Podatki w Szwajcarii

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Podatki w Szwajcarii

Próg do rejestracji na podatek VAT w Szwajcarii to 100 000 franków szwajcarskich (nowy próg wprowadzono z dniem 1 stycznia 2010 r.). Dodatkowo ci, którzy korzystają z usług firmy lub osoby z siedzibą za granicą na koszt co najmniej 10 000 CHF również podlegają szwajcarskiemu podatkowi VAT.

Standardowa stawka VAT wynosi 8%. Jest to najniższa stawka podatku VAT w Europie. Niektóre produkty i usługi, w tym żywność, lekarstwa, gazety i książki, podlegają niższej stawce 2,5%. VAT na zakwaterowanie w hotelu pobierany jest na poziomie 3,6%. Istnieje szereg sektorów, które są całkowicie zwolnione z podatku VAT, w tym zdrowie publiczne i opieka społeczna, edukacja i hazard.

Szwajcarski federalny system podatkowy obejmuje procedurę uzyskania zwrotu szwajcarskiego podatku VAT zapłaconego przez spółki nie pochodzące ze Szwajcarii w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zwrot podatku VAT można otrzymać jedynie raz w roku i nie wszystkie firmy zagraniczne muszą być koniecznie uprawnione do zwrotu. Zwrot podatku VAT jest dostępne tylko dla zagranicznych firm lub osób nie zarejestrowanych jako podatnicy lub podmioty na podatek VAT w Szwajcarii.

Dyrektywy UE wobec VAT-u

Mimo, że Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i Strefy Wolnego Handlu od 1972 r. stanowiły podstawę stosunków gospodarczych między Szwajcarią a krajami Unii Europejskiej. Szwajcaria zatem w dużej mierze podlega europejskim przepisom dotyczącym podatku VAT w rozumieniu szóstej dyrektywy VAT (2006/112/WE). Zarejestrowane (jako podatnicy VAT) niezależne firmy działające z terenu Szwajcarii podlegają dyrektywie VAT, a więc władze szwajcarskie muszą dla nich wprowadzać standardowe i zredukowane stawki w dopuszczalnym przez dyrektywę zakresie oraz przy ustalaniu przepisów krajowych dotyczących stosowania VAT-u wobec zarejestrowanych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Szereg nowych przepisów dotyczących opodatkowania w UE (a więc mających również wpływ na Szwajcarię, wyjaśnienie patrz wyżej) w latach 2010 i 2015, świadczenie usług typu business - to - business (B2B) podlegać ma podatkowi VAT w kraju, w którym znajduje się konsument, a nie z kraju zamieszkania dostawcy. Konsumenci firmy zobowiązani są do rozliczenia podatku VAT za pomocą mechanizmu odwrotnego obciążenia (przy czym pełnią oni rolę zarówno dostawcy, jak i konsumenta, opłacają podatek VAT w razie potrzeby, a następnie domagają się jego zwrotu) . W przypadku telekomunikacji, radiofonii i telewizji oraz usług elektronicznych zmiany te zostały opóźnione do 1 stycznia 2015 roku.

W przypadku usług typu business - to - consumer (B2C), miejscem opodatkowania VAT pozostanie kraj, w którym przebywa dostawca.
Są jednak pewne wyjątki, gdzie ogólne reguły nie mają zastosowania, a sprowadzone zostaną szczegółowe zasady w przypadkach, gdzie miejscem opodatkowania powinno być państwo, w którym usługa jest konsumowana. Będzie to dotyczyć m.in.: elektronicznego świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych, niektórych usług cateringowych i gościnności usługowej, materiałów edukacyjnych i naukowych oraz usług kulturalnych i sportowych oraz materiałów eksploatacyjnych.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: