Ubezpieczenia od wypadków

Zabezpieczenia na wypadki w domu i w pracy

Ubezpieczenia od wypadków

Ubezpieczenie na skutek nieszczęśliwego wypadku obejmuje wypadki w miejscu pracy i choroby spowodowane warunkami pracy. Obejmuje ono też wypadki powstałe poza miejscem pracy, jeśli dana osoba pracuje co najmniej 8 godzin tygodniowo.

Ubezpieczenie na skutek wypadku jest częścią szwajcarskiego systemu zabezpieczeń społecznych. Jest obowiązkowe dla wszystkich osób zatrudnionych i fakultatywne dla pracujących na własny rachunek.

W zależności od rodzaju pracy, ubezpieczenie na skutek wypadku jest świadczone przez Szwajcarski Fundusz Ubezpieczeń lub przez inne upoważnione fundusze. Składki ustalane są na podstawie dochodu ubezpieczonego ( nalicza się go za pomocą części tysięcznych dochodu ) i różnią się one w poszczególnych zakładach. Część składki, która obejmuje wypadki przy pracy i choroby zawodowe jest pokrywana przez pracodawcę. Ty opłacasz część ubezpieczenia obejmującą wypadki poza miejscem pracy.

Zasiłki / renty

Ubezpieczenie na skutek wypadku pokrywa opiekę medyczną i leki przepisywane na choroby zawodowe. W przypadku całkowitego inwalidztwa ubezpieczony otrzyma rentę, która odpowiada 80% jego wynagrodzenia; odszkodowanie jest ograniczone w przypadku częściowego inwalidztwa.

Nie można starać się o zasiłek, jeżeli pobiera się rentę. Dochód ubezpieczonego jest naliczany na podstawie osatniego wynagrodzenia wypłaconego przed wypadkiem, o maksymalnej wysokości 106 800 franków szwajcarskich rocznie.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: