Sociale zekerheid

Het Belgische sociale zekerheidssysteem

Sociale zekerheid

België heeft een uitgebreid systeem betreffende de sociale zekerheid, welke voor alle inwoners geldt.

Het dekt familie-uitkeringen, werkloosheidsverzekeringen, ongevallenverzekeringen op werk, gezondheidszorg, veroudering- en invaliditeit pensioen en lange termijn zorgverzekering. België is aanzienlijk trots op haar uitkeringssystemen en op de kwaliteit van de sociale zekerheidsdiensten, hoewel door de hoge kosten voor het vervaardigen van deze diensten en uitkeringen (werkgever contributies van tot 40 procent plus werknemer contributies van tot 20 procent van het bruto loon) de overheid overwegingen maakt om veranderingen door te voeren aan het sociale zekerheidssysteem in een poging om individuen te stimuleren de verantwoordelijkheid voor de kosten van pensionering, invaliditeit en zelfs gezondheidszorg aan te nemen.

In aanmerking komen

Alle werknemers en zelfstandig ondernemende mensen in België zijn automatisch opgenomen in hun respectievelijke sociale staats zekerheidssysteem. Uitkeringen breiden zich meestal uit tot familieleden, d.w.z. echtgenoot, kinderen en andere afhankelijke familieleden in het huishouden. Zelfs niet familieleden, bijvoorbeeld een au pair kan gedekt worden onder bepaalde omstandigheden. Speciale regels gelden voor studenten, stagiaires en leerlingen indien zij niet onder de dekking van hun ouders vallen. Deze salarisvervangende uitkeringen (werkloosheid, invaliditeit of ouderdomspensioen) worden voortgezet met dekken door sociale zekerheid. De uitkeringsautoriteit bepaalt de ‘werkgever’ contributies, en ‘werknemer’ contributies worden afgeleid van de uitkeringen die je ontvangt.

Er bestaan sociale zekerheids overeenkomsten tussen België en vele andere staten, inclusief alle EU landen en de VS, waarbij emigranten voor een periode onder de sociale zekerheidsregeling van hun land van herkomst mogen blijven. Indien je kwalificeert voor ‘niet inwoner’ belastingstatus, ben je in staat om sociale zekerheidscontributies te betalen voor je vaderland (d.w.z. tot vijf jaar) terwijl je werkachtig bent in België. EU inwoners moeten E101 en E111 formulieren verkrijgen van hun thuisland. Amerikanen moeten weten dat de sociale zekerheidsbepalingen van de VS enkel pensioen dekt en dat medische uitkeringen (vooral gezondheidszorg voor bejaarden) niet betaald worden voor diegenen die woonachtig zijn buiten de VS.

Indien jij of je echtgenoot werkt in België maar verzekerd bent via het sociale zekerheidssysteem van een ander EU land, kun je sociale zekerheidsuitkeringen van dat land toe eigenen. Indien je uitkeringen in België wilt toe eigenen, worden je contributies aan het buitenlandse systeem bij de berekening van je geschiktheid in acht genomen. Neem contact op met het bureau voor sociale zekerheid van jouw land voor meer informatie. In Groot Brittannië, is informatie verkrijgbaar via het Department for Works and Pension (voorheen the Department of Social Security, (http://www.dwp.gov.uk/ ). Een informatiegids genaamd Your Social Security Rights When Moving Within the EU is verkrijgbaar op de website van de Europese Unie ( click here ) .

Contributies

In België wordt 13.07 procent van werknemerssalarissen ingehouden en een verdere 25 tot 30 procent van het salaris is contributie van de werkgever. De 3 procent ‘crisistoeslag’ draagt ook bij aan de financiering van de sociale zekerheid.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: