Poszukiwanie pracy

Najlepsze metody na znalezienie pracy w Szwajcarii

Poszukiwanie pracy

Jest wiele sposobów na znalezienie pracy w Szwajcarii. Często można to załatwić jeszcze przed przyjazdem. Na dobry początek, przygotowaliśmy kilka najbardziej efektywnych źródeł ofert pracy w Szwajcarii.

Gazety i magazyny: Oferty pracy (Stellenmarkt - offres d'emploi) można znaleźć w ogłoszeniach drobnych dzienników (często w wydaniach środowych oraz weekendowych), w tygodnikach, miesięcznikach, magazynach dotyczące danych miast oraz magazynach branżowych lub czasopismach. Szeroki zakres ofert pracy można znaleźć w dzienniku Le Temps, 24heures i Tagesanzeiger i w oficjalnym biuletynie Konfederacji poświęconym wakatom na miejscach pracy. Za dodatkową opłatą możesz również umieścić ogłoszenie w sytuacji chciał umieścić swoje CV w różnych tytułach prasowych, choć może okazać się zupełnie nieskuteczne.

Internet: Strony internetowe zajmujące się rekrutacją online stają się głównym miejscem poszukiwań pracy w Szwajcarii (Jobsbörsen - sites web d’emploi). Rośnie liczba interaktywnych portali internetowych, które umożliwiają Ci sprecyzować branżę, czy nawet region, w których szukasz zatrudnienia. (możesz zamieścić online swoje CV, list motywacyjny, dane kontaktowe, referencje itp.).

Biura pośrednictwa pracy: Odgrywają ważną rolę na szwajcarskim rynku rekrutacji. Jednak wiele agencji współpracuje jedynie z kandydatami, którzy są obywatelami Szwajcarii bądź cudzoziemcami z pozwolenami na pobyt w kraju typu B lub C. Biura pośrednictwa pracy nie mogą ubiegać się o pobyt i pracę w imieniu klienta, dokonać tego może tylko potencjany pracodawca.

Targi pracy: Dobrym sposobem na dokonanie przeglądu szwajcarskiego rynku pracy jest odwiedzenie targów pracy. Targi zwykle goszczą wielu pracodawców, często też koncentrują się na konkretnym sektorze lub przemyśle. Żeby otrzymać wejściówkę na niektóre targi, najpierw trzeba wysłać swoje CV. Pracodawcy otrzymają wszystkie CV z wyprzedzeniem i podejmą decyzję, z którym kandydatem chcą porozmawiać osobiście. Dodatkowo poza dostępem do ogólnych informacji na temat perspektyw zatrudnienia w różnych firmach, na targach można umówić się na rozmowę o pracę z potencjalnym pracodawcą.

Wysyłanie wniosków spekulacyjnych: Jeśli jesteś zainteresowany pracą w danej firmie, możesz wysłać aplikację o pracę, mimo że dana firma obecnie nie umieszcza ogłoszeń o wakatach na stanowisko. Podanie powinno być skierowane do osoby odpowiedzialnej za rekrutację: szefu działu zasobów ludzkich (Personalabteilungsleite - Directeur de Ressources Humaines). Niektóre działy personalne przechowują takie aplikacje, a day mają wolne stanowiska pracy sprawdzają te aplikacje przed publikacją ogłoszeń w mediach bądź w państwowych urzędach pracy. Lista 2000 największych firm szwajcarskich jest dostępna w Top 2000, książce wydawanej przez Handelszeitung (dostępnej również na płycie CD).

Izba Handlowa: Możesz również skontaktować się z biurem Izby Handlowej Twojego kraju w Szwajcarii (jeśli ma tu swoją siedzibę). Izby Handlowe czasem otrzymują prośby o pomoc w zapełnieniu wolnych stanowisk osobami z danego kraju od poszczególnych firm, a niektóre dodatkowo mają bazę danych z wolnymi stanowiskami pracy.

Obywatele Unii Europejskiej poszukujący pracy:

Podczas poszukiwania pracy trwającego do 3 miesięcy, obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na pobyt czy pracę. Jeśli wyszukiwanie trwa dłużej, trzeba ubiegać się o zezwolenie na pobyt na kolejne 3 miesiące. Długość tych pozwoleń jest określona z góry i nie podlega negocjacji. Zezwolenia nie dają dostępu do szwajcarskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Jako obywatel UE, możesz również korzystać z niektórych opcji wyszukiwania, które nie są dostępne dla innych narodowości.

Państwowe agencje zatrudnienia: Gdy aktywnie poszukujesz pracy, masz takie samo prawo do korzystania z pomocy ze strony agencji zatrudnienia jak obywatele Szwajcarii. Aby uzyskać taką pomoc, trzeba się zarejestrować w regionalnym urzędzie pracy (ORP - Office Régional de Placement).

EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia powstały na skutek partnerstwa pomiędzy UE (Unia Europejska) / EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w celu wspierania swobodnego przepływu pracowników. Szwajcaria przystąpiła do sieci EURES. Sieć ułatwia międzynarodowy dostęp do wolnych miejsc pracy i udostepnia aktualne informacje na temat warunków życia i pracy w każdym kraju UE / EOG za pośrednictwem Internetu.

Sieć EURES dysponuje 500-cioma specjalnie wyszkolonymi pracownikami na terenie całej UE / EOG. Ci „euro-doradcy” specjalizują się w praktycznych kwestiach związanych z zatrudnieniem w krajach członkowskich, i mogą wspierać ludzi, którzy chcą rozpocząć karierę za granicą oraz pomagać firmom i pracodawcom znaleźć odpowiednich pracowników z całej UE / EOG.

Więcej informacji o systemie EURES i dostępnych ofetrach pracy można znaleźć na stronie internetowej EURES: www.europa.eu.int/eures. 

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: