Pozwolenia na pracę

Kto potrzebuje pozwolenia na pracę? Jak je otrzymać?

Pozwolenia na pracę

Od 1998, Szwajcaria ma podwójny system wydawania pozwoleń na pracę. Pierwszeństwo mają pracowanicy z krajów Unii Europejskiej, a bardziej restrekcyjna polityka dotyczy obywateli spoza UE.

Zezwolenia na pracę są zwykle połączone z pozwoleniami na stały pobyt. Istnieją różne rodzaje pozwoleń na pobyt stały - w zależności od narodowości, rodzaju umowy o pracę, branży, w której pracujesz i popytu na rynku pracy w Szwajcarii. Sprawdź sekcję: pozwolenia na pobyt, aby uzyskać więcej informacji.

Obywatele UE

Za sprawą obustronnego porozumienia między UE a Szwajcarią, od 2002 roku obywatele Unii oraz Norwegii, Islandii (członkowie EFTA) i, pod pewnymi warunkami, Liechtensteinu mają ułatwiony wstęp do Szwajcarii oraz zdobycie zezwolenia na pobyt i zatrudnienia. Zostało ono potwierdzone w czerwcu 2009r.

Obywatelom UE przysługuje obecnie:

  • swobodny wybór miejsca zamieszkania i zatrudnienia w kantonach szwajcarskich (mobilność geograficzna)
  • swobodny wybór miejsca zamieszkania i zatrudnienia w kantonach szwajcarskich (mobilność geograficzna)
  • prawo do zmiany pracy i pracodawcy ( mobilność zawodowa )
  • prawo do sprowadzenia rodziny do Szwajcarii
  • prawo do pracy na rzecz członków ich rodzin.

Poszukiwanie pracy: Obywatele UE nie potrzebują pozwolenia na stały pobyt i pracę na odbycie poszukiwania zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy. Jeśli poszukiwania trwają dłużej, trzeba ubiegać się o zezwolenie na pobyt na kolejne 3 miesiące. Pozwolenia te nie zapewniają dostępu do systemu zabezpieczenia społecznego w Szwajcarii.

Obywatele spoza UE

Obywatele spoza Unii Europejskiej mogą wyłącznie otrzymać pozwolenie na pracę, jeśli ich pracodawca udowodni, że nie może znaleźć pracownika na dane stanowiska ze Szwacjarii lub UE. Może to być skomplikowany i biurokratyczny proces zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Istnieją pewne wyjątki od tej reguły dla wysoko wykwalifikowanych / wyspecjalizowanych i / lub kierowniczych stanowisk.

Jeśli pracodawca chce Cię zatrudnić, musi wysłać Ci oficjalną zgodę na zatrudnienie. Jeśli przyjmiesz ofertę, pracodawca następnie składa wniosek o zezwolenie na stały pobyt w lokalnej policji kantonu, w sekcji dla obcokrajowców. Jeżeli pozwolenie na stały pobyt zostanie przyznane, pracodawca wysyła Ci „pre-zezwolenie” na pozwolenie na stały pobyt (Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung - Autorisation de Séjour) wraz z umową o pracę. Po przyjeździe do Szwajcarii, dołacz ten dokument do formalnego wniosku o zezwolenie na stały pobyt.

Proces wydawania pozwolenia na pracę może trwać kilka miesięcy i nie ma niestety gwarancji, że zostanie ono wydane. Pracodawca może oferować pomoc w jego zdobyciu, ale ostateczna decyzja zostanie podjęta przez władze szwajcarskie. Zależy ona od różnych kryteriów, takich jak: rodzaj pracy; posiadane kwalifikacje; narodowość itd. Za pomocą dość nieścisłych przepisów prawnych władze poszczególnych kantonów mają dużą swobodę w wydawaniu pozwoleń, więc ostateczna decyzja może zależeć od nastroju urzędnika w trakcie analizy złożonej aplikacji.

Pracownicy organizacji międzynarodowych

Pracownicy organizacji międzynarodowych nie potrzebują pozwolenia na pracę w Szwajcarii (jeśli ONZ musiałoby przejść przez koszmar homologacji zezwolenia dla każdego pracownika, to prawdopodobnie natychmiast przeniosłoby się do innego kraju). Zamiast pozwolenia na pracę, wydaje się specjalną kartę tożsamości (Identitätskarte - Carte de Légitimation). Posiadacze korzystają z uprzywilejowanego traktowania w zakresie ceł, imigracji i zakwaterowania.

Praca na czarno

Ze względu na restrykcyjne przepisy imigracyjne i stosunkowo wysoki poziom wynagrodzenia, sporo cudzoziemców pracuje w Szwajcarii nielegalnie (np. bez oficjalnego zezwolenia na stały pobyt). Jednak nie zalecamy Ci pracy bez odpowiedniego zezwolenia w żadnych okolicznościach. Nielegalni pracownicy żyją w ciągłym zagrożeniu deportacją i są często wykorzystywani przez pracodawców. Ponieważ nie masz zezwolenia na pracę, pracodawca nie może nawet zostać zmuszony w żaden sposób do jakiekolwiek zapłaty za Twoją pracę.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: