Contracten

Voorwaarden, voltooiing en laatste controles

Contracten

Als je een woning koopt of verkoopt in Engeland, Wales of Noordelijk Ierland zijn de aanbiedingen van potentiële kopers onderworpen aan onderzoek en contract. De procedure is verschillend in Schotland.

Zowel beide partijen kunnen zich terugtrekken van de verkoop voordat de overdracht van de contracten plaatsvindt. Bij de overdracht is de verkoop wettelijk gebonden. Ook kan de verkoper een hogere aanbieding krijgen van een andere koper (dit noemt men gazumping). In Engeland, Wales en Noordelijk Ierland zijn er geen voorafgaande contracten waarbij de koop wettelijk bindend is na de overdracht waarbij men een voorschot van 10% moet betalen. Over dit voorschot kan men onderhandelen.

Overdracht van contracten

Het contract met de handtekening van de koper wordt verstuurd naar de advocaat van de verkoper, terwijl op hetzelfde tijdstip een contract met de handtekening van de verkoper verstuurd wordt naar de advocaat van de koper. De afhandeling (zie onderaan) gebeurt gewoonlijk vier weken na de overdracht van het contract. Het kan ook vroeger of later zijn en dit hangt af van wat de partijen overeengekomen zijn.

Namen op het contract

Een woning kan meerdere eigenaars hebben. Medekopers moeten geen gelijke aandelen hebben. De aandelen kunnen namelijk evenredig zijn met de stortingen en de betalingen die elke koper heeft gedaan.

Het percentage dat elke eigenaar bezit moet geregistreerd worden in de eigendomsakte en alle medekopers worden geregistreerd als 'tenants in common' i.p.v. 'joint tenants'. Je zal ook een vertrouwensverklaring nodig hebben en zo heeft de ene persoon het recht om het goed te kopen als de andere de woning wil verkopen. Indien niet, zal men de woning moeten verkopen.

Voorwaarden

De voorwaarden moeten gewoonlijk vervuld worden voor de afhandeling. Als men bijvoorbeeld als voorwaarde bepaalde werken of herstellingen moeten uitvoeren moet er een document opgesteld worden door jouw advocaat. Dit document geeft nadere uitleg over de werken dat gedaan moeten worden voor de afhandeling.

Als er overeengekomen werd om bepaalde werken uit te voeren tussen de overdracht van de contracten en de afhandeling is er gewoonlijk een akkoord om een deeltje van de aankoopprijs op een rekening te plaatsen. Dit geld wordt bewaard tot na de afhandeling wanneer het werk gedaan is en wanneer men de bouwvergunning heeft.

Afhandeling

Afhandeling is de term voor de laatste daad in het aankoopproces van een woning, waarbij men betaalt en de eigendomsakte ontvangt. De datum van afhandeling kan men terugvinden op het contract en is gewoonlijk vier weken (28 dagen) na de overdracht, hoewel dit vroeger of later kan zijn. (Als het langer duurt noemt men dit 'uitgestelde afhandeling'). Zorg dat je vroeg genoeg de afhandeling regelt voor het geval dat er problemen zouden zijn want deze kan men maar de volgende dag oplossen (als de afhandeling op een vrijdag plaatsvindt moet je wachten tot maandag om de problemen op te lossen).

Hou er rekening mee dat vertragingen vaak voorkomen. In tegenstelling tot andere landen zijn de verkoper of koper niet aanwezig bij de afhandeling, tenzij ze dit zelf regelen. Je advocaat zal je een rekening geven voor de kosten van zegelrechten en het kadaster voor de afhandeling. Deze moeten betaald worden tegen de afhandelingsdag.

Laatste controles

De eigendom is verkocht op voorwaarde dat ze aanvaard wordt in de staat dat ze is en op het tijdstip van afhandeling. Wees daarom op de hoogte van al het gebeurde tussen de overdracht van de contracten en de afhandeling, vb. stormschade. Als je koopt via een vastgoedmakelaar moet hij je vergezellen bij dit bezoek. Doe ook een laatste onderzoek na de afhandeling (de ontruiming van de woning moet al gebeurd zijn door de vorige eigenaar) om er zeker van te zijn dat de verkoper er niet vandoor gegaan is met iets wat in de aankoopprijs was inbegrepen.

Inventaris

Maak een inventaris van alle voorzieningen en alles wat in het contract staat opgesomd vb. tapijten, verlichting, gordijnen of keukentoestellen. Controleer of ze ook degelijk aanwezig zijn en of ze behoorlijk werken. Dit is vooral belangrijk indien het meubilair en de voorzieningen in de prijs zijn inbegrepen. Zorg er ook voor dat dure zaken niet vervangen werden door minder dure voorwerpen (tweedehands), en dat alle antieke zaken (zoals een openhaard) nog intact zijn en niet vervangen of weggenomen werden.

Alle voorzieningen (tuinplanten en struiken) moeten er nog steeds zijn in de woning vanaf het moment dat je eigenaar wordt, tenzij het anders wordt weergegeven in het contract.

Tip: Als je merkt dat er iets niet goed werkt of beschadigd is moet je dit opschrijven en aandringen op onmiddellijke vervanging zoals een gepaste korting bij het bedrag dat men dient te betalen. Weiger om verder te gaan met de afhandeling als je niet helemaal tevreden bent, aangezien je deze fout moeilijk of niet kan rechtzetten als je er te lang mee wacht.

Raadpleeg je advocaat en vraag naar je rechten en de terugbetaling van je voorschot als het niet mogelijk is om door te gaan met de verkoop.

Betaling

De betaling (nadat het voorschot en de hypotheekleningen zijn afgeetrokken) gebeurt via een bankwissel op de dag van afhandeling. Men kan het bedrag ook overschrijving naar de rekening van je advocaat voor de afhandelingsdag (zorg er voor dat je de overschrijving op tijd doet).

Tip: Door de betaling te doen via bankwissel kan je de betaling terugtrekken als er op de laatste minuut een probleem mocht zijn dat men niet kan oplossen.

Als je een hypotheek hebt zal de kredietverstrekker het geld betalen aan je advocaat voor de afhandeling. Dit zal dan betaald worden aan de advocaat van de verkoper d.m.v. een telegrafische overschrijving op de afhandelingsdag. Wanneer de laatste betaling gedaan is worden de aktes overhandigd aan de advocaat van de advocaat, inclusief de overdracht van het eigendomsrecht. Je advocaat zal ook de sleutels ontvangen.

Na de afhandeling

  • Laat een stempel zetten op de overdracht en betaal de zegelrechten bij het Inland Revenue.
  • Registreer de overdracht van de eigendom bij het kadaster of registreer de grond als dit nog niet gebeurd is (dit kan verscheidene maanden duren).
  • Laat je kredietverstrekker weten dat de verkoop gebeurd is en informeer ook de levensverzekeringsmaatschappij.
  • Stuur de eigendomsaktes naar je kredietverstrekker die ze bewaard totdat de lening afbetaald is of de woning verkocht is.
  • Breng de huurder op de hoogte van de verkoop indien de eigendom een appartement is.
  • Stuur een afhandelingslijst op met alle transacties die plaatsvonden en een laatste factuur.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: