Podatek dochodowy w Szwajcarii

Struktura podatkowa dla przedsiębiorstw

Podatek dochodowy w Szwajcarii

Podatek jest pobierany w Szwajcarii na trzech poziomach - federalnym, kantonalnym i gminnym. Większość podatków pobieranych jest na poziomie kantonalnym i gminnym. Kantony rywalizują między sobą w kwestii wysokości stawek podatkowych.

Artyści, sportowcy i inni wykonawcy podlegają federalnemu i kantonalnemu podatkowi od swoich dochodów za spektakle i występy przeprowadzane w Szwajcarii. Przyjmuje się zwykle, że koszty występu stanowią 20% dochodu brutto i podatek federalny nalicza się następnie w stawce od 0,8% do 7% dochodu. Stawki kantonowe wahają się od 7% do 32%.

Dla osób fizycznych, które są rezydentami federalny podatek dochodowy nalicza się od ich dochodu szwajcarskiego i zagranicznego. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły. Są to niektóre przychody z działalności gospodarczej za granicą i od nieruchomości posiadanych za granicą. Dodatkowo, możliwy jest szereg dopuszczalnych odliczeń, zarówno na poziomie federalnym, jak i kantonowym.
Osoby zaangażowane w indywidualną działalność gospodarczą lub w spółkę jawną podlegają podatkowi od dochodów osobistych i podatkowi od majątku netto.

Podatek dochodowy jest narzucany przez rząd federalny, a także przez 26 kantonów, które współtworzą państwo szwajcarskie. Obowiązek podatkowy dla jedynego właściciela (i jakichkolwiek innych osób prywatnych) jest oparty o podatek dochodowy od jego zysków. Należy regulować podatek dochodowy (bezpośredni podatek federalny), gdy dochody danej osoby przekraczają 12 600 CHF (24 500 CHF na małżeństwo, ponieważ dochody małżonków są sumowane do celów podatkowych).

Osoby pracujące na własny rachunek muszą złożyć i opłacać podatki bezpośrednio do Federalnej Administracji Podatkowej. Pracownicy płacą podatek dochodowy u źródła (tj. wymagana kwota jest pobierana przez pracodawcę).

Stawki federalnego podatku dochodowego są progresywne. 11,5% stanowi jego najwyższą stawkę i jest nakładane na dochód powyżej 655 100 CHF wobec pojedynczych podatników oraz 775 900 CHF dla małżeństw. Jednakże, istnieje kilka dopuszczalnych odliczeń, które mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe - aby je poznać, należy zasięgnąć porady lokalnego eksperta z tej dziedziny.

Podatki kantonowe

Kantony nakładają zarówno bezpośredni podatek dochodowy od osób fizycznych i od zysków osób prawnych, jak i podatki od spadków i darowizn. Są one zazwyczaj naliczane wobec określonej stawki procentowej pomnożonej przez mnożnik określony przez władze lokalne. Gminy także nakładają podatki, ale mogą to zrobić tylko wtedy, gdy są do tego upoważnione przez Kanton w ich jurysdykcji podatkowej.

Metody obliczania podatków kantonowych są złożone i różnią się znacznie między poszczególnymi kantonami, Poszczególne regiony konkurują ze sobą w celu przyciągnięcia bogatych podatników do życia na danym terenie, a stawki, dozwolone odliczenia i lokalne mnożniki są w nich bardzo zróżnicowane. (Jednakże, stosuje się normalizację w odniesieniu do opodatkowania dochodów cudzoziemców pochodzących wyłącznie spoza Szwajcarii, w oparciu o 5-krotność wartości czynszowej nieruchomości będących własnością danego cudzoziemca. W ostatnich latach pojawiły się jednak kantony bojkotujące tę decyzję, więc zaproponowano w celu zachowania jednolitości przepisów w tej dziedzinie w Szwajcarii zwiększenie mnożnika do 7-krotności wartości wynajmu nieruchomości. Jednak mimo tych wysiłków, sytuacja dalej różni się w niektórych kantonach, a pełna reforma polityki podatku dla wspomnianych cudzoziemców nie wejdzie w życie do 2015 roku.)

Przykładem sytuacji rezydentów podatkowych w Szwajcarii niech będzie kanton Zurych, gdzie kantonalny podatek dochodowy na małżeństwo wyliczany jest za pomocą stawki bazowej (średnio) 7,2% od dochodu 200 000 CHF, pomnożonej przez mnożnik lokalny (w przybliżeniu) 2,2%, co w sumie (łącznie z federalnym podatkiem od tej kwoty na poziomie około 6,67%) daje wartość podatku 23,14%, do której należy dodać majątek netto i inne podatki, z których można dokonać odliczenia. Tymczasem w Schaffhausen kantonowy podatek od wspomnianej wyżej kwoty (wliczając podatek lokalny) to 8,14%, a mnożnik lokalny wynosi 1,10%.

Podatki gminne

Oprócz podatków federalnych i kantonalnych, podatki gminne są pobierane, głównie jako dopłaty do podatków kantonowych w odniesieniu do zysków kapitałowych z nieruchomości.
Gminne podatki opierają się zwykle na wartości procentowej podatków kantonowych. Parafie Kościołów również naliczają podatki od osób fizycznych i prawnych w kantonie. Podatki Kościoła są tylko pobierane przez kościoły, które są uznawane przez prawo kantonowe - nie są one stosowane w każdym kantonie. Kościół Rzymsko-Katolicki, Ewangelicki Kościół Reformowany oraz Kościół Chrystusa są powszechnie znane. Społeczności Izraelitów pobierają również lokalne podatki kościelne od ich członków.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: