Inkomstenbelasting

Een introductie in inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Griekse inkomstenbelasting (foros issodimatos) ligt dichtbij het EU gemiddelde, voornamelijk voor grote families.

Wanneer inkomstenbelasting echter wordt toegevoegd aan de hoge sociale zekerheidscontributies en andere indirecte belastingen, vallen Griekse belastingen onder de hoogste in Europa. De afgelopen jaren zijn grote belastinghervormingen geïntroduceerd en er worden er meer verwacht.

Het betalen van inkomstenbelasting in Griekenland in plaats van in een ander land kan voordelig zijn, aangezien er meer aftrekposten zijn dan in sommige andere landen. Niettemin, indien je de mogelijkheid hebt het land te kiezen waar je wordt belast, dien je advies te bemachtigen van een internationale belastingdeskundige.

Inkomstenbelasting van werknemers wordt in Griekenland afgetrokken bij de bron (d.w.z. betaal wanneer je verdient) de werkgevers en werknemers zijn niet verantwoordelijk voor het betalen van hun eigen inkomstenbelasting, hoewel de meesten nog steeds een belastingaangifte indienen. Niet inwoners die inkomen ontvangen uit Griekenland of activa bezitten in Griekenland (bijvoorbeeld onroerend goed of een auto) dienen een jaarlijkse aangifte in te dienen bij het belastingkantoor voor niet inwonenden in Athene. Zij behandelen de Griekse en niet Griekse inwoners woonachtig in het buitenland die activa bezitten in Griekenland.

Belastingnummer

Alle inwoners en buitenlandse niet inwoners met financiële aangelegenheden in Griekenland dienen een Belastingnummer te hebben ( Arithmo Forologiko Mitro/AFM – bekend als de ‘ A-Fi-Mi’). Een AFM is uniek voor ieder individu en werkt als een manier van identificatie voor de Griekse autoriteiten.

Zonder een AFM ben je niet in staat onroerend goed, een auto of boot te kopen, een in het buitenland geregistreerde auto in te voeren of iedere vorm van belastingcertificaat van de autoriteiten te verkrijgen. Je AFM moet worden gebruikt bij alle handelingen met de Griekse belastingautoriteiten (bijvoorbeeld wanneer je een jaarlijkse belastingaangifte indient), wanneer je eigendombelasting betaalt en bij diverse andere transacties.

Je kunt aanvraag doen voor de AFM bij het lokale belastingkantoor in de regio waar je onroerend goed koopt of op dat moment woont. Je dient je paspoort te tonen en het nummer wordt doorgaans binnen enkele dagen na aanvraag uitgegeven. Je advocaat of vertegenwoordiger kan een AFM namens jou verkrijgen; om dit te kunnen doen heeft hij een gelegaliseerde kopie van je paspoort met een schriftelijke autorisatie van jou nodig.

Fiscale vertegenwoordiger

De term fiscale vertegenwoordiger refereert aan de persoon of agent die belasting en andere financiële diensten verleent; dit kan een persoon beroepsmatig doen, zoals een accountant of een belastingadviseur, of iemand die niet beroepsmatig grotendeels jouw financiële zaken namens jou regelt.

Het is in Griekenland voor niet inwonende eigendomeigenaren hoogst aanbevolen een fiscale vertegenwoordiger te hebben die jaarlijkse belastingaangifte indient en mededelingen van de belastingautoriteiten ontvangt. Een fiscale vertegenwoordiger kan tevens op je financiële zaken letten, bijvoorbeeld je bankafschriften ontvangen, regelen dat machtigingsopdrachten betaald worden en dat je over voldoende fondsen beschikt op je bankrekening om deze te betalen.

Je fiscale vertegenwoordiger kan tevens namens jou, aanvraag doen voor een Belastingnummer (AFM). De meeste buitenlandse inwoners nemen een fiscaal vertegenwoordiger (doorgaans een accountant) in dienst om hun financiële en/of belastingzaken te beheren.

Voor het aannemen van een vertegenwoordiger zou je aanbevelingen moeten krijgen van vrienden, collega’s en kennissen. Nadat je een fiscaal vertegenwoordiger hebt aangewezen, dien je hem volmacht te geven om jouw financiële zaken te beheren en hij dient de belastingautoriteiten te informeren dat hij namens jou handelt. Onthoud dat veel accountants, vooral diegene gevestigd op de eilanden, heel druk zijn en het kan moeilijk zijn er één te vinden die nieuwe cliënten aanneemt.

Professionele fiscale vertegenwoordiging, inclusief het ordenen van je financiële zaken plus belastingaangiften, kosten doorgaans ongeveer €180 per jaar. De voltooiing en indiening van één enkele belastingaangifte kost tussen de €15 en €30. Er kunnen additionele kosten zijn voor de behandeling van belastingadministratie – de kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van je belastingzaken.

Voor de relatief lage kosten die erbij zijn betrokken, zijn de meeste mensen (zowel inwoners als niet inwoners) doorgaans beter af met het in dienst nemen van een deskundige voor het afhandelen van hun belasting en andere financiële zaken dan dit zelf te doen. Voornamelijk omdat de regelgeving vaak verandert. Je kunt tevens vaak meer besparen op de belasting dan de kosten van de vertegenwoordiger.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: