Rynek pracy

Szanse zatrudnienia obcokrajowców w Szwajcarii

Rynek pracy

Dla większości obcokrajowców w Szwajcarii panują rajskie warunki pracy. Szwajcarscy pracownicy cieszą się jednym z największych wynagrodzeń na świecie. Pomimo szerokiej skali zwolnień w czasie recesji z początku lat 90-tych, bezrobocie pozostaje wciąż na jednym z najniższych poziomów w Europie.

Jeśli chodzi o zatrudnienie obcokrajowców, Szwajcaria znana jest z restrykcyjnego prawa imigracyjnego, które wymaga na przykład różnorodnych pozwoleń na pracę. Chociaż ten system może się wydawać skomplikowany na pierwszy rzut oka, znalezienie pracy w Szwajcarii nie jest aż tak trudne. Co więcej, szwajcarskie prawo wymaga, by zagraniczni pracownicy zostawali zatrudnieni na tych samych warunkach, co ich koledzy ze Szwajcarii.

Zauważalny jest stały wzrost liczby obcokrajowców pracujących w Szwajcarii w czasie ostatniej dekady. W Szwajcarii, przebywa zwykle około półtora miliona ludzi, co stanowi około 20 procent całkowitej populacji i jest jedną z przyczyn ekonomicznego sukcesu państwa.

Od 2002 roku, obustronne porozumienie gwarantujące swobodne przemieszczanie po Szwajcarii dla obywateli Unii Europejskiej. Ułatwia ono przybycie i osiedlenie się w kraju. Od 2007 roku, obywatel europejski ma pełny dostęp do zatrudnienia w Szwajcarii. W tym samym czasie, podniesiono wymagania dla obywateli spoza UE, którzy chcieliby się tu osiedlić.

Przy poszukiwaniu pracy, trzeba pamiętać, że na szwajcarskim rynku pracy występują znaczne różnice regionalne. Genewa ma najwyższy procent zatrudnionych obcokrajowców – stanowią oni około połowę wszystkich pracowników. Wielu z nich pracuje w lokalnych siedzibach międzynarodowych instytucji, takich jak ONZ. Branża bankowa jest skupiona niemal wyłącznie w okolicach Zurychu.

Języki

Jak w każdym obcym kraju znajomość miejscowego języka daje na starcie sporą przewagę. Podczas poszukiwania pracy sprawdź, który język jest urzędowy w danym regionie. Szwajcaria ma cztery oficjalne języki: niemiecki (używany przez 64% ludności), francuski (19%), włoski (8%) i retoromański (1%). Jeśli dążysz do pracy w międzynarodowej instytucji lub firmie, większość ofert wymagać będzie pracy w języku angielskim z obywatelami spoza Szwajcarii. Z kolei krajowe, mniejsze firmy szwajcarskie prawie na pewno wymagają podstawowej znajomości języka miejscowego. Oczekiwany poziom zawansowania będzie zależeć od charakteru stanowiska i rodzaju pracy, którą będziesz wykonywał.

Jeśli angielski jest Twoim ojczystym językim, to nie licz, że zapewni Ci to wielką przewagę na rynku pracy (chyba, że zamierzasz pracować jako nauczyciel angielskiego). Szwajcarzy są z reguły poliglotami. Wielu z nich zna przynajmniej dwa języki urzędowe oraz angielski.

Uznanie dyplomów

Wiele zawodów i stanowisk pracy w Szwajcarii wymaga posiadania konkretnych kwalifikacji. Większość branż uznaje zdobyte za granicą umiejętności i doświadczenie, jeśli spełniają one wymagania na daną posadę. Porozumienie między UE a Szwajcarią zapewnia, że pracodawcy uznają większość europejskich dyplomów i ukończonych kursów.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: