Werkeloosheidsuitkering

Je rechten wanneer je je baan verliest

Werkeloosheidsuitkering

In Duitsland geld een verplichting tot het hebben van een werkeloosheidsuitkering. De 6,5% van het maandelijkse salaris tot aan een vastgesteld niveau wordt gelijk gedeeld tussen de werknemer en gever.

Je hebt recht op een werkeloosheidsuitkering wanneer je de afgelopen drie jaar tenminste 12 maanden legaal hebt gewerkt. Er wordt aan plannen gewerkt om deze periode te verkorten tot twee jaar. Je kunt een werkeloosheidsuitkering aanvragen bij het lokale Arbeitsamt wat je zo snel mogelijk wordt geacht te doen, te laat registreren wordt namelijk vaak beboet.

Meestal wordt 60% van het voorgaande salaris uitbetaald wanneer je geen kinderen hebt. Wanneer dit wel het geval is, krijg je meestal 67% uitbetaald. De duur van de uitkering wordt bepaald door de tijd die je in het vorige bedrijf hebt gewerkt en je leeftijd. Tot de leeftijd van 45 jaar heb je in de meeste gevallen recht op een jaar uitkering.

Tijdens de periode dat je een uitkering ontvangt, moet je regelmatig langs bij het Arbeitsamt waar je wordt verwacht een bewijs te laten zien van het bezig geweest zijn met het zoeken naar een baan.

Houd in gedachte dat alle regelingen in periodes van herziening zijn op dit moment, niet vaak in het voordeel van de werkzoekende. Houdt daarom goed in de gaten wat er van je verwacht wordt!

Het Bundesanstalt für Arbeit (nationaal arbeidsbureau) werkt hard om alle werkzoekenden aan een baan te helpen en verstrekt regelmatig de nieuwe regelingen en afspraken, net als nieuwe advertenties voor banen. Ze zijn te vinden onder www.arbeitsamt.de , www.bmgs.bund.de  en www.bmwa.bund.de .

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: