Ondernemen

Hoe een bedrijf te beginnen of als zelfstandig ondernemer te werken

Ondernemen

Frankrijk staat bekend om een grote publieke sector met een strakke bureaucratische regelgeving. In recente jaren zijn er echter veel initiatieven genomen om zelfstandig ondernemen en het oprichten van bedrijven te stimuleren.

Een stimulans daarvoor vormden versimpelde regelgevingen, belastingvoordelen, subsidies en vergunningen. Voor een buitenlander kan een eigen bedrijf beginnen of werken als zelfstandig ondernemer vaak makkelijker zijn dan het verkrijgen van een werkvergunning om in dienst te zijn bij iemand anders.

Er is een aantal regels dat als doel heeft de ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven en zelfstandige ondernemingen te bespoedigen. Een van de meest recente is het ‘Jonge Innovatief Bedrijf’ (Jeune Entreprise Innovante, JEI). Een JEI is gecategoriseerd als een klein tot middelgroot bedrijf (Petite et Moyenne Entreprise PME) dat minimaal 15% van haar uitgaven besteed aan Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) en kan profiteren van:

 • Tot 8 jaar lang vrijstelling van sociale lasten voor werkgevers die betrokken zijn bij O&O projecten
 • Uitstelling van vennootschapsbelasting tot 8 jaar
 • Vrijstelling van inkomstenbelasting voor de eerste drie winstgevende jaren en 50% belastingontlasting voor de daaropvolgende twee jaar tot €100,000

Er is ook een nationaal bureau (CFE, Centre de Formalités des Entreprises) die hulp verleent bij het opstarten van een bedrijf.

Soorten zelfstandig ondernemen

Als een zelfstandig ondernemer zal je waarschijnlijk binnen één van de volgende categorieën vallen:

 • Freelance (Professions libérales): voor professionals, zoals consultants, vertalers, accountants, doktoren, advocaten, kunstenaars, etc. ., waarschijnlijk zonder werknemers in dienst te hebben (behalve een een secretaresse of assistent(e))
 • Vakman (Artisans): voor vakmanschap of handarbeiders, zoals loodgieters, elektriciens, etc. Als je van plan bent mensen aan te nemen of een behoorlijke investering te doen, is het beter om na te denken over het creëren van een bedrijf.
 • Handelaren (Commerçants): winkeleigenaren, groothandelaren, etc.

Soorten bedrijven

Als je een bedrijf wilt beginnen, heb je de keuze tussen meer dan tien verschillende structuren. De meest belangrijke zijn de volgende:

 • Eenmanszaak (IE, Entreprise Individuelle): een simpele structuur; één persoon die niet belast is met bepaalde financiële vereisten, en een simpele administratie.
 • Firma (SNC, Société en Nom Collectif): minimaal twee partners, met een minimaal vereiste aan startkapitaal
 • Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL, Société à Responsabilité Limitée): de meest gebruikelijke vorm voor kleine en middelgrote ondernemingen, voor 2-50 aandeelhouders. Er is ook een versie voor een bedrijf dat beperkt is tot één-partner (EURL, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée), zonder vereisten m.b.t. een minimum kapitaal (wat betekent dat je deze vennootschap al kan beginnen met één euro!)
 • Naamloze vennootschap (SA, Société Anonyme): De meest gebruikelijke vorm van ondernemen voor grotere bedrijven. Minimaal zeven aandeelhouders en een kapitaal van €37,000.-. De helft van het kapitaal moet betaald worden vóór de formatie van het bedrijf en de rest in de vijf daaropvolgende jaren. Daarnaast is er een vorm met een enkele aandeelhouder (SASU, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) en een voor twee tot zeven aandeelhouders (SAS, Société par Actions Simplifiée); beide met hetzelfde minimale vereiste voor startkapitaal.
 • Verbindingsbureau (Bureau de Liaison): deze worden vooral gebruikt door buitenlandse bedrijven die beginnen in Frankrijk - deze kan je gebruiken voor marketing en bedrijfsontwikkeling, maar er mag geen handel plaatsvinden.
 • Filiaal (Succursale) is een tweede kantoor van een groter, buitenlands bedrijf, dat zaken kan uitvoeren in naam van het belangrijkste bedrijf.

Meer informatie

De AFE , (Agence France Entrepreneur), het staatsbureau voor het starten van een onderneming, verschaft uitgebreide informatie over het beginnen van een bedrijf in Frankrijk (). Dit omvat informatie over wettelijke regelgevingen, financiële hulp en begeleiding en waar je meer informatie kan vinden. Andere goede bronnen voor informatie en contacten zijn CCI’s (‘kamers van handel en industrie’), organisaties die in Frankrijk bijzonder actief zijn.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: