Werkeloosheidsvoorzieningen

Hoe je aan inkomsten komt als je je baan verliest

Werkeloosheidsvoorzieningen

Als je in Frankrijk werkt en werkeloos (chômeur) wordt, zou je dit gelijk aan moeten geven bij de autoriteiten.

Allereerst zal je je moeten registreren bij de Pôle Emploi, het nationale Franse arbeidsbureau (website in het Frans). Bij dit bureau kan je een afspraak maken waarin een adviseur je situatie onderzoekt en je helpt naar werk te zoeken.

Je zal een werkeloosheidsuitkering (allocations chômage) ontvangen als je aan de volgende vereisten voldoet:

  • Je bent niet door je eigen keuze werkeloos geworden en je bent actief op zoek naar werk
  • Je bent geregistreerd bij de Pôle Emploi
  • Je bent onder de minimale pensioensleeftijd
  • Je bent fysiek in staat om te werken
  • Je hebt langer dan vier maanden gewerkt

De uitkering wordt betaald voor een minimale periode van zo’n 4 maanden en een maximale periode van 24 maanden (of 36 voor werkgevers ouder dan 50 jaar). De hoogte van de uitkering is afhankelijk van je voormalige salaris.

Als je Frankrijk verlaat na het verliezen van je baan en je je niet registreert als werkzoekende, zal je niet aanmerking komen voor voordelen. Dit is niet altijd zo als je naar een ander EU/EEA-land verhuist; je kan in aanmerking komen voor voordelen die je voormalige diensttijd in Frankrijk in aanmerking nemen. Zorg voordat je Frankrijk verlaat voor een volledig ingevuld U1 formulier (die de periodes aangeeft die gebruikt worden voor het berekenen van werkeloosheiduitkeringen).

Wanneer je uit een ander EU/EEA-land komt

Als je uit een EU/EEA-land komt en op zoek bent naar werk in Frankrijk, zou je in aanmerking kunnen komen voor een werkloosheidsuitkering. Dit hangt af van je persoonlijke situatie:

Je hebt in een EU/EEA-land gewerkt maar bent werkloos geworden in Frankrijk:

Bemachtig een U1 formulier voordat je naar Frankrijk komt. Dit is niet verplicht maar wel verstandig, aangezien het bruikbaar is als je werkloos wordt in een ander land. Het formulier geeft de periodes van dienst aan die in aanmerking genomen moeten worden bij het berekenen van de werkloosheidsuitkering als je werkloos wordt in Frankrijk. Hiervoor moet je op zijn minst één dag in Frankrijk gewerkt hebben. De berekening voor de uitkering is gebaseerd op je laatst-verdiende Franse salaris als je op zijn minst vier weken hebt gewerkt - anders wordt een referentiesalaris als basis gebruikt.

Je hebt een werkloosheidsuitkering in een ander EU/EEA-land ontvangen:

Een algemene regel is dat het laatste EU/EEA-land waar je gewerkt hebt je werkloosheidsuitkering uitbetaalt. Als je dus al werkeloos bent en naar Frankrijk verhuist, zul je de vergoeding ontvangen van het land waar je vandaan kwam. Als je voor op zijn minst vier weken geregistreerd bent als werkzoekende in een EU/EEA-land en naar Frankrijk wilt verhuizen, kan je een U2 formulier aanvragen bij de organisatie die je uitkering betaalt en je inschrijving bij het nationale arbeidsbureau (om een baan te vinden in dat land) opzegegen. Dan zou je in aanmerking moeten komen voor een werkloosheidsuitkering in Frankrijk (voor drie maanden), maar je aanvraag kan wat tijd kosten - dus zorg ervoor dat je wat geld achter de hand hebt om je kosten voor levensonderhoud te kunnen dekken.

Aan het eind van de drie maanden (of eerder), kan je terugkeren naar het land waar je eerst je werkloosheidsuitkering ontving en aanvraag doen om deze daar opnieuw te ontvangen. Als je langer in Frankrijk wilt blijven, kan je een verlenging aanvragen in het land waar je werkeloos werd, voor een totale periode tot zes maanden. Als binnen deze zes maanden niet wilt terugkeren, kan je je recht op werkloosheidsvoorzieningen in je EU/EEA-land van herkomst verliezen.

Je hebt je baan opgezegd in een EU/EER-land om je partner te volgen die werk heeft gevonden in Frankrijk:

Het nemen van dit soort ontslag zou als een wettige reden voor werkloosheid aanvaard moeten worden. Hierdoor zou je in aanmerking kunnen komen voor het ontvangen van een werkloosheidsuitkering in Frankrijk, op voorwaarde dat je vorige bijdragen (aan sociale zekerheid) voldoende waren. Vraag een U1 formulier aan voor je het EU/EER land van herkomst verlaat.

Belangrijk: Informatie over werkloosheidsvoorzieningen verandert regelmatig in Frankrijk en andere EU/EER-landen. Zorg ervoor dat je om informatie vraagt met betrekking tot je persoonlijke omstandigheden bij de relevante instanties/organisaties voordat je beslissingen maakt gebaseerd op de rechten op werkloosheidsuitkeringen.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: