Ubezpieczenia od utraty pracy

Jak zdobyć pieniądze po utracie pracy?

Ubezpieczenia od utraty pracy

Wszyscy pracownicy w Szwajcarii, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, muszą posiadać ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Połowa składki opłacona jest przez pracownika, a druga połowa przez pracodawcę.

Twoje składki na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy (Arbeitslosenversicherung) są potrącane bezpośrednio z pensji brutto przez pracodawcę. Aby być uprawnionym do zasiłku dla bezrobotnych musisz spełniać następujące warunki:

  • W okresie dwóch lat przed rejestracją jako bezrobotny w urzędzie pracy, powinieneś przepracować co najmniej 12 miesięcy i opłacać składki na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy.
  • Musisz być otwarty na propozycje urzędu pracy i w tym samym czasie aktywnie poszukiwać pracy na własną rękę.

Jeśli zrezygnowałeś z poprzedniej pracy bez wyraźnego powodu, twoje uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych mogą być wstrzymane na określony okres czasu.

Zasiłki dla bezrobotnych

Jeśli bez wyraźnego powodu zostałeś bezroboty, masz prawo do zasiłku, który wynosi 70 procent przeciętnego wynagrodzenia określonego przez Twoje ubezpieczenie na wypadek utraty pracy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli masz dziecko lub dzienny dochód na osobę spadnie poniżej ustalonego minimum, masz prawo do 80 procent średniego wynagrodzenia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych jest rozdzielany na poszczególne diety, obejmujące pięć dni w tygodniu. Prawo do niego uzyskuje się po okresie 5 dni udokumentowanego bezrobocia. Zasiłki dla bezrobotnych umożliwia maksymalnie 400 diet rozłożonych w okresie dwóch lat. Jeśli masz ponad 55 lat i uiszczałeś składki na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy przez co najmniej 18 miesięcy, masz prawo do 520 diet w tym samym okresie czasu.

W wielu przypadkach Twój urząd pracy może umożliwić Ci podjęcie szkolenia lub korzystanie z programów dla bezrobotnych, bez utraty diety.

Procedury składania wniosków

W celu ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych należy zgłosić się do najbliższego urzędu pracy w pierwszym dniu bezrobocia. Po rejestracji, jesteś zazwyczaj zobowiązany do uczestnictwa w kontrolach i sesjach odbywających się dwa razy na miesiąc w regionalnym urzędzie pośrednictwa pracy. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w urzędzie wypłaty świadczenia, który możesz wybrać przy rejestracji w urzędzie pracy.

Należy pamiętać, że świadczenia wypłacane są tylko wtedy, gdy żyjesz w Szwajcarii. Jeśli opuścisz kraj podczas okresu uprawniającego do pobierania zasiłku, jest on automatycznie anulowany i nie jest później wypłacany w formie ryczałtu. Jeśli Twoje pozwolenie na stały pobyt wygasa, gdy nadal masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, to pozwolenie zostanie wydłużone do czasu końca zasiłku.

Dalsze czytanie

Czy ten artykuł pomoże?

Czy masz jakieś komentarze, aktualizacje lub pytania na ten temat? Zadaj je tutaj: