Pensioenen

Een introductie over het Belgische pensioensysteem

Pensioenen

In België betalen alle werknemers en zelfstandig ondernemers verplichte contributies aan staatsfondsen voor pensioenen van ouderen en invaliden.

Contributies zijn net over de 16 procent van het bruto inkomen (gesplitst tussen werknemer en werkgever). Pensioenbijdrage loopt door indien je werkloos bent of een andere vorm van inkomen hebt, het bureau betaalt doorgaans contributie voor jou.

Om een pensioen te kunnen aanvragen moet je een bepaalde leeftijd hebben bereikt (doorgaans 65) en contributie hebben betaald voor een minimale periode. Speciale condities gelden vaak voor burgerlijke ambtenaren, mijnwerkers, werknemers van een spoorwegbedrijf en andere groepen. Onder EU regelgeving moet je krediet gegeven worden voor contributies die je gedaan hebt aan het staatpensioensysteem van andere EU landen. België heeft sociale zekerheid verdragen met sommige niet EU staten (bijvoorbeeld de VS) die je zouden kunnen toestaan om volledig of gedeeltelijk krediet te ontvangen voor contributies die betaald zijn in deze landen. Meer informatie over EU pensioen regelgeving kan gevonden worden in de ‘Dialogue with Citizens’ afdeling op de EU website (click here ). Informatie over sociale zekerheidsverdragen met niet EU landen kan worden verkregen bij je ambassade of bij je consulaat.

Pensioenen die vallen onder het Belgische staatssysteem zijn gebaseerd op pensionering bij een leeftijd van 64 na 45 jaar van contributie (inclusief periodes van werkloosheid of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen). Vrouwen zijn toegestaan met pensioen te gaan op een leeftijd van 60 jaar, met 40 jaar contributie, maar deze limieten worden geleidelijk verhoogd en zullen hetzelfde worden als voor mannen in het jaar 2009. Het is mogelijk om onder bepaalde omstandigheden aanvraag te doen voor een gereduceerde vervroegde pensioenuitkering op de leeftijd van 60 jaar, alhoewel de overheid deze behoefte om met vervroegd pensioen te gaan ‘aanmoedigt’ door bijdrage aan private ‘brug pensioenen’ ( prépensions conventionnelles).

Het basis staatspensioen is 75 procent van je gemiddelde salarissen voor diegenen met een afhankelijke echtgenoot en 60 procent voor alle andere gepensioneerden. Je moet ongeveer een jaar van te voren aanvraag doen bij de administratieve kantoren in de gemeente waar je woonachtig bent, omdat het proces van papierwerk zo lang kan duren (dit is België!), vooral als je contributies hebt gedaan in andere landen die in overweging moeten worden genomen. Pensioenen worden maandelijks betaald door een directe storting op je bankrekening. Je mag doorgaan met werken na de leeftijd van 65, alhoewel je pensioen ‘aangepast’ (d.w.z. verminderd) kan worden voor het verdienen boven bepaalde niveaus.

Iedereen die is opgenomen in een zorgverzekeringplan in België is automatisch gedekt voor invaliditeit, op voorwaarde dat je tenminste 120 dagen in zes maanden hebt gewerkt onmiddellijk voorafgaand aan het ongeluk of de ziekte welke de handicap heeft veroorzaakt. Tevens moet je onbekwaam zijn voor minimaal 66.66 procent. (zelfs invaliditeit is berekend tot twee decimalen in België!). Uitkeringen zijn gelijk aan 65 procent van voorgaande inkomsten indien je afhankelijke mensen verzorgt, of 45 of 40 procent indien je dit niet hebt (het lagere getal geldt indien er ander inkomen is in het huishouden) en worden betaald totdat je de leeftijd van 65 jaar bereikt, wanneer het standaard pensioen op basis van leeftijd deze vervangt.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: