Ubezpieczenia socjalne

Szwajcarski system ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia socjalne

Jeśli pracujesz w Szwajcarii, prawdopodobnie będziesz musiał wstąpić do szwajcarskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Ta sekcja zawiera istotne informacje na temat różnych typów zabezpieczeń socjalnych w Szwajcarii, które pomogą Ci odnaleźć się szwajcarskim "biurokratycznym labiryncie".

Szwajcaria jest państwem federalnym - podział obowiązków między władze federalne i kantonalne oznacza brak jednolitego, ogólnokrajowego systemu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenia znacznie różnią się między sobą w poszczególnych kantonach.
Złożoność szwajcarskiego systemu ubezpieczeń społecznych często może być bardzo zawiła dla cudzoziemców przyjeżdżających do pracy w Szwajcarii. Zebraliśmy kilka ogólnych informacji na ten temat, które mogą Ci się przydać. Po bardziej szczegółowe wiadomości należy udać się do odpowiedniego urzędu ubezpieczeń.

Filary społecznego systemu ubezpieczeń

W Szwajcarii, zabezpieczenia społeczne pokrywają zapezbieczenie na wypadek choroby, zasiłki rodzinne, renty i ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego wypadku (obejmuje ono zarówno wypadki w pracy, jak i poza nią oraz choroby powstały na ich skutek).

Kto musi przystąpić do systemu ubezpieczeń socjalnych?

Niezależnie od narodowości, wszyscy mieszkańcy w Szwajcarii muszą być objęci obowiązkowym podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia urodzenia lub dnia, w którym oficjalnie osiedlili się w Szwajcarii (istnieją ustawowe wyjątki od tej reguły). Zobacz w naszym dziale ubezpieczenia zdrowotnego dla dalszych szczegółów.
Składki na emeryturę, zapomogi rodzinne jak i ubezpieczenia od niepełnosprawności obejmują każdą pracującą osobę, jak i bezrobotnych ludzi powyżej 20-tego roku życia. Nawet jeśli przybywasz do Szwajcarii, aby żyć z oszczędności (np. jesteś bardzo bogaty), nadal będziesz zobowiązany do uiszczania składek emerytalnych. Z kolei, opłaty na zapomogi rodzinne, ubezpieczenia na skutek wypadku oraz ubezpieczenia z rentą są obowiązkowe wyłącznie dla osób aktywnych zawodowo.

Składki na ubezpieczenia

Z reguły szwajcarski system ubezpieczeń społecznych jest finansowany ze składek wpłacanych przez osoby ubezpieczone i ich pracodawców. Jednak pracodawcy nie wnoszą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla swoich pracowników.
Z wyjątkiem ubezpieczeń na skutek wypadku i emerytur pracowniczych, dodatkowe fundusze są wyprowadzane z centralnego budżetu państwa – pokrywają one ubezpieczenie zdrowotne, poprzez indywidualne obniżki składek przez władze kantonów.

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia

Wnioski o wypłatę odszkodowania należy składać na piśmie do odpowiedniego funduszu / agencji ubezpieczeniowej – zapewniającej ubezpieczenia na skutek choroby, niepełnosprawności, nieszczęśliwego wypadku, bądź pobierającej składki na renty pracownicze. W przypadku niektórych agencji wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego nasz wniosek.
Federalny Urząd ds. Uchodźców (FOR) publikuje broszury zatytułowane: ,,Ubezpieczenia społeczne: pobyt i wyjazd ze Szwajcarii” przy współpracy z Federalnym Urzędem ds. Zabezpieczenia Społecznego (FOSS) i Federalnym Urzędem ds. Imigracji, Integracji i Emigracji (IME ). Niniejsza broszura jest dostępna w sześciu językach (francuski, niemiecki, angielski, włoski, portugalski i hiszpański).

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: