Werken in Duitsland

Bedrijfscultuur, salarissen en arbeidsregelingen

Werken in Duitsland

Velen hebben de tijd nodig om zich aan te passen wanneer zij voor het eerst te maken krijgen met de Duitse werkdagen. Er wordt per dag niet lang gewerkt, vooral in de publieke sector eindigt de werkdag al om 4 uur.

Wel heerst er een sterke drang tot efficiency, onder werktijd is er geen tijd om veel stil te staan en te praten, pauzes duren 15 minuten en de lunch zo´n 45. De bedrijfscultuur is in de meeste gevallen sterk hiërarchisch, vol goed doordachte plannen en schema´s gebaseerd op feitelijke informatie. Beslissingen worden vaak door de meerderheid besloten en in groepen overlegd. Punctualiteit is zeer hoog gewaardeerd, dus wees hier bedacht op, zeker als je uit een land komt waar laat komen normaal is!

Salaris

Lohn/Gehalt ligt rond de hoogste van de wereld. De meeste banen van afgestudeerden zijn goed voor een inkomen van rond de €30,000/jaar bruto, waar ongekwalificeerd werk rond de €6-15 per uur betaald. Er wordt altijd in bruto lonen gesproken, dus voor belastingen en sociale verzekeringen. De belastingen kunnen daarentegen hoog oplopen, tot zo´n 50% van het bruto salaris.

De hoogte van het salaris staat in het contract vermeld, waar normaalgesproken ook de bonussen en salarisbeoordelingen worden besproken. In de meeste gevallen wordt er ook een 13de maand uitbetaald, rond December of opgedeeld tussen kerst en zomervakantie. In sommige managementposities wordt zelfs een 14de maand uitbetaald.

Het is een goed idee om van tevoren uit te zoeken wat de salarissen zijn binnen de branche of het bedrijf. Op de Personalmarkt site vind je een analyse van je te verdienen salaris afhankelijk van de specifieke factoren die voor jou gelden, welke ook handig kan blijken voor salarisonderhandelingen: www.personalmarkt.de .

Wetgevingen

Om te mogen werken, moet je als buitenlander in het bezit zijn van een Arbeitsgenehmigung of Arbeitserlaubnis (werkvergunning) zoals gedetailleerd beschreven in de sectie werkvergunningen . Daarnaast heb je een Lohnsteuerkarte (belastinggegevens) welke je kunt verkrijgen op het lokale Einwohnermeldeamt, plus een Sozialversicherungsnummer (sociaal verzekerings nummer) nodig. Deze worden door het en het Rentenversicherungsanstalt verstrekt.

Op je werk zal je meteen een sociaal verzekeringsnummer en identiteitsbewijs ontvangen van je werkgever. Alle vragen die je daarover hebt, kan je of aan je werkgever stellen, of aan je verzekeraar.

Duitsland heeft een van de meest gereguleerde banenmarkt in de wereld, welke het meest erop gericht is om de werknemers te beschermen. Met of zonder contract, een werknemer heeft altijd recht op:

  • Vakantiedagen;
  • Doorbetaald loon tijdens ziekte;
  • De keuze op parttime werken;
  • Training en
  • Zwangerschapsverlof.

De periodes van berichtgeving van ontslag zijn ook in de wet vastgelegd, maar daar mag elk bedrijf vanaf wijken zolang dit in het contract wordt gemeld. De berichtperiode mag niet korter zijn dan de wet voorschrijft, dan is het contract ongeldig.

Collectieve arbeidsovereenkomsten

De collectieve arbeidswetgeving geeft aan dat beide partijen (vakbonden en werkgeversverenigingen en eigen ondernemers) hun eigen arbeidsovereenkomsten mogen bepalen. Deze houden de afspraken omtrent loon, werktijden, vakantiedata en periodes van berichtgeving van ontslag in. De meeste bedrijven werken nog steeds met de voorgeschreven arbeidsovereenkomsten, hoewel er steeds vaker uitzonderingen worden vrijgegeven om eigen voorwaarden te maken.

Het Betriebsverfassungsrecht bemiddeld de relatie tussen de werknemer en gever. De werknemers worden gerepresenteerd door de Betriebsrat wiens leden door de werkende bevolking worden gekozen. Ze is onder andere verantwoordelijk voor het beschermen van de rechten van de mensen op de werkvloer. Wanneer er zich problemen voordoen in je bedrijf, kan je de hulp van de Betriebsrat inroepen.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: