Zakładanie przedsiębiorstw w Szwajcarii

Wymagane procedury

Zakładanie przedsiębiorstw w Szwajcarii

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest zobowiązany do rejestracji firmy w rejestrze handlowym, jeżeli jej roczny obrót jest (lub ma być) mniejszy niż 100 000 CHF. Będzie musiał ją zarejestrować się na VAT, jeśli dochody przekraczają próg tego podatku, który od 1 stycznia 2010 wynosi 100 tysięcy franków szwajcarskich.

Zezwolenie na pracę jest z reguły wymagane przed rozpoczęciem handlu (choć mieszkańcy z krajów UE-17, czyli „starych" krajów członkowskich Unii Europejskiej, nie potrzebują pozwolenia na pracę na rozpoczęcie działalności. Wystarczą im zezwolenia na stały pobyt). Dostępne są pozwolenia różnego rodzaju, w tym m.in. na pobyt krótko- lub długoczasowy, a każdy rodzaj oferuje inny stopień swobody. Np. pozwolenie typu B umożliwia posiadaczowi zmienić pracę i kanton, na co nie pozwala pozwolenie typu L. Zezwolenie typu C zapewnia takie same prawa, jakie mają obywatele szwajcarskie w odniesieniu do spraw związanych z pracą.

Władze szwajcarskie również dokonują rozróżnienia pomiędzy osobami z zezwoleniami na tymczasowy pobyt (określony okres czasu), krótki pobyt (poniżej jednego roku), a posiadającymi zezwolenie na pobyt stały (na czas nieokreślony).

Prywatny właściciel będzie zobowiązany do zapłaty podatku według stawki PIT (federalny podatek bezpośredni). Musi we własnym zakresie zająć się niektórymi aspektami ubezpieczeń społecznych. Osoby pracujące na własny rachunek są zobowiązane przez prawo szwajcarskie do płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne (AHV), ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa (IV), odszkodowanie od utraty zarobków (EO) i ubezpieczenie zdrowotne. Osoby pracujące na własny rachunek mają możliwość opłacania dodatkowych funduszy emerytalnych i te składki można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Rejestracja w Funduszu Odszkodowań nie jest obowiązkowa. Wymaga jednak przedstawienia dokomuentu poświadczającego zawarcie umowy o pracę. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą nie można wpłacać składek na fundusz ubezpieczenia od bezrobocia.

Inne firmy

Wszystkie inne formy podmiotu gospodarczego, w tym partnerstwo biznesowe, muszą być wpisane do rejestru handlowego. Gdy nowa firm ma mieć strukturę spółki kapitałowej, tak jak spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należy sporządzić status firmy, który powinien zostać podpisany przez wszystkich członków nowej spółki.

Kapitał początkowy musi zostać złożony na rachunku w banku typu escrow - jest to istotne, ponieważ działalność gospodarcza nie może być zarejestrowana przed wykonaniem tej czynności. (Chociaż, jak wcześniej zauważono, wymóg minimalnej kwoty kapitału początkowego nie obowiązuje pojedynczych właścicieli i spółek partnerskich.)
Dla niektórych rodzajów działalności (w tym w niektórych obszarach usług finansowych, hotelarstwa, prawa, medycyny, przemysłu i usług) będzie wymagana profesjonalna licencja.

Rejestracji na podatek VAT należy dokonać za pośrednictwem Urzędu Federalnej Administracji Podatkowej . Każdy pracownik firmy musi być zarejestrowany w systemie ubezpieczeń społecznych w celu zapewnienia, że są oni objęci sytemem ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, od wypadków. Prawo wymaga od firmy, by opłacała składki na ubezpieczenia emerytalne, na wypadek inwalidztwa, utraty zarobków oraz ubezpieczenie zdrowotne dla swoich pracowników.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: