy właściciel ponosi za długi przedsiębiorstwa. Teoretycznie więc może stracić wszystkie swoje prywatne i służbowe aktywa, jeśli coś pójdzie nie tak.

Jeżeli dwie (lub więcej) osoby fizyczne mają zamiar utworzyć własny biznes, mogą to zrobić np. poprzez spółkę jawną. Ta forma działalności nie jest odrębnym podmiotem prawa, choć partnerzy mogą zdecydować sie na pracę za pomocą nazwy handlowej. Partnerzy powinni podpisywać umowy o partnerstwie i każdy z partnerów jest odpowiedzialny za ich włatne podatki (płatne według stawki PIT). Partnerzy w takich partnerstw mają nieograniczoną odpowiedzialność solidarną za długi przedsiębiorstwa. Spółka jawna musi być wpisana do rejestru handlowego (więcej szczegółów jesr dostępnych tutaj ).

Spółka akcyjna

Spółka Akcyjna (AG) jest popularną formą działalności gospodarczej i stanowi odrębny od jej właścicieli podmiot prawny. Odpowiedzialność za długi spółki akcyjnej jest ograniczona do majątku spółki. Zarząd prowadzi spółkę akcyjną, jeden z jego członków musi być rezydentem Szwajcarii. Kapitał zakładowy jest ustalony za wczasu przez osoby tworzące firmę i dzieli się go na akcje, ale minimum kapitału musi wynosić 100 tysięcy franków szwajcarskich, z których co najmniej 50 tysięcy (lub 20% wartości nominalnej akcji. Reguluje się opcję, która stanowi większą sumę) musi być wypłacalne z góry. Te wymagania mogą stawiać tego typu spółki poza zasięgiem dla małych firm.

GmbH, lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest alternatywą dla spółki akcyjnej. GmbH początkowo była wyłącznie niemiecką formą podmiotu gospodarczego, ale ustawa z 2008 roku dopuściła istnienie spółek typu GmbH w Szwajcarii. Nadal jest to wyodrębniony podmiot gospodarczy, który może być utworzony przez jedną albo więcej osób (lub inne podmioty prawne). Małe i średnie przedsiębiorstwa preferują tę formę struktury firmy, gdyż nie jest ona zobowiązana do posiadania zarządu, a wymagany początkowy kapitał zakładowy jest mniejszy niż w spółce akcyjnej (AG) - wymagane minimum wynosi 20 000 CHF (całość jednak musi być wypłacalna z góry). Mniejsze firmy GmBH mogą podlegać mniej uciążliwym wymogom audytu.

Wszyscy akcjonariusze GmbH będą opublikowani w Rejestrze Handlowym.

Od zarejestrowana formy działalności gospodarczej należy płacić podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu według obowiązujących stawek podatkowych.

,,Wolny strzelec", ,,Handel indywidualny" i ,, Na własny rachunek"

W Szwajcarii prywatna działalność gospodarcza lub spółka jednoosobową to popularne pojęcia używane wobec małych firm i przedsiębiorców indywidualnych. Odnoszą się one zazwyczaj do małych firm prowadzonych przez jedną osobę i ewentualnie wspieranych przez współmałżonka lub członków rodziny.

Wolni strzelcy - pracownicy niezależni, lub kontrahenci, często pracują w Szwajcarii tylko przez część roku, ale i tak powinni być świadomi zasad rezydencji podatkowej. Nie ma bowiem żadnego prawnego rozróżnienia między różnymi rodzajami osób pracujących na własny rachunek; wszystkie są opodatkowane na podstawie osobistego podatku dochodowego.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: