Aansprakelijkheid inkomstenbelasting

Wie is aansprakelijk?

Aansprakelijkheid inkomstenbelasting

Je aansprakelijkheid voor Griekse inkomstenbelasting (en bepaalde andere belastingen) hangt af van waar je woonachtig bent.

Je verblijfplaats is doorgaans het land welke je beschouwt als je permanente thuis en waar je de meeste tijd van het jaar verblijft. Bijvoorbeeld, een buitenlander die in Griekenland werkt voor een Grieks bedrijf en zich heeft gevestigd in Griekenland en niet aansprakelijk is voor inkomstenbelasting in het buitenland, wordt beschouwd zijn belasting verblijfplaats in Griekenland te hebben.

Een persoon kan inwonend zijn in meerdere landen, maar een primaire woning hebben kan enkel in één land. De hoofdzakelijke verblijfplaats van een getrouwde vrouw is niet noodzakelijk dezelfde als die van haar echtgenoot, maar wordt bepaald volgens dezelfde criteria als voor een onafhankelijke persoon. Het land waar je hoofdzakelijk verblijft, is vooral belangrijk voor belasting over erfenissen. Je wordt als een Griekse inwoner beschouwd en bent aansprakelijk voor Griekse belasting indien enige van de volgende aspecten van toepassing is:

  • Je permanente huis, d.w.z. familie of hoofdzakelijke verblijf, in Griekenland is.
  • Je in Griekenland meer dan 183 dagen in een kalenderjaar verblijft.
  • Je werkzaam bent of betaalde beroepsmatige activiteiten uitoefent in Griekenland, behalve wanneer dit aanvullend is op zakelijke activiteiten vergaard in een ander land.
  • De kern van je vitale economische belangen, bijvoorbeeld investeringen of zaken, in Griekenland is.

Je moet in Griekenland een inkomstenbelasting aangifte indienen zodra je jaarlijkse inkomen meer dan €3.000 is. Zelfs indien je geen belastbaar inkomen hebt, dien je een belastingaangifte in te dienen als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je een privé auto bezit, een motorfiets met een motorcapaciteit van meer dan 500cc, een boot (zeilboot of jacht) of een privé-vliegtuig.
  • Je onroerend goed bezit (zie onderstaand).
  • Je een partner bent in een Griekse vennootschap, beperkte bedrijfsaansprakelijkheid of joint venture.
  • Je inkomsten verdient door de verhuur van onroerend goed of land.
  • Je een gebouw koopt of bouwt.
  • Je een zwembad bezit groter dan 25m2 (je dient een inkomen van minimaal €11.600 aan te geven voor een buitenzwembad en minimaal €17.400 voor een binnenzwembad).

Deze voorwaarden zijn door de belastingautoriteiten geïntroduceerd met als doel om belastingfraude te voorkomen. Wanneer je je activa aangeeft (inclusief details zoals de omvang van je huis), passen de belastingautoriteiten een coëfficiënt toe aan iedere activa en van het resterende bedrag, er van uitgaand dat je over voldoende inkomen beschikt om een activa te kopen en beheren. Bijvoorbeeld, indien je een nieuwe auto aangeeft van meer dan 2.000cc, nemen de autoriteiten aan dat je jaarlijkse inkomen minimaal €21.000 is. Daarom dien je minimaal dit bedrag aan te geven op je jaarlijkse belastingaangifte.

WAARSCHUWING
Dit is een ingewikkelde kwestie en om enige vervelende verrassingen te vermijden zou je een belastingadviseur moeten raadplegen.

Niet inwonende onroerend goed eigenaren

Om te voorkomen om inkomstenbelasting te betalen op fondsen vanuit het buitenland die gebruikt worden om onroerend goed te kopen, dienen niet inwoners het officiële certificaat (de ‘pink slip’) van de bank te vervaardigen. Dit certificaat bewijst dat de fondsen in Griekenland zijn ingevoerd voor de aankoop van onroerend goed en zijn daarom vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Dubbele belastingheffing

Griekse inwoners worden belast op hun wereldwijde inkomen, bepaalde verdragsuitzonderingen daargelaten. Hoewel burgers van de meeste landen (de VS is een uitzondering) vrijgesteld zijn van het betalen van belasting in hun vaderland wanneer zij een minimale periode in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld een jaar. De Griekse regering heeft met veel landen verdragen betreft dubbele belastingheffing (zie onderstaand), welke zijn ontworpen om te verzekeren dat inkomen dat al belast is in een verdragsland niet nogmaals wordt belast in een ander land.

Verdragen bepalen een belastingkrediet of vrijstelling van bepaalde soorten inkomen, ofwel in het land van verblijf of in het land waar het inkomen is verdiend. Indien van toepassing heeft een verdrag betreft dubbele belastingheffing voorrang op de binnenlandse wetgeving. Veel mensen die in het buitenland wonen verplaatsen hun investeringen naar een offshore vestiging om vaak gecompliceerde dubbele belastingheffingverdragen te voorkomen.

Indien je twijfelt over je belastingsaansprakelijkheid in je vaderland of in een ander land waar je activa bezit of van waar je inkomen verkrijgt, neem dan contact op met de belastingautoriteiten. Onthoud dat indien je in niet in Griekenland woont maar daar wel activa bezit, je volgens de wet verplicht bent een belastingaangifte in te dienen met een beschrijving van je activa en enig inkomen dat je hiermee ontvangt.

Griekenland heeft verdragen betreft dubbele belastingheffing met veel landen, zoals Argentinië, Oostenrijk, België, Canada, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Korea, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slowakije, Zweden, Zwitserland, Engeland en de VS.

Griekenland verlaten

Voor het verlaten van Griekenland, dienen buitenlanders enige belastingschuld over het voorgaande jaar en het jaar van vertrek te betalen door het toepassen van een belastingvereffening. Een belastingaangifte moet worden ingediend voor vertrek en moet je inkomen en toeslagen van 1 januari van je vertrekjaar tot de datum van vertrek omvatten. Je lokale belastingkantoor zal je verschuldigde belasting berekenen en een schriftelijke verklaring of certificaat verstrekken. Wanneer het vertrek voor 31 december plaatsvindt, worden de belastingen van het vorige jaar toegepast. Indien je hierdoor teveel betaalt, kan een eis worden ingediend voor teruggave.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: