Kosten

Extra kosten bij het kopen van eigendom in Italië

Kosten

Er zijn vele kosten (ook afhandelingskosten genoemd) bij het kopen van een woning in Italië.

Deze verschillen aanzienlijk volgens de prijs, de ouderdom van de woning, of je koopt via een agent of privé en of je beroep doet op een advocaat en andere experten. De meeste vastgoedkosten zijn gebaseerd op de aangegeven waarde van het goed. Dit is gewoonlijk lager dan de huidige aankoopprijs of de marktwaarde.

De vastgoedprijzen in Italië behoren tot de hoogste in Europa en kunnen het volgende omvatten: registratiekosten, registratiekosten voor grond, belasting over de toegevoegde waarde (BTW), ereloon voor notaris en vastgoedmakelaar, hypotheek en wettelijke kosten zoals hieronder beschreven. De kosten moeten meestal betaald worden bij afhandeling van de verkoop. Meestal bedragen ze 9 à 15% voor een niet-inwonende (het gemiddelde is ongeveer 13%), hoewel ze kunnen oplopen tot 20% voor luxueuze woningen. Vooraleer je het voorafgaande contract tekent, controleer eerst wat de kosten zijn en zorg dat deze schriftelijk bevestigd worden. Voor bewoners kunnen de kosten verrekend worden met de inkomensbelasting.

Registratiebelastingen

De registratiebelasting (imposta di registro) is de belangrijkste taks bij eigendom en wordt geheffen aan een tarief van tussen 3 en 7% van de waarde of rendita catastale. Het te betalen bedrag hangt af van de volgende zaken: of het je eerste woning of tweede woning is, of het een nieuwe woning is en of je de bewoner bent:

Kopers van nieuwe woningen betalen geen registratiebelastingen maar BTW (zie onderaan).

Op je eerste woning heb je recht op een belastingsverlaging van 3%. De woning moet je belangrijkste verblijfplaats zijn en ze moet gelokaliseerd zijn in je huidige of toekomstige gemeente (of de gemeente waar je wenst je zaak uit te bouwen). Ook mag het geen luxueus huis zijn. Dit recht is slechts eenmalig, hoewel dit niet altijd het geval is in de praktijk.

Het tarief voor de registratiebelasting voor niet-bewoners en kopers van tweedehands woningen bedraagt 7%. Als je dus een woning gaat kopen in Italië kan je dit best regelen voor je de woning aankoopt.

Bij het kopen van een agrarische woning betaal je 10% belasting, hoewel het mogelijk is om de staat van de woning te veranderen (deruralizzato) voor de verkoop. In dit geval betaal je 7% belastingen (3% als het je eerste woning is). Op landbouwgrond betaal je altijd 10% belastingen. Wanneer een eigendom zowel een stadwoning is en landbouwgrond inhoudt, wordt de belasting apart berekend voor het gebouw en voor de grond.

De registratiebelasting wordt betaald bij de afhandeling.

Registratiebelastingen op grond

Bij de aankoop van elke woning moet je registratiebelastingen op grond betalen (imposta catastale), alsook registratiebelastingen. Het bedrag dat je moet betalen hangt af of het je eerste of tweede woning is en of het een nieuwe woning is en of jij erin gaat wonen. Mensen die voor het eerst een woning kopen betalen een bedrag van 168.00 euro. Kopers van tweedehands woningen en niet-inwoners betalen 1% van de aangegeven prijs.

Belastingen op de Toegevoegde Waarde

Kopers van nieuwe woningen moeten BTW betalen (IVA). Het tarief bedraagt 4% voor mensen die voor het eerst een woning aankopen, 10% voor tweedehands woningen en niet-inwoners en 20% voor luxueuze huizen (met een waarde van A1 in het eigendomsregister). De prijs kan inclusief BTW zijn. Controleer dit op voorhand. Als je je eigen huis laat bouwen, betaal je 4% BTW, als je van een bedrijf koopt betaal je 20% BTW ongeacht het soort woning. Ook wordt er 20% BTW geheffen op kosten voor professionele diensten.

Hypotheekkosten

Bij een hypotheeklening (spese istruttoria) komen er verschillende kosten kijken. Alle kredietverstrekkers rekenen een soort registratiekost aan voor de lening, gewoonlijk rond 2% van het leningsbedrag. Er is ook een hypotheekbelasting (imposta ipotecaria) van 129,11 euro voor mensen die voor het eerst een woning kopen en een kost van 0,25% (imposta sostitutiva) voor de notaris (notaio) voor de registratie van de last van de eigendom en de registratie van de grond (catasto). De meeste kredietverstrekkers leggen ook een administratiekost op van ongeveer 1% van de waarde van de lening en het is eveneens verplicht om een verzekering aan te gaan tegen brand, bliksem en gas explosies. Je betaalt slechts één keer de verzekeringspremie van 21% op de eigendomswaarde en dit geldt voor 20 jaar.

Ereloon van de notaris

Het ereloon is afhankelijk van de eigendomsprijs en is hoger (als een percentage van de verkoopprijs) bij goedkopere woningen. Er wordt ook een kost aangerekend voor elke pagina en elke kopie van het contract, plus kosten voor extra diensten zoals belastingen (vb. belastingsstempels), uitgaven, wettelijk advies en betalingen.

De notariskosten bij de afhandeling variëren, hoewel er maximumkosten zijn voor elke dienst. Typische kosten zijn 2000 euro, 50000 euro en 3500 voor eigendomskosten, 500000 en extra kosten voor bijkomende diensten. De kosten voor voorafgaande contracten bedragen de helft van bovenstaande bedragen. Je kan een geschreven schatting bekomen, hoewel de kosten afhankelijk zijn van het werk. Ook zijn ze onderworpen aan toeslag, ook gekend als rimborso delle spese generali di studio. Alle experten hefften deze in Italië. Deze kosten worden opgedeeld in de factuur van de notaris (parcella). Als je beroep doet op een makelaar kan hij een overeenkomst (notaio convenzionato) hebben met een notaris (notaio). Hierbij worden alle notariskosten geïncorporeerd in een standaard bedrag dat overeengekomen wordt met de koper. Controleer dit vooraf.

Wettelijke kosten

De transactiekosten die worden opgedragen door de advocaat (avvocato) bedragen meestal 1 á 2% van de aangegeven eigendomswaarde of een vaste kost, afhankelijk van de hoeveelheid werk. Wettelijke kosten zijn onderworpen aan 20% BTW.

Commissieloon van de vastgoedagent

Het commissieloon van de vastgoedagent (provvigione) varieert aanzienlijk (vb. van 3 tot 8%) en worden gewoonlijk gelijk verdeeld tussen de verkoper en koper, (1.5% - 4% (+ 21% VAT)

Voorzieningskosten

Bij het kopen van een woning moet je gewoonlijk betalen voor elektriciteit, gas, water en de installatie van meters. Vraag de bouwvakker om een ruwe schatting van de kosten (schriftelijk). Als je een woning koopt of verkoopt moet je de kost voor nieuwe contracten betalen (water in het bijzonder).

Andere kosten

Bijkomende kosten kunnen inhouden: kosten voor de landmeter, kosten voor de architect en de verhuiskost.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: